Конкурс за обучител и супервайзор по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания" на Фондация ХОРИЗОНТИ

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

1. Обучител - 1

Изисквания за длъжността: висше хуманитарно образование, професионален опит при обучение на хора с увреждания.

Основни задължения: разработване на обучителни материали, провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на екипа по проекта.

Документи: автобиография в европейски формат, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, документи, доказващи професионален опит, препоръки (желателно).

Условия: 240 часа, граждански договор

2. Супервайзор – 1

Изисквания за длъжността: висше образование в областта на Социална работа, Специална педагогика, Психология и др., опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип

Основни задължения: извършва пряк контрол върху предлаганите социални услуги, съдейства на екипа при изготвяне на всички документи, свързани с предоставяне на социалните услуги, участва в комисиите по подбор на служители, подбор и оценяване потребностите на потребителите на услугата, извършва текущо проучване на качеството на предлаганите услуги, удовлетвореността на потребителите, дава възможни насоки за подобряване на организацията на работа и др.

Документи: автобиография в европейски формат, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, документи, доказващи професионален опит, препоръки (желателно).

Условия: 13 месеца, трудов договор

Срок за подаване на документи за двете позиции: до 25 януари 2011 год.

Документите се подават по електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на адрес: гр. София, кв. „Студентски град”, бл.55 Г, ет.6 (читалня) от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Тел. за допълнителна информация: 962 55 25 или на адрес: www.horizonti.bg

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук