Фирма БГ АСИСТ ООД разкрива ново работно място на длъжност "Преподавател - информационни технологии"

Понеделник, 5 Ноември 2018 17:38

EU-logo

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“  2014-2020

Процедура BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество

Проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за  лица със зрителни увреждания“

EU-logo

 

 

 

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива ново Фирма БГАСИСТ ООД разкрива ново работно място за длъжност "Преподавател - информационни технологии"  в изпълнение на проект "Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания", Договор № BG05M9OP001-2.010-0716-C01, изпълняван от БГАСИСТ ООД,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Изисквания към кандидатите:

• Работното място е за безработни лица със зрителни увреждания;

• Релевантно образование и/или  практически опит в сферата на преподаването по компютърни умения за лица с увредено зрение;

• добри комуникативни умения;

• Отлични компютърни умения;

• Опит в тестването на УЕБ платформи и др. електронно съдържание за достъпност за лица със зрителни увреждания; работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител;

• работа с офис техника: скенер, принтер.


Фирмата предлага:

• сключване на срочен трудов договор – за 3 месеца на половин работен ден - 4 часа;

• оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания;

• брутно възнаграждение: 535 лв.


Моля кандидатите да изпращат  своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или в офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 9.


Срок за кандидатстване -   26.11.2018 г.


Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лице за контакти:   Иван Доброволов

Тел. 0899884454


Проект "Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания", Договор № BG05M9OP001-2.010-0716-C01, изпълняван от БГАСИСТ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Една посока,  много възможности!

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук