Фирма БГ АСИСТ разкрива ново работно място на длъжност "Сътрудник социални дейности в социално предприятие"

Понеделник, 5 Ноември 2018 17:13

EU-logo

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“  2014-2020

Процедура BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество

Проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“

EU-logo

 

 

 

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива ново работно място за длъжност "Сътрудник Социални дейности в социално предприятие" в изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“,

изпълняван от БГАСИСТ ООД,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Изисквания към кандидатите:

• Работното място е за безработни лица със зрителни увреждания;

• Опит в проекти и други дейности със социална насоченост;

• добри комуникативни умения;

• Добри компютърни умения;

• работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител;

• работа с офис техника: скенер, принтер.


Фирмата предлага:

• сключване на срочен трудов договор – за 10 месеца на пълно работно време;

• оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания;

• обучение;

• брутно възнаграждение: 945 лв.


Моля кандидатите да изпращат  своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или в офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 9.


Срок за кандидатстване -   26.11.2018 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лице за контакти:   Иван Доброволов

Тел. 0899884454


Проект "Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания", Договор № BG05M9OP001-2.010-0716-C01, изпълняван от БГАСИСТ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Една посока,  много възможности!

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук