Конкурс за обучител и консултант по проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

Във връзка с изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания”, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

Консултант - 1

Изисквания за длъжността: висше образование по някоя от следните специалности - Педагогика на зрително затруднените лица, Социална работа, Специална педагогика, Психология и др., опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип.

Основни задължения: консултиране на социални асистенти и домашни помощници при изпълнение на задълженията им, посещение на потребителите, осъществява връзка с различни организации за разрешаване на възникнали проблеми.

Условия: заетост 13 месеца, договор

Обучител - 1

Изисквания за длъжността: висше хуманитарно образование, професионален опит при обучение на хора с увреждания

Основни задължения: изготвяне на обучителна програма и материали за социални асистенти и домашни помощници на зрително затруднени лица, провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на социалните асистенти.

Документи: автобиография в европейски формат, мотивационно писмо, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, документи, доказващи опит по специалността, препоръки (желателно).

Условия: 240 часа, граждански договор

Срок за подаване на документи: до 25 януари 2011 год.

Документите се подават по електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на адрес: гр. София, кв. „Студентски град”, бл.55 Г, ет.6 (читалня) от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Повече информация за проекта: www.horizonti.bg или на телефон:962-55-25

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук