Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Технически сътрудник“

Събота, 15 Октомври 2016 10:58

EU-logo

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“  2014-2020

Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01

„Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“

EU-logo

 

 

 

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Технически сътрудник“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01 „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ изпълняван от БГАСИСТ ООД,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Изисквания към кандидатите: 
• Работното място е за безработни лица със зрителни увреждания.
• основни компютърни умения
• работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител
• работа с офис техника: скенер, принтер
Фирмата предлага:
• сключване на срочен трудов договор – за една година
• оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания
• обучение
• наставничество, асистентска помощ, ориентиране и мобилност
• брутно възнаграждение: 640 лв.
Моля кандидатите да изпращат  своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Срок за кандидатстване -   25.10.2016г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Лице за контакти:   Пенка Христова – ръководител проект
Тел. 0896 89 59 88
Проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01 „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ изпълняван от БГАСИСТ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Една посока,  много възможности!

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук