Обява: БГАсист ООД търси маркетолог

ОБЯВА

 

 

БГАСИСТ ООД търси да обучи и назначи на трудов договор две лица с увреждания на длъжността Маркетолог, в изпълнение на проект „Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”,  договор № BG051PO001-5.1.03-0009-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

Изисквания към кандидатите:

- Много добри компютърни умения

- Добри комуникативни умения

 

Предимство са:

- Завършено висше образование

- Владеенето на английски език

 

Необходими документи:

  1. Автобиография
  2. Мотивационно писмо
  3. Дипломи, сертификати и други документи удостоверяващи придобитите професионални квалификации и образование

 

Документите изпращайте по електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Изборът ще се извърши, чрез подбор по документи и последващо интервю с одобрените кандидати.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по електронна поща или телефон до 04.05.2012г.

 

Обявата е валидна до 02.05.2012 г.

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук