За работодатели

Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания предлага на работодателите следните специалисти:

- икономисти;

- юристи;

- филолози;

- педагози;

- компютърни специалисти;

- масажисти;

- работници - електромонтажисти, пресьори, тапицери.


Работниците и служителите с увредено зрение, които ние предлагаме на работодателите, са подбрани по такъв начин, че ако те бъдат назначени на подходящо за тях работно място и им бъдат създадени необходимите за нормална трудова дейност условия не само ще заработват своето трудово възнаграждение, но ще изработват и печалба за своя работодател. Когато предлагаме на работодателите да назначават хора от тази социална група ние се водим от убеждението, че предлаганите от нас работници и служители са част от националния човешки капитал, който може и трябва да бъде използван по възможно най-ефективния начин. Поставени на подходящо работно място и при подходящи условия хората със зрителни увреждания могат да бъдат полезни не само за себе си, но и за своите работодатели.


Поради това ние поставяме на първо място бизнес интереса на конкретния работодател и едва след това обръщаме внимание и на по-малко значимия факт, че ако при назначаване на работа  при равни други условия бъде предпочетен кандидат със зрителни увреждания, ще се реализира частично и идеята за развитието на социално ориентираната пазарна икономика.


Към това трябва да добавим, че при търсенето на максимално добри условия за среща на интересите на нашите клиенти с потенциалните техни работодатели ние ще съдействаме на работодателите да се възползват и от всички предимства, които им предоставя националното законодателство при разкриване на работни места за лица с увреждания и предимствата, които те могат да получат по линията на различни национални и местни програми за насърчаване на заетостта на лица с трайни увреждания.

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук