ЦПСИ НОРВ


 

ПРОЕКТ "МЕТРОВОДИТЕЛ ЗА НЕЗРЯЩИ"

С въвеждането му в експлоатация и продължаващото и днес разширяване, столичното метро постепенно се утвърждава като най-бързото и удобно средство за придвижване в София. Стремежът на специалистите, заети с неговото проектиране и изграждане, да превърнат града в модерна, красива и достъпна Европейска столица води до внедряването на редица добри практики при изпълнението на проекта. Планираните мерки за осигуряване достъпността на метрополитена под формата на ескалатори, асансьори, парапети и сигнални ленти са добро решение за майките с деца и възрастните хора, но са недостатъчни за ползвателите му със зрителни увреждания. Често пъти те трябва да разчитат на помощ от служители от охраната и непознати. Това отнема излишно време и притеснения и на двете страни и решава проблема само до изхода. Оттам всичко отново зависи от зрително затруднения и препятствията – стъпала, цветарници, кошчета, колчета и други – по пътя до близката спирка или сграда.

С настоящия проект екипът на нашата организация – Сдружение „Център за подкрепа на социалната интеграция – Приоритети“ има за цел социалното включване на хората със зрителни увреждания чрез разширяване броя на предоставяните им услуги.

За постигане на тази цел ще бъде създадена нова услуга, която предоставя новаторско решение за една непосрещната нужда на зрително затруднените хора. Тя ще се предлага под формата на специализирано помагало от 23 вербални карти (текстово описание) на станциите от линия 1 на метрото в три достъпни за целевата група формата – книжки на брайлов шрифт, на уголемен плоскопечатен шрифт и като аудио файлове, които да спомогнат за по-независимото придвижване на тази уязвима социална група. Едно такова помагало ще спести време и притеснения на всички заинтересовани страни. С негова помощ човекът със зрително увреждане ще може предварително да се запознае с особеностите на маршрута в спокойствието на дома си и работното място, както и да провери при нужда по време на придвижване. Вербалните карти, макар и специализирано средство, съобразено с потребностите на зрително затруднените, ще са от полза и за други групи от обществото – социалните работници, възрастните хора, гостите на София.

 

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук