image

Проект „Метроводител за незрящи“

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg


МЕТРОВОДИТЕЛ ЗА

Н Е З Р Я Щ И


ЧАСТ 1. Метростанции – линия 1


София, 2015

СЪДЪРЖАНИЕ

Няколко думи към читателя 1

 1. МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ 5

  1. Изход към спирка "Метростанция Обеля" 5

   1. Маршрут 1 7

   2. Маршрут 2 7

  2. Изход към блоковете на ж.к. “Обеля” 8

  3. Достигане до метростанцията 8

   1. Маршрут 1 9

   2. Маршрут 2 10

 2. МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА 12

  1. Изход към обръщалото на автобуси № 47, 48, 49 и 54 12

   1. Маршрут 1 13

   2. Маршрут 2 13

   3. Маршрут 3 14

   4. Маршрут 4 14

  2. Изход към супермаркети "Хит" И "Практикер" 15

   1. Маршрут 1 15

   2. Маршрут 2 16

  3. Достигане до метростанцията 16

 3. МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН 20

  1. Изход към хипермаркети "Технополис" и "Била" 20

   1. Маршрут 1 20

   2. Маршрут 2 21

   3. Маршрут 3 21

   4. Маршрут 4 22

  2. Изход към Медицински център "Света София" 22

   1. Маршрут 1 22

   2. Маршрут 2 23

  3. Достигане до метростанцията 23

 4. МЕТРОСТАНЦИЯ ЗАПАДЕН ПАРК 26

  1. Изход към магазин "Чайна мол" 26

   1. Маршрут 1 26

   2. Маршрут 2 27

  2. Изход към Мега мол 27

   1. Маршрут 1 28

   2. Маршрут 2 28

  3. Достигане до метростанцията 30

 5. МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР 32

  1. Изход към Трета градска болница 32

   1. Маршрут 1 33

   2. Маршрут 2 33

   3. Маршрут 3 34

  2. Изход към жилищните блокове 34

   1. Маршрут 1 34

   2. Маршрут 2 35

  3. Достигане до метростанцията 35

 6. МЕТРОСТАНЦИЯ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 38

  1. Изход към пазара "Димитър Петков" 38

   1. Маршрут 1 38

   2. Маршрут 2 39

   3. Маршрут 3 40

  2. Изход към бул. "Константин Величков" 40

   1. Маршрут 1 40

   2. Маршрут 2 41

  3. Достигане до метростанцията 42

 7. МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА 45

  1. Изход към ул. "Опълченска" 45

   1. Маршрут 1 45

   2. Маршрут 2 46

   3. Маршрут 3 46

   4. Маршрут 4 47

  2. Изход към Национален осигурителен институт (НОИ) 48

   1. Маршрут 1 48

   2. Маршрут 2 49

  3. Достигане до метростанцията 49

 8. МЕТРОСТАНЦИЯ СЕРДИКА 52

  1. Изход към бул. "Тодор Александров" 52

   1. Маршрут 1 52

   2. Маршрут 2 53

  2. Изход към подлеза на площад "Света Неделя" 53

   1. Маршрут 1 54

   2. Маршрут 2 54

   3. Маршрут 3 55

  3. Прилежащи околности 56

  4. Достигане до метростанцията 57

 9. МЕТРОСТАНЦИЯ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 60

  1. Изход към подлеза на Софийски университет 60

   1. В подлеза на Софийския университет 60

  2. Изход към Орлов мост 62

   1. В подлеза на Орлов мост 63

  3. Достигане до метростанцията 65

 10. МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 69

  1. Изход към бул. "Драган Цанков" 71

  2. Изход към бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 71

  3. Достигане до метростанцията 72

 11. МЕТРОСТАНЦИЯ ЖОЛИО КЮРИ 75

  1. Изход към ул. "Фредерик Жолио Кюри" и бул. "Драган Цанков" 76

   1. Маршрут 1 77

   2. Маршрут 2 77

   3. Маршрут 3 78

  2. Достигане до метростанцията 79

   1. Маршрут 1 79

   2. Маршрут 2 80

 12. МЕТРОСТАНЦИЯ Г.М. ДИМИТРОВ 81

  1. Наземен изход към бул. "Св. Климент Охридски" 81

   1. Маршрут 1 82

   2. Маршрут 2 82

  2. Подземен изход към бул. "Св. Климент Охридски" 83

  3. Изход към бул. "Драган Цанков" 83

   1. Маршрут 1 84

   2. Маршрут 2 85

   3. Маршрут 3 85

  4. Достигане до метростанцията 85

 13. МЕТРОСТАНЦИЯ МУСАГЕНИЦА 89

  1. Маршрут 1 90

  2. Маршрут 2 91

  3. Маршрут 3 91

  4. Маршрут 4 92

  5. Достигане до метростанцията 92

 14. МЕТРОСТАНЦИЯ МЛАДОСТ 1 94

  1. Изход към пазара на ж.к. ”Младост 1” 94

   1. Маршрут 1 95

   2. Маршрут 2 95

  2. Изход към ул. "Йерусалим" 95

   1. Маршрут 1 96

   2. Маршрут 2 96

   3. Маршрут 3 96

  3. Достигане до метростанцията 97

 15. МЕТРОСТАНЦИЯ МЛАДОСТ 3 99

  1. Изход към ул. "Анна Ахматова" 99

  2. Изход към бул. "Александър Малинов" 100

  3. Достигане до метростанцията 101

 16. МЕТРОСТАНЦИЯ ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

  - ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 103

  1. Изход от перона в посока "Летище София" 103

   1. Маршрут 1 104

   2. Маршрут 2 104

  2. Изход от перона в посока "Обеля" 105

  3. Достигане до метростанцията 106

 17. МЕТРОСТАНЦИЯ ДРУЖБА 108

  1. Изход към ул. "Капитан Димитър Списаревски" 108

   1. Маршрут 1 109

   2. Маршрут 2 110

  2. Изход към бул. "Проф. Цветан Лазаров" 111

   1. Маршрут 1 111

   2. Маршрут 2 111

   3. Маршрут 3 112

  3. Достигане до метростанцията 113

 18. МЕТРОСТАНЦИЯ ИСКЪРСКО ШОСЕ 116

  1. Изход към бул. "Кръстьо Пастухов" и бул. "Искърско шосе" 116

   1. Маршрут 1 117

   2. Маршрут 2 118

  2. Изход към жп спирка "Дружба" 118

   1. Маршрут 1 119

   2. Маршрут 2 119

  3. Достигане до метростанцията 120

 19. МЕТРОСТАНЦИЯ СОФИЙСКА СВЕТА ГОРА 123

  1. Изход от перона в посока към "Летище София" 123

  2. Изход от перона в посока към "Обеля" 124

  3. Достигане до отсрещния перон 124

  4. Прилежащи околности 125

  5. Достигане до метростанцията 126

 20. МEТРОСТАНЦИЯ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ 128

  1. Изход към Терминал 2 128

  2. Достигане до метростанцията 129

 21. МЕТРОСТАНЦИЯ АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 130

  1. Изход към улиците "Св. Киприян" и "Филип Аврамов" 130

   1. Маршрут 1 130

   2. Маршрут 2 131

  2. Изход към бул. "Андрей Ляпчев" 131

   1. Маршрут 1 132

   2. Маршрут 2 133

  3. Изход към ул. "Филип Аврамов" 134

  4. Достигане до метростанцията 134

 22. МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД. АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ-БАЛАН 137

  1. Изход към улиците "Проф. Александър Теодоров-Балан" и "Д-р Атанас Москов" 137

   1. Маршрут 1 137

   2. Маршрут 2 138

  2. Изход към хипермаркет "Хит" 139

   1. Маршрут 1 140

   2. Маршрут 2 140

  3. Достигане до метростанцията 140

 23. МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК 143

  1. Изход към "Младост 4" 143

   1. Маршрут 1 143

   2. Маршрут 2 144

  2. Изход към Бизнес парка и "Младост 4" 145

   1. Маршрут 1 145

   2. Маршрут 2 146

  3. Достигане до метростанцията 147


Няколко думи към читателя


Уважаеми Читателю,

Пред теб е едно не съвсем обикновено четиво. Когато решихме да се захванем с разработването на този метроводител, естествено се опитахме да намерим негови братя и сестри в други страни. Искахме да се поучим от опита на другите, да видим какво можем да заемем от тях, какво ще ни хареса и от какво със сигурност ще се откажем.

Не намерихме. В киберпространството има картинки, чертежи, клипчета, но приспособено за перцептивните възможности на хората без зрение помагало няма. Така че и нашата разработка трябваше да се опира на нашите собствени знания и умения.

В процеса на работата по метроводителя взеха участие различни хора, които разработваха изходния модел на самите описания, набираха и обработваха първоначалната информация за всяка една от станциите, тестваха полуготовите и готовите продукти и на всеки етап от работата можеха да дадат и даваха ценни препоръки за подобряване на описанията. Тук е мястото да благодаря на всички, които с критика, препоръка или дори и с похвала допринесоха за създаването на четивото, което имаш в ръцете си.

В метроводителя се съдържат вербални описания на 23 станции по линия 1 на софийското метро. Те са подредени последователно, не по азбучен ред, а по поредност по линията, като за изходна точка - станция № 1 сме приели да бъде метростанция "Обеля". В другия край линията се разделя на две и имаме две последни станции - "Летище София" и "Бизнес парк".

Основната цел, която си поставяхме при описанието на всяка станция, беше с въздействието на словото да предизвикаме създаването на някаква, колкото е възможно по-точна и по-лесно запаметяваща се пространствена представа за съответния обект.

Виждащият човек си създава такива представи просто като обхване обекта с един поглед или в по-трудния случай като внимателно го разгледа и нареди една до друга отделните части, които той е обособил в съзнанието си като

пространствени представи за този обект. Този процес при хората без зрение е много по-труден, защото вербалното описание е разположено от една страна във времето, а от друга то трябва да се направи в максимално възможната опростена последователност, за да може възприемащият го незрящ индивид да го разбере, след това или по-точно заедно с това да успее да си го представи, а накрая и да го запомни.

Това разбира се може да бъде направено по много различни начини и от много различни гледни точки. Ние решихме като изходна точка в нашите описания да бъде перонът, на който слизаме от влакчетата на която и да е метростанция. В последователност се подреждат достигането до фоайетата, преминаването от вътрешното във външното, излизането от станцията и ориентирането в прилежащите й околности.

При разработката съзнателно сме избягвали всякакви уклони по употреба на прекалено засукани думи и формулировки, а някои по-специализирани термини, като например "островен" и "страничен перон" сме заимствали от сайта на самия метрополитен.

Основен проблем в работата ни беше как да определим степента на детайлизиране на описанията. От една страна, колкото по-подробно, колкото по-съдържателно е дадено описание, толкова по-полезно би трябвало то да е. От друга страна обаче, колкото по-подробно е дадено описание, толкова по- голям е неговият обем, толкова по-голямо е количеството думи и страници, които се съдържат в него и следователно, толкова по-трудно е то да бъде запомнено. За добро или лошо няма правило, което да регулира съотношението между съдържателност и обем. Ако ставаше дума само за един обект, само за една станция, то тогава бихме казали, че колкото по-подробно, толкова по- добре. Но когато става дума не за една, а за 23 метростанции, какво да правим? В един момент четивото се оказва прекалено голямо, съдържа прекалено много информация, която не може да бъде запомнена и съответно обработена от конкретния незрящ индивид.

Това наложи при описанието на всяка станция да се търси специфичното само за нея съотношение между съдържание и обем. Ето защо се принудихме от описанията на станциите да премахнем някои общи, повтарящи се навсякъде елементи. Така например характерно за всички перони на метростанциите е това, че по тях има разположени пейки. По страничните перони те са покрай стените, а по островните съответно те са по средата на перона. И след като това

е така решихме, че описанието на броя на пейките, както и на тяхното конкретно разположение, ще отпадне от описанието на всяка една от станциите. Същото се отнася и за интернет и кеш терминалите.

Следващите детайли, от които трябваше да се откажем, за да постигнем нужното ни намаляване на обема, бяха търговските обекти, които се намират в подлезите при станциите и в най-близките до тях улици. Сама по себе си тази информация е интересна, а в много случаи и полезна. Но от една страна тя твърде много увеличаваше обема на описанията, а от друга - в днешна София се наблюдава сериозна динамика при промяна на предназначението на даден обект. Така днес едно магазинче е магазин за закуски, утре вече може да е барче, а вдругиден - магазин за дрехи. Именно по тази причина обикновено се задоволяваме само със споменаване на това, че в подлеза на еди-коя си станция има търговски обекти без да конкретизираме техния вид и брой, както и тяхното разположение.

Все в този ред на мисли трябва да обърна вниманието на ползвателите и върху това, че при описанието на самите маршрути за излизане и влизане в метростанциите са маркирани само най-съществените техни характеристики, съответно ориентири. Изготвените от нас описания не могат да заменят зрението. Те обаче могат да подпомогнат незрящия човек, който притежава нормални умения за придвижване и ориентация в градско пространство, да се придвижи от влакчето до точно онзи изход, който му е необходим. Ние даваме посоките и най-съществените характеристики на маршрутите. А вече на базата на тази информация всеки ползвател може да си изгради и своите персонални представи за съответната станция и прилежащите й околности. Ние се ограничаваме с това да дадем общите, така да се каже, водещите настройки, а индивидуализираните, фините настройки всеки трябва сам да си ги доизработи. Смеем да се надяваме, че нашата разработка ще му бъде от съществена полза.

Наясно сме, че едни ползватели ще оценят нашите описания като прекалено големи, на други те ще се сторят недостатъчно подробни, но ние сме убедени, че и едните, и другите ще намерят в тях онази информация, която ще облекчи придвижването им от една точка до друга с помощта на столичното метро и близките до него средства от наземния градски транспорт.

Естествено, колкото са ползвателите, толкова ще бъдат и различията на мненията и оценките за нашата работа, но без да претендираме за съвършенство сме убедени, че с помощта на изработения от нас метроводител

незрящите в София ще се почувстват поне малко по-свободни и по-независими в своя всекидневен живот.

И така, уважаеми читателю, позволи ми да ти пожелая на добър път из столичните пространства и леко и безпроблемно достигане до там, за където си тръгнал. Лек път и на добър час!


Д-р Петър Стайков - ръководител на проекта

 1. МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ


  Метростанция "Обеля" се намира след станция "Сливница" в посока от "Летище София" и "Бизнес парк" към "Обеля". Тя е крайна станция за линия 1. След нея влакчето продължава по линия 2 към станция "Ломско шосе". Станцията се явява и първа по линия 1 за влакчето, което идва от станция "Ломско шосе" и продължава към "Летище София" или "Бизнес парк".

  Метростанция "Обеля" е с два странични перона. Те са малко по-тесни от пероните на другите станции. От външната стена на метростанцията до ограничителната линия, обозначена с метални полусферички в пода на двата перона, има разстояние от около метър и половина. Полусферичките са много нарядко и може да ги пропуснем с белия бастун. Ето защо е добре да следим и с крак къде е линията, за да не изпаднем в опасна ситуация.

  Метростанция "Обеля" е наземна. Това води до няколко особености в нейната архитектура. Както повечето станции, тя също има 2 входа, съответно 2 изхода. Нейните входове-изходи обаче не са в подлези откъм двете къси страни на сградата. Те са разположени в двата края на едната надлъжна стена на станцията, тоест в двата края на перона, който е начална спирка за влакчето по линия 1. С други думи, ако пристигнем на станция "Обеля" откъм станция "Ломско шосе" на линия 2, когато слезем, тръгваме вляво или вдясно по перона и стигаме до турникетите в края му. След тях можем да излезем навън. Ако обаче идваме с влакчето откъм "Летище София" или "Бизнес парк", когато слезем от него и продължим до единия от двата края на перона, не можем да излезем директно навън. Трябва първо да се качим по стъпалата и да минем през фоайето на горното ниво. Двете фоайета са разположени в двата края на пероните, едно ниво над релсите. Така ще достигнем един от двата изхода откъм другата страна на станцията. По същия начин преминаваме и на отсрещния перон.

  На двата входа и изхода има стъклени врати с фотоклетки, както и обикновени врати.


  1. Изход към спирка "Метростанция Обеля"


   Пристигаме с влакче от станция "Ломско шосе". Слизаме на перона. Тръгваме надясно. Стигаме до края му. Там са турникетите за излизане. Минаваме през

   тях. Следва изходът от метростанцията.

   Ако пътуваме с влакче от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля", когато слезем на станция Обеля, тръгваме наляво по перона. В края му има 2 стълбища, успоредни едно на друго, и асансьор. И трите ни отвеждат във фоайето на горното ниво.

   Ако тръгнем нагоре по лявото стълбище, стигаме до междинна площадка. На нея завиваме на 180 градуса наляво. Продължаваме нагоре по стъпалата. Достигаме фоайето. От горния край на десния парапет тръгваме надясно и назад под ъгъл от 45 градуса. Достигаме турникетите.

   Ако тръгнем по дясното стълбище, отново стигаме до междинна площадка. На нея обаче не правим обратен завой, а продължаваме напред. В горния край излизаме пред страничната стена на асансьора. Там завиваме на 90 градуса вляво и стигаме до същите турникети.

   Ако искаме да ползваме асансьора от перона към фоайето, минаваме вдясно от началото на двете стълбища. Продължаваме около 5-6 метра напред. Вратата на асансьора е вляво. Вдясно от нас, по ръба на перона, има парапет, който ни предпазва от падане на релсите. По 1 асансьор на двата перона има само при този изход от станцията. С асансьора се качваме горе във фоайето. Излизаме от кабинката. От вратата на асансьора тръгваме напред. Срещу нас са същите турникети, до които стигаме по двете стълбища. Минаваме през тях. След турникетите, право напред, е вратата на другия асансьор. Той ни сваля зад касата за билети при входа на станцията.

   Ако слезем с него, от вратата му продължаваме 2-3 крачки напред. Достигаме края на перона, който е обезопасен с парапет. Тръгваме надясно покрай касата. След нея отново свиваме вдясно и стигаме до изхода от станцията. Преди него можем да тръгнем наляво и да минем през турникети и тесен проход. Така ще достигнем другия перон. От него можем да хванем влакче към "Летище София" или "Бизнес парк".

   Ако не ползваме асансьора надолу към касата, слизаме по стълбите вляво от него. Те също водят към изхода от станцията и перона в посока центъра, Младост и Дружба. И тези стълби са с 1 междинна площадка. На нея завиваме на 180 градуса наляво. В долния край на стълбището, веднага вдясно, е изходът. Вляво от стълбите, между тях и перона, е касата за билети. Тя заема значителна част от перона, поради което между страничната й стена и

   преградата, отделяща перона от релсите, има тясна пътека. Ако тръгнем по нея, в пространството зад касата и стълбите, е вратата на асансьора, покрай който минахме горе. Вратата му е с лице към релсите.

   Минаваме през вратата на изхода от метростанцията. Следват десетина стъпала надолу. Слизаме по тях. Стъпваме на тротоар. Пред нас има тясна уличка. Вдясно и по двата тротоара има магазини, закусвални и различни търговски обекти.


   1. Маршрут 1


    Тръгваме надясно по тротоара. След около 80 метра той свършва. Това е мястото, на което най-късно трябва да пресечем на отсрещния тротоар, защото веднага след края на тротоара започва буферен паркинг на метростанцията. Продължаваме напред по другия тротоар. Стигаме до съвсем тясна улица. Пресичаме я и стъпваме на отсрещния тротоар. Там имаме 3 възможности. Първо, можем да тръгнем надясно. След няколко метра достигаме задния край на спирката на трамвай № 6 в посока ж.к. "Надежда" и центъра. Второ, можем да продължим напред и да пресечем трамвайните релси. След това тръгваме надясно. Така достигаме предния край на спирката на трамвай № 6 в посока "Обеля". Трето, когато продължим напред и пресечем трамвайните релси, можем да тръгнем наляво. Така достигаме автобусна спирка "Метростанция Обеля". От нея можем да хванем автобуси с номера 26, 30, 31, 81, 87 и 150. Те идват от различни части на ж.к. "Обеля" и отиват към други крайни квартали на София. След спирката автобусите продължават в 2 посоки: или напред и надясно по бул. "Панчо Владигеров", или напред и наляво по бул. "Дмитрий Лихачов".


   2. Маршрут 2


    Излизаме от вратата на метростанцията. Слизаме по стъпалата. Тръгваме наляво по тротоара. Минаваме по моста над река Какач. Мостът свършва с две стъпала нагоре. Продължаваме по тротоара. Минаваме покрай втория изход от станция "Обеля". Следва друг буферен паркинг на метростанцията. Минаваме покрай паркинга. Улицата продължава в междублоковото пространство. Тротоарът е широк и равен. Изминаваме около 500 метра. Стигаме до първата пресечка. Без да пресичаме, завиваме наляво по тротоара. След десетина метра стигаме до спирка "Блок 119". Това е най-близката спирка на градски транспорт в тази посока. От нея можем да хванем автобуси с номера 87 и 150.

    Ако подминем спирката и продължим по пряката, излизаме на бул. "Панчо Владигеров". На него също има спирка на автобуси с номера 81, 87 и 150. Тази възможност обаче не би трябвало да представлява интерес за нас, защото всеки от тези автобуси може да бъде хванат от Спирка "Метростанция Обеля", която е много по-близо до изхода на метростанцията.


  2. Изход към блоковете на ж.к. “Обеля”


   Пристигаме с влакче от станция "Ломско шосе" на линия 2. Слизаме на станция "Обеля". Тръгваме наляво по перона. Достигаме края му. Там има турникети. Минаваме през тях и стигаме до изхода от станцията.

   Пътуваме от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Слизаме от влакчето на станция "Обеля". Тръгваме надясно по перона. Стигаме до стълбите в края му. Тръгваме нагоре по тях. На междинната площадка завиваме на 180 градуса надясно. Продължаваме нагоре по стълбите. В горния им край е фоайето. То е разположено над релсите. Тръгваме наляво. За разлика от другото фоайе, в това няма турникети за излизане. Достигаме стълбите надолу. Те са вляво. Тръгваме надолу по тях. На междинната площадка правим обратен завой надясно. Слизаме. Пред нас са турникетите към изхода. Той е вляво от тях.

   Ако искаме да отидем на перона в посока към "Летище София" или "Бизнес парк", след турникетите продължаваме напред. Минаваме през малкото пространство, в което са касата и автоматът за билети. Стигаме до турникетите за влизане в перона. При тях трябва отново да ползваме картата си или да закупим нов билет. Ако минем през турникетите, попадаме в предния край на перона, който се явява първа станция на линия 1.

   Излизаме през вратата на изхода от метростанцията. Следват десетина стъпала надолу. Стъпваме на тротоара. Ако тръгнем надясно по него, ще минем по моста над река Какач. Така ще стигнем до изхода от станцията към спирка "Метростанция Обеля". От него можем да следваме описания по-горе маршрут

   1. Ако тръгнем наляво по тротоара, ще стигнем до буферния паркинг. От него можем да следваме описания по-горе маршрут 2.

  3. Достигане до метростанцията

   Погледната отвън, метростанция ”Обеля” има 2 входа. Те са разположени от двете страни на река Какач, откъм надлъжната страна на станцията, която гледа

   към блоковете в ж.к. ”Обеля”. До входа, който е по-близо до спирка "Метростанция Обеля", можем да стигнем с автобуси с номера 26, 30, 31, 81, 87 и 150, а също и с трамвай № 6.

   Ако идваме с автобус откъм ж.к. ”Обеля”, той спира до тротоар, разположен между автомобилното платно на бул. "Дмитрий Лихачов" и релсите на трамвай

   № 6. Слизаме от автобуса. Срещу нас, по ръба на тротоара, има парапет, който ни предпазва от падане на трамвайните релси. Тръгваме наляво по тротоара. Достигаме края на парапета. Завиваме надясно. Пресичаме релсите, после тротоара и малката улица. Стъпваме на десния тротоар на улицата, водеща към метростанцията. Продължаваме напред по него към метростанцията.

   Ако идваме с някой от същите автобуси, но пътуващи в обратна посока, тоест от различни крайни квартали на София към ж.к. ”Обеля”, слизаме на спирка "Метростанция Обеля". Срещу нас е спирката в обратна посока.


   1. Маршрут 1


    Тръгваме надясно по тротоара, тоест в обратна посока на движението на автобуса. Стигаме до светофара при Т-образното кръстовище на бул. "Панчо Владигеров" и бул. "Дмитрий Лихачов". Заставаме с лице към платното на бул. "Дмитрий Лихачов". Пресичаме на светофара. Стигаме до тротоар. След него има трамвайни релси и тротоар от другата им страна. По тези 2 тротоара стигаме до спирки на трамвай № 6. Спирките в двете посоки са разположени една срещу друга.

    Тук имаме 2 възможности. Първо, можем да тръгнем надясно по тротоара. В този случай трамвайните релси остават вляво от нас. Вдясно, по ръба на тротоара, има парапет. Тръгваме напред, докато стигнем края му. Продължаваме още няколко метра напред. Завиваме наляво. Пресичаме трамвайните релси, тротоара след тях и локалното платно след него. Стъпваме на друг тротоар. По него стигаме до метростанцията. Втората ни възможност е да продължим напред. Така ще пресечем трамвайните релси. Стъпваме на тротоара. Тръгваме надясно по него. Минаваме покрай спирката на трамвая в посока ж.к. ”Надежда” и центъра. Продължаваме напред още няколко метра. Завиваме наляво и пресичаме Локалното платно. Достигаме същия тротоар като при първата ни възможност. Продължаваме по него до метростанцията.

    И двете възможности на този маршрут са препоръчителни само в случай, че сме слезли от трамвай № 6 на Спирка "Метростанция Обеля". Пресичането на

    светофара до Т-образното кръстовище на двата булеварда е много опасно, особено за незрящи пешеходци. Светофарът не е озвучен. В допълнение, зеленият сигнал за пешеходци съвпада със зеления сигнал за завиващите наляво автомобили, които идват по бул. "Панчо Владигеров".


   2. Маршрут 2


    Слизаме от автобуса. Тръгваме наляво по тротоара, тоест по посока на движението на автобуса. В дясната част на тротоара има тясна тревна площ. Вървим покрай нея. Между нея и тротоара няма бордюр. Това затруднява проследяването й с белия бастун. Минаваме покрай спирката и озвученото табло. След около 20 метра стигаме до алея. Вдясно тя навлиза в междублоковото пространство. Вляво, като нейно продължение през платното на булеварда, има пешеходна пътека. Пресичането тук е значително по- безопасно в сравнение с това на светофара. Пресичаме на пешеходната пътека. Достигаме тротоара между платното и трамвайните релси. Прекосяваме и тротоара. Стигаме споменатия по-горе парапет край трамвайните релси. Тръгваме наляво покрай него. Минаваме покрай автобусната спирка. Стигаме края на парапета. Обръщаме се надясно. Пресичаме релсите и малката улица. Тръгваме напред по тротоара към метростанцията.

    След около 150 метра има парапет. Тук той прегражда почти изцяло тротоара, а по-нататък го стеснява още до малка пътека. Тук е най-удобното място да пресечем на отсрещния тротоар. Продължаваме по него в същата посока. След около 50 метра стигаме до десетина стълби нагоре. Те водят към първия вход на метростанцията. Ако подминем този вход и продължим покрай станцията още около стотина метра, ще преминем моста на река Какач и ще достигнем втория й вход. Качваме се по стълбите до първия вход. Влизаме във фоайето. Срещу нас е автоматът за билети. Вдясно от входа са турникетите към перона в посока "Летище София" и "Бизнес парк". Ако минем през тях, попадаме в задния край на перона, тоест пред нас ще спре последният вагон на влакчето. На около 3 метра напред и вляво от входа е касата. Зад касата е асансьорът, с който се качваме до фоайето над двата перона. Стълбите за същото фоайе са веднага вляво от входа. Те са с 1 междинна площадка, на която завиваме на 180 градуса надясно. Във фоайето на горното ниво вляво има банкомат и офис на Столична община за плащане на битови и фирмени сметки. Вдясно е стаята на охраната. Напред и вдясно от горния край на стълбите са турникетите към перона в посока станция "Ломско шосе".

    Друг подход към метростанция "Обеля" е откъм жилищния комплекс. Там има спирки на автобуси с номера 81, 87 и 150, които се движат по бул. "Панчо Владигеров". Автобуси 81 и 150 спират на самия булевард. Слизаме от автобуса на спирка "Блок 119". Пресичаме булеварда на пешеходната пътека. Тръгваме направо по десния тротоар на улицата, която е перпендикулярна на булеварда. На нея, точно пред блок 119, е спирката в обратна посока на автобуси с номера 87 и 150. Продължаваме напред. На първата пряка завиваме вдясно. Продължаваме по споменатата по-горе улица в междублоковото пространство. Минаваме край буферния паркинг. Няколко метра след него е вторият вход на метростанцията откъм ж.к. ”Обеля”. Ако подминем този вход и после продължим стотина метра по същия тротоар, минаваме през моста на река Какач и стигаме до входа откъм спирка "Метростанция Обеля". Качваме се по десетината стъпала към втория вход. Влизаме във фоайето. Срещу нас има автомат за билети. На 2-3 метра напред и вдясно е касата. Вдясно от входа, между вратата и касата, има турникети. След тях има стълби, по които се качваме на горното ниво. Оттам, по други стълби, слизаме на перона, от който можем да хванем влакче в посока станция "Ломско шосе" на линия 2. Като застанем с лице към касата, вляво от нея има автомат за билети, а до него има турникети към перона на линия 1. Ако минем през тях, попадаме в предния край на перона, тоест пред нас ще спре първият вагон на влакчето в посока "Летище София" и "Бизнес парк".

 2. МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА


  Метростанция "Сливница" е след станция "Люлин" в посока от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля", както и след станция "Обеля", ако пътуваме към "Летище София" или "Бизнес парк". Станцията се намира между ж.к. ”Модерно предградие”, ж.к. ”Люлин 1” и ж.к. ”Люлин 8”. Понякога станция "Сливница" е последна спирка за влакчето в посока "Обеля". В тези случаи гласово съобщение по звуковата уредба във влака ни подканя да слезем и да изчакаме следващия влак. Перонът и релсите са разположени подземно, по протежение на бул. "Панчо Владигеров", при кръстовището му с бул. "Сливница".

  Станция "Сливница" е с островен перон. На него няма колони. Ограничителните линии по двете дължини на перона са обозначени с метални полусферички в пода.

  Метростанция "Сливница" има 2 изхода, които са в подлези. Двата подлеза са разположени под бул. "Панчо Владигеров", перпендикулярно на булеварда и са успоредни на бул. "Сливница", като се намират от двете страни на булеварда. Подлезите имат общо 6 изхода. До тях стигаме през 2 фоайета - по едно в двата края на перона. От перона към фоайетата се придвижваме по стълби или с асансьор. Ескалатор няма. Стълбищата в станцията и в подлезите извън нея не са обозначени с релефни маркировки преди първото и след последното стъпало.


  1. Изход към обръщалото на автобуси № 47, 48, 49 и 54


   Пътуваме с влакче от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Слизаме на станция "Сливница". Тръгваме наляво по перона, тоест в обратна посока на движението на влакчето. Ако пък идваме с влакче откъм станция "Обеля", когато слезем на станция "Сливница", тръгваме надясно по перона. С други думи, продължаваме по посока на движението на влакчето. Стигаме до края на перона. Там има стълби и асансьор. Асансьор има само при този изход от метростанцията. Стълбите са като продължение на перона и са с 1 междинна площадка. В левия им край има рампа за колички. Асансьорът е вдясно от стълбището. Копчето е вляво от вратата му. Той извежда във вътрешната част на фоайето, на около 10 крачки назад спрямо горния край на стълбите. Ако се качим с него, на стената вдясно има елипсовидни рекламни пана. Вляво, откъм

   стълбите, има парапет.

   Турникетите за излизане са на около 20 крачки напред и вдясно, диагонално спрямо горния край на стълбите. По пътя към тях има колона. Минаваме през турникетите. Продължаваме около 10 крачки напред. На изхода има 2 двойни врати без фотоклетки. След тях има късо антре и още 2 двойни врати. След тях излизаме в подлеза.


   1. Маршрут 1


    Тръгваме наляво през подлеза. На стената вляво, точно до изхода, има 3 телефонни автомата. След тях е входът към метростанцията. Вдясно от нас остават различни търговски обекти. Продължаваме напред. Излизаме на открито пространство. На няколко метра пред нас има издигната на 2 стъпала площадка с навес над нея. Там има маси и пейки. Вляво и вдясно от нас има стълбища. Тръгваме надясно. Пред нас има стълби нагоре с 5 междинни площадки. В левия край на стъпалата има рампа за колички. Площадките са с различна дължина. Достигаме горния край на стълбите. Продължаваме още около 15 крачки под лек диагонал надясно. Стигаме до още 4 стъпала нагоре с рампа в левия им край. Изкачваме и тях. Тръгваме по тротоара леко вляво и напред. След около 20 метра достигаме спирка "Метростанция Сливница". Тя е разположена в специална отбивка край автомобилното платно на бул. "Панчо Владигеров", преди кръстовището му с бул. "Сливница". До спирката има изграден навес. Това е началната спирка за автобуси с номера 47, 48 и 49, които пътуват към Банкя, и автобус № 54 в посока Божурище. С всеки от тези автобуси можем да стигнем до предприятието "Успех Филтър ССБ" и жилищните блокове към него. В предния край на спирката, под навеса, има офис на Центъра за градска мобилност. До входа му стигаме по 2 стъпала или лек наклон нагоре. От двете страни на офиса, също под навеса, има седалки за чакащи пътници. В задния край на отбивката, където автобусите спират за почивка, има заведение за хранене.


   2. Маршрут 2


    От изхода на метростанцията отново тръгваме наляво през подлеза. Стигаме откритото пространство. Там тръгваме наляво. След около 10 крачки стигаме до 5 стъпала нагоре. В десния им край има рампа за колички. Изкачваме ги. Продължаваме още няколко метра напред. Завиваме надясно под ъгъл от 45 градуса. След още около 15 крачки стигаме до нови стълби нагоре. Те са с 1

    междинна площадка. В десния им край има рампа за колички. От горния край на стълбите продължаваме още около 10 крачки напред. После завиваме наляво. Пред нас има 9 стъпала нагоре. Те са с рампа за колички и парапет в десния им край. Когато ги изкачим, пред нас има алея. Тя е дълга около 50 крачки. Вляво от нея има паркинг. Алеята извежда на десния тротоар на бул. "Сливница" в посока от Околовръстния път към центъра. Тук имаме 2 възможности. Първо, можем да тръгнем надясно по тротоара. След около 25 метра стигаме до спирка на градския транспорт. От нея можем да хванем автобус № 82 към Централна жп гара, № 108 към ж.к. ”Надежда” и стоков базар ”Илиянци” или № 309 към Централни гробища и Сточна гара. Втората ни възможност е да тръгнем наляво по тротоара. Така достигаме кръстовището с бул. "Панчо Владигеров". Там можем да пресечем напред и да продължим по бул. "Сливница" към ж.к. ”Люлин 1”. Можем да пресечем и надясно. Така ще продължим по десния тротоар на бул. "Панчо Владигеров" в посока към ж.к. ”Обеля”. В тази посока има спирка на автобус № 81.


   3. Маршрут 3


    От изхода на метростанцията тръгваме надясно през подлеза. След няколко метра стигаме до открито пространство. Срещу нас, на няколко метра, има метален парапет. Вляво и вдясно има стълбища. Тръгваме наляво. Пред нас има стълби с 6 междинни площадки. В десния им край има рампа за колички. Стигаме горния край на стълбите. Продължаваме напред под лек диагонал вляво. Изкачваме още 2 стъпала. Излизаме на десния тротоар на бул. "Панчо Владигеров" в посока от ж.к. ”Обеля” и бул. "Сливница" към бул. "Царица Йоанна". Тръгваме наляво по тротоара, тоест към бул. "Сливница". След около 25 метра стигаме до спирка на градски транспорт. Тя е последна за автобусите с номера 47, 48, 49 и 54. На нея спират и автобуси с номера 82 и 108 в посока ж.к. Люлин 5. Ако подминем спирката, вляво от нас има алея, която води към горния край на дясното стълбище. Напред по тротоара стигаме до кръстовището с бул. "Сливница".


   4. Маршрут 4


    От изхода на метростанцията тръгваме отново надясно през подлеза. Стигаме до откритото пространство. Завиваме надясно. След няколко крачки достигаме 5 стъпала нагоре. В левия им край има рампа за колички. Вдясно, точно преди първото стъпало, има асансьор. Копчето е вдясно от вратата. Когато се качим с

    асансьора, излизаме от него и тръгваме напред. След 5-6 крачки стигаме до тротоара на бул. "Панчо Владигеров", между горния край на лявото стълбище, който сега е вдясно от нас, и спирката вляво. Ако не ползваме асансьора, изкачваме петте стъпала пред нас. Продължаваме напред още около 15 крачки. Свиваме под 45 градуса вляво. Изминаваме още около 15 крачки. Стигаме до стълби нагоре с 2 междинни площадки. В десния им край има рампа за колички. От горния им край продължаваме няколко крачки напред. Завиваме надясно. Пред нас има още 8 стъпала нагоре. В десния им край има рампа за колички. Изкачваме ги. Тук имаме 2 възможности. Вдясно от нас има алея. Тя отвежда до същата спирка, до която стигаме по лявото стълбище или с асансьора. Пред нас също има алея, която води до тротоара на бул. "Сливница". Когато стигнем до него, отново имаме 2 възможности. Надясно по тротоара е кръстовището с бул. "Панчо Владигеров". Наляво, след около 70 метра, е автомобилният комплекс "Мото Пфое". И на четирите изхода от този подлез има много стъпала и междинни площадки. Това значително затруднява изграждането на пространствена представа.


  2. Изход към супермаркети "Хит" И "Практикер"


   Пътуваме от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Слизаме от влакчето на станция "Сливница". Тръгваме надясно по перона, тоест в посоката на движение на влакчето. Ако пък идваме от "Обеля", когато слезем на станция "Сливница", тръгваме наляво по перона. С други думи, поемаме в обратна посока на движението на влакчето. Стигаме до края на перона. Там има стълби с 1 междинна площадка. В десния им край има рампа за колички. Ескалатор и асансьор няма. Качваме се по стълбите. Достигаме вътрешната част на фоайето. Турникетите за излизане са на около 20 крачки по диагонал напред и вдясно. По пътя към тях има колона, а пред нея е разположен стелаж за рекламни материали. Минаваме през турникетите. Изходът е на около 10 крачки напред. Вратата е с фотоклетка. След нея попадаме в подлез. Той се намира под бул. "Панчо Владигеров", след кръстовището му с бул. "Сливница" в посока ж.к. ”Обеля”.


   1. Маршрут 1


    От изхода на метростанцията тръгваме наляво през подлеза. Минаваме покрай входа за станцията. Стигаме до открито пространство. Вляво от нас има наклон нагоре. Вдясно от горния му край има бариера, след която започва паркинг.

    Ето защо няма смисъл да тръгваме в тази посока. Вместо това свиваме вдясно през откритото пространство. След около 15 крачки стигаме до стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка и рампа в десния им край. По тях стигаме до нова площадка. На нея завиваме надясно. Пред нас има още стълби нагоре с 1 междинна площадка. Те ни извеждат на левия тротоар на бул. "Панчо Владигеров" в посока към ж.к. ”Обеля”. Тръгваме надясно по тротоара. Минаваме край няколко автосервиза и центрове за гуми. Стигаме до кръстовището на бул. "Панчо Владигеров" и бул. "Сливница". Светофарите са озвучени. Преди светофара завиваме надясно. Продължаваме напред по тротоара на бул. "Сливница". Вдясно от нас остават различни магазини и голямата строителна борса "Ангро". Далеч напред са "Нестле", "Успех Филтър ССБ" и Околовръстният път. След около 50 метра стигаме до спирка. От нея можем да хванем автобус № 81, който идва от жп гара Обеля и продължава към Иваняне, или № 309 от Сточна гара към ”Люлин” 1 и 2.


   2. Маршрут 2


    От изхода на метростанцията тръгваме надясно. След около 15 крачки стигаме до открито пространство. Вляво от нас има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. В левия им край има рампа за колички. Изкачваме стълбите и стигаме друга площадка. На нея отново завиваме вляво и продължаваме нагоре по 12-13 стъпала. В горния им край е десният тротоар на бул. "Панчо Владигеров" в посока към ж.к. ”Обеля”. Пред нас е автомобилното платно на булеварда. Надясно по тротоара, на около 300 метра, има супермаркети "Практикер" и "Хит". На няколко метра вляво по тротоара има спирка. От нея можем да хванем автобус № 81 в посока към жп гара Обеля. След спирката, на около 40 метра напред по тротоара, е кръстовището с бул. "Сливница".


  3. Достигане до метростанцията


   До метростанция "Сливница" можем да стигнем през 2 подлеза, разположени в двата края на подземния перон. Единият от тях има 2 входа, които са от двете страни на бул. "Панчо Владигеров", след кръстовището му с бул. "Сливница" в посока ж.к. ”Обеля”. Другият подлез има 4 изхода, разположени в 2 двойки от двете страни на бул. "Панчо Владигеров" след кръстовището му с бул. "Сливница" в посока към бул. "Царица Йоанна".

   В близост до всички входове към двата подлеза има спирки на градски

   транспорт. На тях спират автобуси с номера 47, 48, 49, 54, 81, 82, 108 и 309.

   Ако слезем на последната спирка на автобуси 47, 48, 49 и 54, най-лесно ще стигнем до входа на метростанцията с асансьора. На същата спирка можем да слезем и от автобуси с номера 82 и 108, пътуващи в посока ж.к. ”Люлин 5”. Когато слезем от автобуса, тръгваме наляво по тротоара. С други думи, продължаваме пеша по посока движението на автобуса. Подминаваме таблото на спирката. Вървим още около 15 метра. Свиваме надясно по късата алея към асансьора. След 5-6 крачки стигаме до вратата му и влизаме в него. Слизаме долу. Излизаме в открито пространство. Тръгваме наляво. След няколко крачки отново свиваме вляво. Влизаме в тунела на подлеза. Продължаваме напред. Вдясно от нас остават търговски обекти. Вляво от нас са изходът от метростанцията и 3 телефонни апарата на стената след него. След тях, отново вляво, е входът.

   Ако не слезем от автобуси с номера 47, 48, 49 и 54 на последната им спирка и шофьорът не ни изгони, можем да се завъртим с превозното средство до спирка "Метростанция Сливница". Тя е начална за тези автобуси и се намира в специална отбивка от другата страна на бул. "Панчо Владигеров". Когато слезем от някой от четирите автобуса, тръгваме наляво по тротоара. Продължаваме около 20 метра напред и леко вляво. Достигаме първите четири стъпала надолу. Те са с рампа за колички в десния им край. След тях продължаваме напред и надолу по стълби с 5 междинни площадки. След последните стъпала продължаваме още няколко крачки напред. Завиваме наляво и влизаме в тунела на подлеза. След около 20 крачки стигаме до входа на метростанцията. Той е вдясно от нас.

   Ако пътуваме с автобус № 82, 108 или 309, слизаме на спирката на бул. "Сливница", която е след кръстовището с бул. "Панчо Владигеров". Спирката е на десния тротоар на бул. "Сливница" в посока Лъвов мост. Когато слезем от автобуса, тръгваме надясно, тоест в обратна посока на движението на автобуса. След около 25 метра, вляво от нас, има алея. Тръгваме по нея. Напред, на около 50 крачки, има 9 стъпала надолу. В левия им край има рампа за колички. След тях завиваме надясно. Продължаваме напред и надолу по стълби с 1 междинна площадка. Рампата за колички отново е вляво. След стъпалата продължаваме около 20 крачки напред. После завиваме под 45 градуса наляво. Продължаваме още няколко метра напред. Стигаме последните пет стъпала надолу. Слизаме по тях. Продължаваме още около 10 крачки напред. Вляво от нас е навесът с маси и пейки. Вдясно е тунелът на подлеза. Тръгваме през него. След около 20

   крачки стигаме до входа на метростанцията. Той е вдясно от нас.

   На този вход на метростанцията има 2 двойни врати без фотоклетки. След тях има късо антре и още 2 двойни врати. След тях попадаме във фоайето. Вляво от вратата има стелаж за рекламни материали. До него има банкомат. На десетина крачки напред, до стената вдясно, има автомат за билети. Касата за билети е на около 25 крачки срещу вратата. Турникетите за влизане са на около 15 крачки по диагонал напред и вляво. По пътя към тях има колона, пред която са поставени автомат за билети и кошче за отпадъци. Минаваме през турникетите. Продължаваме десетина крачки напред. Стигаме до стълбите надолу към перона. В десния им край има рампа за колички. Вляво от тях е асансьорът. Слизаме на перона. Вдясно от нас спира влакчето от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Вляво спира влакчето в посока към "Летище София" и "Бизнес парк".

   Друг начин за достигане на метростанцията е през входа в подлеза при другия й край. До него можем да стигнем по два начина.

   Първо, можем да се придвижим с автобус № 81. Той идва от Иваняне, спира при "Успех Филтър ССБ", продължава по бул. "Сливница" и завива наляво по бул. "Панчо Владигеров" в посока жп гара Обеля. Слизаме на тази спирка. Тръгваме наляво по тротоара, тоест по посока на движението на автобуса. След няколко метра достигаме стълби надолу. Те са вдясно от нас. В десния им край има рампа за колички. Слизаме по тях. На площадката завиваме надясно и продължаваме надолу по стъпала с 1 междинна площадка. В долния им край отново завиваме надясно. След няколко крачки влизаме в тунела на подлеза. Продължаваме напред. Минаваме покрай изхода на метростанцията. Той е вляво от нас. След още около 15 крачки, също вляво, е входът.

   Вторият вариант да влезем през същия вход на метростанцията е с автобус № 81, който пътува към Иваняне, или с № 309, който се движи към ж.к. ”Люлин” 1 и 2. Слизаме на спирката на бул. "Сливница", която е след кръстовището му с бул. "Панчо Владигеров" в посока към Околовръстния път. Тръгваме надясно по тротоара, тоест в обратна посока на движението на автобуса. След около 50 метра стигаме до кръстовището на двата булеварда. Преди светофара завиваме наляво. Тръгваме напред по левия тротоар на бул. "Панчо Владигеров" в посока ж.к. ”Обеля”. След около 50 метра достигаме входа на подлеза. Стълбите надолу са вляво от нас. Те са с 1 междинна площадка. В левия им край има рампа за колички. Слизаме по тях. В долния им край завиваме наляво.

   Продължаваме надолу по стълби с 1 междинна площадка. След тях продължаваме още малко напред. Завиваме наляво и влизаме в тунела на подлеза. След около 20 крачки достигаме входа, който е вдясно от нас.

   Вратата на входа е с фотоклетка. Влизаме във фоайето. Вляво има паркинг за велосипеди. Касата е на около 30 крачки напред. На 5 крачки преди нея, до стената вдясно, има автомат за билети. Турникетите за влизане са вляво от касата. По пътя от входната врата към касата, вляво от нас, има 2 колони, втората от които е точно преди турникетите за влизане. Минаваме през турникетите. След тях завиваме надясно. След няколко крачки стигаме до стълби надолу. В долния им край е перонът. Вдясно от нас спира влакчето от "Обеля" към "Летище София" и "Бизнес парк". Вляво спира това от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля".

 3. МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН


  Метростанция "Люлин" се намира след станция "Западен парк", ако пътуваме от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля", и след станция "Сливница", ако се движим от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк". Станция "Люлин" е разположена под бул. "Царица Йоанна", между ж.к. ”Люлин 6” и ж.к. ”Люлин 8”.

  Станцията е с островен перон. От двете му страни, по дължината на перона, има колони. Те са на 7-8 крачки една от друга. Между колоните и ограничителната линия, обозначена с метални полусферички в пода, има разстояние от 1 крачка.

  В двата края на перона има по 1 фоайе. До него се стига по стълби или с асансьор. Ескалатор няма. Двете фоайета извеждат в подлези. И двата подлеза имат по 4 входа. Стълбищата в станцията и в подлезите към нея нямат релефна маркировка преди първото и след последното стъпало.


  1. Изход към хипермаркети "Технополис" и "Била"


   Ако се движим от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля", когато слезем на станция Люлин, тръгваме надясно по перона. С други думи, продължаваме в посока на движението на влакчето. Ако пък пътуваме от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк", слизаме на станция "Люлин" и тръгваме наляво по перона. Стигаме до края му. Там има стълби с 1 междинна площадка. В двата края на стъпалата има рампа за колички. Ескалатор и асансьор няма. Качваме се по стълбите. Достигаме фоайето. От стълбите продължаваме 5-6 крачки напред. Достигаме турникетите за излизане, които се намират под ъгъл 90 градуса вдясно от нас. Те са разделени от колона на 2 групи по 3 турникета. Този, който е най-далеч от горния край на стъпалата, е специализиран за преминаване на колички. Минаваме през турникетите. Вдясно от нас има офис на "Изи пей". Вляво от нас е изходът. Той е на около 20 крачки, с 2 двойни врати без фотоклетки. На метър преди вратите, до стената вляво, има автомат за кафе. След двете врати има късо антре и още 2 двойни врати. Те извеждат в подлез.


   1. Маршрут 1


    От вратата на изхода тръгваме надясно. След около 15 крачки достигаме 6

    стъпала нагоре. Изкачваме ги и продължаваме напред. Стигаме до Т-образно разклонение. Вляво и вдясно от нас има стълби нагоре. Тръгваме по дясното стълбище. То е с 2 междинни площадки. В десния край на стъпалата има рампа за колички. Достигаме горния край на стълбището. Стоим с лице към центъра. Ако продължим напред по тротоара, ще стигнем до офиси на Първа инвестиционна банка и Виваком, оптика, офис за застраховки и други обекти. Вдясно от нас е локалното платно на бул. "Царица Йоанна". Ако го пресечем веднага след като сме се изкачили по стълбите, стигаме до спирка на автобус

    № 42. Той идва по ул. "Търново" и продължава към Банкя.


   2. Маршрут 2


    От вратата на изхода тръгваме отново надясно. Изкачваме шестте стъпала и продължаваме напред до Т-образното разклонение. Тръгваме нагоре по лявото стълбище. То също е с 2 междинни площадки. В двата края на стъпалата има рампа за колички. Изкачваме стълбището. Пред нас има тротоар. Вдясно има тревна площ. Тръгваме напред по тротоара. След около 20 крачки, под лек диагонал вдясно, започва спускаща се надолу пешеходна алея, по която можем да достигнем до пешеходна пътека, водеща към паркингите на "Технополис" и "Била". По тротоара подминаваме началото на алеята и продължаваме напред. След около 40 метра стигаме до хипермаркет "Технополис". Той е вдясно от нас. Напред е паркингът на хипермаркет "Била". При изхода от паркинга има светофар, който регулира движението по "Царица Йоанна". На около още 200 метра напред от този изход на метростанцията е кръстовището на бул. "Царица Йоанна" с бул. "Панчо Владигеров". Ако завием надясно по тротоара на бул. "Панчо Владигеров", след около 100 метра ще стигнем до спирка на автобус №

    108. Той идва от ж.к. ”Люлин 5” и продължава към Илиянци. На нея спира и автобус № 111 от ж.к. ”Младост 1” към ж.к. ”Люлин 2”. Спирката на автобуси

    № 108 и № 111 в обратна посока е отсреща, на другия тротоар на бул. "Панчо Владигеров".


   3. Маршрут 3


    От изхода на станцията тръгваме наляво. След 15 крачки минаваме край входа. След още десетина крачки стигаме до 6 стъпала нагоре. Изкачваме ги. Продължаваме още около 25 метра напред. Стигаме Т-образно разклонение. Вляво и вдясно от нас има стълби нагоре. Тръгваме по дясното стълбище. То е с 2 междинни площадки. В десния край на стълбите има рампа за колички.

    Достигаме горния край на стъпалата. На няколко метра напред има магазин от веригата "Лафка". Вдясно от нас е локалното платно на бул. "Царица Йоанна". Вляво от нас има алея. Тя е дълга около 50 метра и води до спирка на трамвай

    № 8. Тръгваме по нея. Стигаме до тротоар. На него, вляво от нас, е спирката на трамвая в посока ж.к. ”Люлин 5”. Ако продължим напред и пресечем релсите, вдясно от нас е спирката в посока към "Съдебна палата".


   4. Маршрут 4


    От изхода на станцията тръгваме отново наляво. Подминаваме входа на станцията. Изкачваме шестте стъпала и продължаваме напред. Тръгваме нагоре по лявото стълбище. То също е с 2 междинни площадки. В двата края на стъпалата има рампа за колички. Изкачваме стълбите. Вляво от нас е локалното платно на бул. "Царица Йоанна". Напред има тротоар.


  2. Изход към Медицински център "Света София"


   Пътуваме с влакче от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Слизаме на станция "Люлин". Тръгваме наляво по перона, тоест в обратна посока на движението на влакчето. Ако пък се движим от "Обеля" към "летище София" или "Бизнес парк", когато слезем на станция "Люлин", тръгваме надясно по перона. Стигаме до края му. Пред нас има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. В десния край на стълбите има рампа за колички. Вляво от стъпалата има асансьор. Той ни изкачва във вътрешната част на фоайето, на около 15 крачки назад спрямо горния край на стълбите. Асансьор има само при този изход. Трябва да държим бутона на асансьора непрекъснато натиснат, ако искаме той да се движи.

   Качваме се във фоайето. Фронтално срещу стълбите са турникетите за влизане. Турникетите за излизане са на около 20 крачки по диагонал напред и вдясно. По пътя към тях има колона със стелаж за рекламни материали. Минаваме през турникетите. Продължаваме около 10 крачки напред. Стигаме до 2 двойни врати без фотоклетки. След тях има късо антре и още 2 двойни врати. Минаваме през вратите. Излизаме в подлез. В подлеза няма търговски обекти. По стените на тунела са налепени рекламни пана.


   1. Маршрут 1


    От изхода тръгваме наляво през подлеза. Минаваме край входа на станцията.

    Той е вляво от нас. Около 10 крачки след него има 2 стъпала надолу. В левия им край има рампа за колички. След стъпалата продължаваме още малко напред. Стигаме до Т-образно разклонение. До стената срещу нас има асансьор. Той ни изкачва на левия тротоар на бул. "Царица Йоанна" в посока към центъра. Асансьорът работи само при непрекъснато натиснат бутон. Вляво и вдясно от нас има стълби нагоре с 1 междинна площадка. И двете стълбища водят към същия тротоар. Ако се качим по дясното стълбище, излизаме на тротоара с лице към станция "Западен парк" и бул. "Петър Дертлиев". В този случай бул. "Царица Йоанна" е вдясно от нас. Ако се качим по лявото стълбище, булевардът е вляво от нас. Напред по тротоара ще стигнем до вече описания изход от подлеза при другия изход на станция "Люлин".


   2. Маршрут 2


    От изхода на станцията тръгваме надясно. В края на тунела има Т-образно разклонение. Вляво и вдясно от нас има стълби нагоре. И двете стълбища са с по 2 междинни площадки. Дясното стълбище е под лек ляв диагонал спрямо тунела на подлеза. В десния край на стълбите има бетонна рампа за колички. Ако се качим по тях, вляво от горния им край, съвсем близо, се намира Медицински център "Св. София". Вдясно от тях е локалното платно на бул. "Царица Йоанна". Там обикновено има паркирани коли. Лявото стълбище е под прав ъгъл спрямо тунела на подлеза. То извежда на десния тротоар на бул. "Царица Йоанна" в посока към центъра на града. Ако се изкачим по тези стълби, на около 150 метра напред по тротоара има светофар. На него можем да пресечем на отсрещната страна на бул. "Царица Йоанна". Ако продължим да вървим след светофара, ще стигнем до голяма сграда на банка ДСК.


  3. Достигане до метростанцията


   В станция "Люлин" можем да влезем през 2 входа, разположени в подлезите в двата й края. Двата подлеза имат общо 8 входа. До тях можем да се придвижим с трамвай № 8, с автобус № 42 или пеша.

   Ако идваме с трамвай № 8, слизаме на спирка "Метростанция Люлин". Ако сме пътували от центъра към ж.к. ”Люлин 5”, когато слезем, тръгваме наляво по тротоара. Минаваме покрай таблото в началото на спирката. Продължаваме още около 15 метра напред. Стигаме до алея, която е вдясно от нас. Ако пък сме пътували към "Съдебна палата", когато слезем, изчакваме трамвая да

   замине. След това внимателно пресичаме релсите. Стъпваме на отсрещния тротоар. Продължаваме по алеята. След около 50 метра тя свършва. Вляво от нас има магазин от веригата "Лафка". Напред е локалното платно на бул. "Царица Йоанна". Под лек диагонал вдясно е един от входовете на единия подлез до метростанцията. Тръгваме към него. Слизаме по стълби с 2 междинни площадки и рампа за колички в левия им край. Долу завиваме наляво. Тръгваме през тунела на подлеза. Достигаме 6 стъпала надолу. Слизаме по тях и продължаваме още около 10 крачки напред. Стигаме до входа на станцията. Той е вдясно от нас.

   Ако пътуваме с автобус № 42 към Банкя, слизаме на спирка "Метростанция Люлин". Зад гърба ни е автомобилното платно на бул. "Царица Йоанна". Пред нас е локалното му платно. Тръгваме напред и го пресичаме. Стигаме до единия подлез при станция "Люлин". Той има 2 входа. Когато пресечем, единият ще е срещу нас, а другият - леко вляво. Слизаме по едно от двете стълбища. Продължаваме още малко напред и завиваме в тунела на подлеза. Стигаме до 6 стъпала надолу. Слизаме по тях и продължаваме напред. Минаваме край изхода от станцията. След около 15 крачки стигаме до входа към нея. Той е вляво от нас.

   На входа има 2 двойни врати без фотоклетки. След тях следва късо антре и още 2 двойни врати. Следва фоайето. Влизаме в него. Вдясно, на около 10 крачки, има 2 автомата за билети. Вляво има банкомат. Турникетите за влизане са на около 15 крачки по диагонал напред и вляво. По пътя към тях има колона и кошче за отпадъци пред нея. Минаваме през турникетите. Продължаваме десетина крачки напред и леко вдясно. Стигаме до стълбите към перона. Слизаме по тях. В долния им край е началото на перона. Вдясно от нас спира влакчето към "Летище София" или "Бизнес парк". От лявата ни страна е влакчето в посока към "Сливница", "Обеля" и линия 2 на метрото.

   Друг начин за влизане в метростанцията е през подлеза в другия й край. До него можем да стигнем пеша. Минаваме през тясното антре и втората двойка врати без фотоклетки. Влизаме във фоайето. На 6-7 крачки вляво от вратата има паркинг за велосипеди. След него има метална преграда. Тя разделя надлъжно фоайето между входа и изхода. Касата за билети е на около 25 крачки фронтално срещу вратата. Вляво от нея има 1 турникет за влизане към перона. Другите турникети за влизане са на около 15 крачки по диагонал напред и вляво от вратата. По пътя към тях има колона с кошче за отпадъци пред нея. Минаваме през турникетите. На 10-12 крачки напред са стълбите

   надолу към перона. Слизаме по тях. Вдясно спира влакчето от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Вляво от нас спира това, което пътува към "Летище София" или "Бизнес парк".

 4. МЕТРОСТАНЦИЯ ЗАПАДЕН ПАРК


  Метростанция "Западен парк" се намира след станция "Люлин", ако пътуваме с влакче от "Обеля" към "летище София" или "Бизнес парк". Тя е и след станция "Вардар", ако се движим от "летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Станция "Западен парк" е разположена под бул. "Царица Йоанна", между ж.к. ”Люлин 7” и ж.к. ”Люлин 10”.

  Станцията е с островен перон. На него няма колони. Ограничителната линия по двете дължини на перона е обозначена с метални полусферички в пода.

  В двата края на перона има по 1 фоайе. До двете фоайета стигаме по стълби или с асансьор. Ескалатор няма. Двете фоайета извеждат в подлези. Двата подлеза имат общо 9 изхода. Стълбищата в станцията и в подлезите извън нея не са обозначени с релефна маркировка преди първото и след последното стъпало.


  1. Изход към магазин "Чайна мол"


   Пътуваме с влакче от "Обеля" към "летище София" или "Бизнес парк". Слизаме на станция "Западен парк". Тръгваме наляво по перона, тоест в обратна посока на движението на влакчето. Ако пък пътуваме с влакче от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля", когато слезем на станция "Западен парк", тръгваме надясно по перона. С други думи, продължаваме по посока на движението на влакчето. В края на перона има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. В десния им край има рампа за колички. Изкачваме се до горния край на стълбите. Намираме се във вътрешната част на фоайето. Турникетите за излизане са на около 20 крачки, по диагонал напред и надясно. По пътя към тях има колона и стелаж за рекламни материали. Минаваме през турникетите. Изходът е на около 8 крачки напред. На него има 2 двойни врати без фотоклетки, късо антре и още 2 двойни врати. Те извеждат в подлез. От него можем да излезем по общо 4 стълбища - 2 вляво и 2 вдясно. В близост до тях няма спирки на градски транспорт.


   1. Маршрут 1


    От изхода тръгваме надясно. След около 12 крачки има 10 стъпала нагоре. В левия им край има рампа за колички. По тях се изкачваме до площадка. Вляво и вдясно от нас има стълби нагоре. И двете стълбища са с по 2 междинни

    площадки и рампа за колички в левия им край.

    Ако се качим по дясното стълбище, вдясно от нас е локалното платно на бул. "Царица Йоанна". Вляво от нас има офиси на Виваком, М-тел, Близу, фризьорски салон. Напред по тротоара ще стигнем до изход от подлеза в другия край на метростанцията. Далеч напред е тунелът към бул. "Тодор Александров".

    Ако се качим по лявото стълбище, локалното платно на бул. "Царица Йоанна" ще е вляво от нас. Вдясно, на около 20 метра диагонално, е пицария "Капри". До нея има кафе-сладкарница. Далеч напред е метростанция "Люлин".


   2. Маршрут 2


    От изхода тръгваме наляво. След около 15 крачки стигаме до входа. Той е вляво от нас. Продължаваме още около 10 крачки напред. Стигаме до 10 стъпала нагоре. В левия им край има рампа за колички. Изкачваме ги и продължаваме напред. Достигаме края на подлеза. Вляво и вдясно от нас има стълби нагоре. Те са с по 2 междинни площадки. И двете стълбища ни изкачват до един и същ тротоар на бул. "Царица Йоанна".

    Ако се качим по дясното, булевардът ще е вдясно от нас. Вляво от нас има офис на Алфа банк и магазин за матраци ”Тед”. На 50-60 метра напред е големият магазин за китайски стоки "Чайна мол". До него има магазин за мебели "Арон". Далеч напред е метростанция "Люлин".

    Ако се качим по лявото стълбище, булевардът ще е вляво от нас. Напред по тротоара има изход от подлеза в другия край на метростанцията. Далеч напред е тунелът към бул. "Тодор Александров".


  2. Изход към Мега мол


   Пътуваме с влакче от "Обеля" към "летище София" или "Бизнес парк". Слизаме на станция "Западен парк". Тръгваме надясно по перона, тоест по посока на досегашното ни движение. Ако се придвижваме с влакче от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля", когато слезем на станция "Западен парк", тръгваме наляво. Достигаме края на перона. Там има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. В десния им край има рампа за колички. Вляво от долния край на стъпалата има асансьор. С него можем да се изкачим до вътрешната част на фоайето, на около 10 крачки назад спрямо горния край на стълбите.

   Качваме се по стъпалата. Достигаме горния им край. Турникетите за излизане са на около 20 крачки, по диагонал напред и надясно. По пътя към тях има колона и стелаж за рекламни материали. Вляво от най-левия турникет също има колона с кошче за отпадъци пред нея.

   Минаваме през турникетите. Изходът е на около 8 крачки напред. На него има 2 двойни врати без фотоклетки, късо антре и още 2 двойни врати. След тях попадаме в подлез.


   1. Маршрут 1


    От изхода тръгваме наляво. Минаваме край входа за станцията вляво от нас. Стигаме до края на подлеза. Пред нас има ателие за поправка на обувки, чанти и др. Вляво от него има асансьор. Той ни изкачва до тротоара на бул. "Царица Йоанна". Вляво и вдясно от нас има стълби. Лявото стълбище е под лек десен диагонал. Двете стълбища са с по 2 междинни площадки. И двете стълбища извеждат на един и същи тротоар от двете страни на асансьора.

    Ако се качим по лявото стълбище, ще сме с лице към изход от подлеза в другия край на метростанцията и пицария "Капри". Далеч напред са станция "Люлин" и бул. "Панчо Владигеров". На около половината път към пицарията има 2 стъпала надолу. В десния им край има бетонна рампа за колички. В близост до този изход няма спирки на градския транспорт.

    Ако се качим по дясното стълбище, ще сме с лице към бул. "Д-р Петър Дертлиев" и тунела към бул. "Тодор Александров". На около 30 метра напред по тротоара има стълби надолу към друг подлез. Той е отделно съоръжение, но е свързан с подлеза на метростанцията и се явява негово продължение.


   2. Маршрут 2


    От изхода на метростанцията тръгваме надясно. След около 15 крачки стигаме до открито пространство. Вдясно от нас и срещу нас има стълби нагоре, а вляво има пешеходна алея. Двете стълбища са с по 2 междинни площадки. Дясното има рампа за колички в десния си край. То извежда на тротоара на бул. "Царица Йоанна", на който ще сме с лице към станция ”Люлин”. Стълбището пред нас води към близка спирка на трамвай № 8 към ж.к. ”Люлин 5”. Широката алея вляво е дълга около 60 метра. Вдясно от нея има терасирани тревни площи. Тя води до закрито пространство, което е началото на друг подлез. За удобство ще я наречем "студена връзка" между двата подлеза. В

    края на алеята, преди да влезем в другия подлез, откъм зелените площи вдясно има стълби. Те се изкачват под лек диагонал наляво след първата междинна площадка. В горния им край има тясна асфалтирана пътека. Тя е широка само 3-4 крачки. След нея са релсите на трамвай № 8, които не са обезопасени с парапет или мантинела. Ако тръгнем надясно по тази пътека, ще стигнем до спирката на трамвай № 8 към ж.к. ”Люлин 5”.

    Връщаме се в края на студената връзка. Подминаваме току-що описаното стълбище и влизаме във втория подлез. Продължаваме напред. След около 20 метра стигаме до площадка с 2 разклонения.

    Ако тръгнем по дясното разклонение, ще стигнем до стълби нагоре с 1 междинна площадка. Те извеждат на няколко метра от централния вход на Мега мол ”Люлин”. Ако подминем това стълбище, отново вдясно има стълби надолу. Те са с 1 междинна площадка, рампа в левия край и подемник за колички в десния. До стъпалата има ескалатор с 2 ленти. Дясната се движи надолу, а лявата - нагоре. Стълбите и ескалаторът се спускат към подземен вход за Мега мол ”Люлин”.

    Ако тръгнем по лявото разклонение, ще минем през тунел, дълъг около 30 метра. Той започва с четири стъпала нагоре и завършва с четири стъпала надолу. След тях попадаме на полукръгла площадка. В средата й има кръгла бетонна колона. Площадката има 3 изхода.

    Първият изход е най-вдясно. Той извежда след кръстовището на булевардите "Д-р Петър Дертлиев" и "Царица Йоанна". Стълбите са с 2 междинни площадки. В левия им край има рампа за колички. На 2 крачки след последното стъпало има още 3 стъпала надолу. След тях тръгваме наляво. След около 20 крачки стигаме до мантинела. Тя отделя тротоара от автомобилното платно. Завиваме надясно. След около 40-50 метра стигаме до спирка на автобус №

    310. Той идва от ж.к. ”Люлин” 5, 6 и 7 и продължава към Сточна гара. По пътя към спирката, вдясно от нас, има бензиностанция OMV и автомивка. След спирката, също вдясно, е големият търговски комплекс "Лабиринт".

    Вторият изход е направо. По пътя към него трябва да заобиколим бетонната колона в средата на площадката. Стигаме до стълби под лек диагонал вляво. Те са с 2 междинни площадки. В десния им край има рампа за колички. Стълбите извеждат на срещуположната страна на бул. "Д-р Петър Дертлиев". На 2 крачки след последното стъпало има малък наклон надолу. След него започва тротоарът. На около 30-40 метра напред има спирка на автобус № 310 от

    Сточна гара към ж.к. ”Люлин” 7, 6 и 5.

    Третият изход е най-вляво. Той представлява стълби нагоре. Те извеждат на тротоара на бул. "Царица Йоанна". Стоим с лице към станция "Люлин". Тръгваме напред. След около 30 метра стигаме до стълби надолу. По тях можем да слезем в другия подлез, в който е входът на метростанцията. На практика това е дясното стълбище от предишния маршрут, тоест маршрут 1 на изхода към Мега мол ”Люлин”.


  3. Достигане до метростанцията


В метростанцията можем да влезем през 2 входа, намиращи се в прилежащите подлези в двата й края. Стълбищата към подлезите са разположени на двата тротоара на булевардите "Царица Йоанна" и "Д-р Петър Дертлиев". В близост до тази метростанция има спирки на автобус № 310 и трамвай № 8. И с двете превозни средства подходът е откъм пресечката на булевардите "Царица Йоанна", "Д-р Петър Дертлиев" и "Джавахарлал Неру".

Ако пътуваме с трамвай № 8 от ж.к. Люлин към "Съдебна палата", когато слезем на спирката, трябва да пресечем релсите. После продължаваме направо, докато стигнем до стълбите на подлеза. Те ще са вдясно от нас.

Ако идваме с автобус № 310 от Сточна гара, когато слезем на спирката, продължаваме по тротоара по посока на движението на автобуса. След 30-40 метра завиваме надясно. Минаваме край вход на подлеза със студената връзка. Изминаваме още около 30 метра. Достигаме друг вход към подлеза. Слизаме по стъпалата. Долу завиваме наляво. След около 12 крачки достигаме входа на метростанцията.

Ако идваме с автобус № 310 от ж.к. ”Люлин”, слизаме на спирката за търговски комплекс "Лабиринт". Тръгваме по тротоара в обратна посока на движението на автобуса. След 30-40 метра стигаме до входа за подлеза. Слизаме по стъпалата. Продължаваме около 10 метра напред. Стигаме до отклонение вляво. Тук имаме 2 възможности.

Първо, можем да подминем отклонението. Напред стигаме до най-левия изход на полукръглата площадка. Качваме се по стълбите. Изминаваме още около 30 метра. Стигаме до вход към другия подлез, в който е входът на метростанцията.

Второ, можем да тръгнем по отклонението вляво. Изкачваме 4 стъпала, вървим около трийсет метра и слизаме по 4 стъпала надолу. Тръгваме надясно. Стигаме до алеята, която нарекохме ”студена връзка”. По нея достигаме другия подлез. Там завиваме надясно. Продължаваме напред. Минаваме край изхода от станцията. След няколко метра е входът към нея. Той е вляво от нас. На входа има 2 двойни врати без фотоклетки. Следват късо антре и още 2 двойни врати. След тях е фоайето на метростанцията.

Когато влезем, вляво има паркинг за велосипеди. Касата за билети е на около 25 крачки напред. Турникетите за влизане са на около 15 крачки от входа, под лек диагонал напред и наляво. По пътя към тях има колона с кошче за отпадъци пред нея. До колоната има и 2 автомата за билети под ъгъл от 90 градуса един спрямо друг. Минаваме през турникетите. Продължаваме напред. Стигаме до стълбите надолу към перона. Когато слезем долу, вдясно от нас спира влакчето към "Обеля". Вляво спира това към "Летище София" и "Бизнес парк".

Вторият вход на метростанцията е в подлеза в другия й край. До него можем да стигнем пеша. В подлеза можем да слезем по което и да е от четирите стълбища. На входа има 2 двойни врати без фотоклетки, късо антре и още 2 двойни врати.

Когато влезем във фоайето, вляво от нас има банкомат. Касата за билети е на около 25 крачки напред. Вляво от нея е турникетът за колички. Другите турникети са на около 15 крачки от входа, по диагонал напред и наляво. По пътя към тях има колона с кошче за отпадъци пред нея. Минаваме през турникетите. Продължаваме десетина крачки напред. Слизаме по стъпалата надолу към перона. Вдясно от нас спира влакчето към "Летище София" или "Бизнес парк". Вляво спира това към "Обеля".

 1. МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР


  Метростанция "Вардар" се намира след станция "Константин Величков", ако пътуваме от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Ако пътуваме от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк" тя се намира след станция "Западен парк". Метростанцията е разположена подземно, по протежение на бул. "Тодор Александров", при кръстовището му с бул. "Вардар".

  Станцията е с островен перон. От двете му страни, по протежението на перона, има колони. Те са на около 4 метра една от друга. Между тях и ограничителната линия, обозначена с метални полусферички в пода, има съвсем малко разстояние. При слизане от влакчето трябва да внимаваме, за да не се сблъскаме с някоя от колоните.

  Метростанция "Вардар" има 2 изхода, които извеждат в подлези, разположени от двете страни на бул. "Вардар", перпендикулярно под бул. "Тодор Александров". Двата подлеза имат общо 6 изхода. До подлезите стигаме през 2 фоайета - по едно в двата края на перона. От перона към фоайетата се придвижваме по стълби или с асансьор. Ескалатор няма. Стълбищата в станцията не са обозначени с релефни маркировки преди първото и след последното стъпало.


  1. 1 Изход към Трета градска болница


   Пътуваме от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Слизаме на станция "Вардар". Тръгваме наляво по перона, тоест в обратна посока на движението на влакчето. Ако пътуваме от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк", когато слезем на станция "Вардар", тръгваме надясно. Стигаме до края на перона. Пред нас има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. В десния им край има рампа за колички. Вляво от стълбите има асансьор. Асансьор има само при този изход от метростанцията. Той ни отвежда във вътрешната част на фоайето, зад касата за билети.

   Изкачваме се във фоайето. Турникетите за излизане са на около 10 метра след горния край на стълбите под лек десен диагонал. По пътя към тях има колони. Минаваме през турникетите. Изходът е на около 10 крачки напред. На него има 2 двойни врати без фотоклетки. Следва късо антре и още 2 двойни врати. Излизаме в подлез. Той има 3 изхода.

   1. Маршрут 1


    От вратата на изхода тръгваме наляво. Вдясно от нас остават различни търговски обекти. След 20 крачки стигаме до входа към фоайето на станцията. Той е вляво от нас. Подминаваме го и продължаваме напред. В края на тунела, малко преди стълбите нагоре, вдясно има офис на "Изи пей". Пред нас е стълбището. То е с 2 междинни площадки и широка рампа за колички. Достигаме горния край на стъпалата. Срещу нас има по 1 магазин от веригите ”Т-маркет” и ”Промаркет”, сладкарница "Неделя", аптека "Медея", ключарско ателие, офис на банка ДСК, паркинг и ресторант за сръбска кухня вдясно. Далече напред има жилищни блокове. Зад гърба ни е бул. "Тодор Александров". Вляво от нас е бул. "Вардар". Ако тръгнем напред по тротоара на бул. "Вардар", след около 150 метра стигаме до спирка на автобус № 77. От нея можем да хванем автобуса в посока към Централна жп гара. На отсрещния тротоар е спирката на същия автобус в обратна посока, тоест към „Красна поляна”. От този изход можем да стигнем също до Националната кардиологична болница. Тя е известна още като Трета градска болница или Шесто ДКЦ. Болницата се намира на около 300 метра напред и леко вдясно.


   2. Маршрут 2


    От изхода на станцията тръгваме надясно през тунела. След около 30 крачки стигаме до Т-образно разклонение. Срещу нас има магазини за обувки и дрехи, както и обущарско ателие. Тръгваме наляво. Слизаме 1 стъпало надолу. Продължаваме по тунела напред. Стигаме стълби, които се намират срещу нас. Те са с 2 междинни площадки и широка циментова рампа за колички. Изкачваме се по стълбите и заставаме с лице към бул. "Константин Величков" и центъра. На около 10 метра вляво от нас е десният тротоар на бул. "Тодор Александров" в същата посока. Зад гърба ни е бул. "Вардар". Тръгваме по тротоара. Вляво от нас е платното на булеварда. Вдясно има тревни площи. Между тях и тротоара има бордюр. Той е улеснение при ориентирането с бял бастун. Продължаваме напред по тротоара. Пресичаме малка улица. По- нататък преминаваме покрай озвучен пешеходен светофар. Стигаме до втора малка улица. Пресичаме и нея. След това завиваме надясно по тротоара. По бордюра вдясно от нас има метален парапет. Продължаваме напред до първата пресечка. Това е ул. "Найчо Цанов". Завиваме наляво по тротоара. След около 20 метра стигаме до входа към двора на Централно управление на Съюза на слепите в България. На входа е поставена звукова сигнализация (зумер), която

    да улеснява ориентирането.


   3. Маршрут 3


    От изхода на станцията тръгваме надясно през тунела. Стигаме до Т-образното разклонение. Тръгваме надясно. Качваме се по 3 стъпала. Продължаваме напред до края на тунела. Следват още две стъпала нагоре. След тях продължаваме по диагонал напред и вляво. Тръгваме по стълби нагоре. Те са с 2 междинни площадки и рампа за колички. В горния край на стълбите, на около 15 метра напред, са релсите на трамвай № 8. Тръгваме натам. Стигаме до тротоар. Ако тръгнем надясно по него, след 25 метра достигаме спирката в посока ж.к. ”Люлин 5”. Ако в края на алеята не завием надясно, а продължим напред и пресечем релсите, стигаме до спирката на трамвая към "Съдебна палата".


  2. 2 Изход към жилищните блокове


   Слизаме от влакчето от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Тръгваме надясно, тоест в посоката на движението на влакчето. Ако пътуваме от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк", когато слезем на станция "Вардар", тръгваме наляво. Достигаме края на перона. Пред нас има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. В десния им край има рампа за колички. В горния край на стълбището е вътрешната част на фоайето. Турникетите за излизане са на около 10 метра по диагонал напред и вдясно. По пътя към тях има колони. Минаваме през турникетите. Изходът е на около 10 крачки. На него има 2 двойни врати без фотоклетки, късо антре и още 2 двойни врати. Излизаме в подлез.


   1. Маршрут 1


    От изхода тръгваме наляво през тунела. Минаваме край входа на станцията. Продължаваме напред. След около 40 крачки стигаме до стълби нагоре. Те са с 2 междинни площадки. Стъпалата са стеснени в левия си край. Изкачваме се до горния край на стълбите. Внимание! На 30 сантиметра напред, по средата на площадката след стълбището, има дърво, оградено с бордюр. Вляво от нас има малка улица, на която няма светофар. По нея обаче минават много коли. Пресичаме я внимателно на пешеходната пътека. Достигаме отсрещния тротоар. Тръгваме надясно по него. След около 25 метра стигаме до спирка. Тя

    е начална за автобуси № 45 и № 56.


   2. Маршрут 2


    От изхода на станцията тръгваме надясно. В края на тунела има Т-образно разклонение. Вляво и вдясно от нас има стълби нагоре. И на двете стълбища има по 2 междинни площадки. Стълбищата са успоредни на бул. "Тодор Александров". Те ни извеждат на един и същи тротоар на булеварда. Когато излезем по лявото стълбище, се позиционираме с лице към тунела в посока ж.к. Люлин, а когато излезем по дясното стълбище, заставаме с лице към бул. "Вардар", "Константин Величков" и центъра. И левият, и десният изход извеждат в близост до жилищните блокове на квартала. От този изход е най- удобният път към Националната потребителна кооперация на слепите.


  3. 3 Достигане до метростанцията


Погледната отвън, метростанция "Вардар" има 6 входа, които се намират от двете страни на бул. "Тодор Александров". До тях можем да се придвижим с трамвай № 8, автобуси № 45, 56 или 77, както и пеша.

Ако пътуваме с трамвай № 8 от "Съдебна палата" към ж.к. ”Люлин 5”, слизаме на спирка "Метростанция Вардар". Тръгваме надясно по тротоара. След около 25 метра стигаме до алея вляво от нас. Ако пък пътуваме с трамвай № 8 от ж.к. ”Люлин” към "Съдебна палата", слизаме на спирка "Метростанция Вардар". Пресичаме релсите на трамвая и платното до тях. После тръгваме наляво. Стигаме до същата алея. В този случай тя е вдясно от нас. Тръгваме по нея. След около 15 метра стигаме до стълбите на подлеза. Те са с 2 междинни площадки. Слизаме по тях. В долния край тръгваме по диагонал напред и надясно. Достигаме 2 стъпала надолу. Слизаме по тях и продължаваме около 50 крачки напред. Стигаме до още 3 стъпала надолу. След тях завиваме наляво. Преминаваме покрай изхода от станцията. Достигаме входа към фоайето. Той е вляво от нас.

Друг начин за придвижване до същия вход на метростанцията е с автобус №

77. Ако пътуваме с него към Централна жп гара, слизаме на спирката на бул. "Вардар". Тръгваме по тротоара в обратна посока на движението на автобуса. Изминаваме около 150 метра към кръстовището с бул. "Тодор Александров". Малко преди него, вляво от нас, под лек диагонал, има алея. По нея стигаме до стълбите при входа на подлеза. Те са с 2 междинни площадки. Слизаме по тях.

Продължаваме напред. След около 50 крачки, вдясно от нас, е входът към фоайето на станцията.

Трети вариант за стигане до този вход на метростанцията е по бул. "Тодор Александров". За отправна точка приемаме портала на Централно управление на Съюза на слепите в България. От портала тръгваме надясно по тротоара. Стигаме до пресечка. Завиваме надясно. Продължаваме напред до края й. Достигаме бул. "Тодор Александров". Свиваме вляво и пресичаме уличката. Продължаваме напред по левия тротоар на булеварда в посока кръстовището му с бул. "Вардар". Минаваме край пешеходен светофар. Пресичаме малка уличка, водеща към жилищните блокове. Продължаваме напред. По шума от автомобилите се ориентираме за приближаването ни до кръстовището на двата булеварда. Малко преди него започваме с белия бастун да следим бордюра вляво от нас. Той отделя тротоара от тревната площ. Бордюрът свършва точно преди входа на подлеза. Там завиваме наляво. Изминаваме 5-6 метра напред. Завиваме надясно. След 2-3 крачки достигаме най-горното стъпало. Слизаме по стълби с две междинни площадки. Вървим напред. Стигаме до едно стъпало нагоре. Качваме го и завиваме надясно. Продължаваме напред през тунела. Подминаваме изхода от станцията. След около 10 метра сме при входа. Той е вляво.

Минаваме през една от двете двойни врати на входа. Следва късо антре и още 2 двойни врати. Влизаме във фоайето на метростанцията. Вляво от нас има банкомат. До него има паркинг за велосипеди. На 5-6 метра напред има автомат за билети. Касата за билети е на около 20 метра напред. Вляво от нея е специализираният турникет за колички. Другите турникети за влизане към перона са по диагонал напред и наляво. Минаваме през тях. Продължаваме напред и леко вдясно. Стигаме до стълбите надолу към перона. Слизаме на перона. Вдясно от нас спира влакчето от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Вляво е това, което пътува от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк".

Вторият вход на станцията се намира в подлез в другия й край. И този подлез е разположен перпендикулярно под бул. "Тодор Александров", само че той е вече след пресечката му с бул. "Вардар" в посока към тунела. До този вход можем да стигнем, ако слезем на последната спирка на автобус № 45 или № 56. Тя се явява и първа спирка за автобусите с тези номера в обратна посока. Когато слезем от автобуса, продължаваме напред по посока на неговото движение. Стигаме до пешеходната пътека, на която можем да пресечем

малката улица. На отсрещния тротоар тръгваме надясно. Слизаме по стълби с 2 междинни площадки. В долния им край продължаваме напред. След около 30 крачки стигаме до входа на станцията.

До същия вход на станцията можем да стигнем и пеша по отсрещния тротоар на бул. "Тодор Александров". На него има 2 стълбища, разположени с гръб едно към друго. И двете са с по 2 междинни площадки. Слизаме по едното от тях. В долния край на стълбището завиваме наляво или надясно, в зависимост от това по кое сме слезли. Продължаваме около 30 метра напред през тунела на подлеза. Вляво от нас остава изходът от станцията. Достигаме входа към нея.

Минаваме през вратите без фотоклетки и влизаме във фоайето. Вдясно има автомат за билети. Касата за билети е на около 20 метра напред. Вляво от нея има 1 турникет за влизане. Другите турникети за влизане са на около 10 метра по диагонал напред и вляво.

Стълбите към перона са напред и леко вдясно спрямо турникетите. Когато слезем на перона, вдясно от нас спира влакчето, идващо от "Обеля" и пътуващо към "Летище София" или "Бизнес парк", а от лявата ни страна - влакчето, което се движи в обратна посока.

 1. МЕТРОСТАНЦИЯ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ


  Метростанция "Константин Величков" се намира след станция "Опълченска", ако пътуваме от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля", както и след станция "Вардар", ако се движим от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк". Тя е разположена подземно, по протежение на бул. "Тодор Александров", между булевардите "Димитър Петков" и "Константин Величков". Станцията е с островен перон. На него няма колони. В двата края на подземния перон има по 1 фоайе. До двете фоайета се достига по стълби или с асансьор. Ескалатор няма. Фоайетата извеждат в 2 подлеза. Стълбищата в станцията и в подлезите извън нея нямат релефна маркировка преди първото и след последното стъпало.


  1. Изход към пазара "Димитър Петков"


   Пътуваме с влакче от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Слизаме на станция "Константин Величков". Тръгваме наляво по перона, тоест в обратна посока на движението на влака. Ако пък пътуваме от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк", когато слезем на станция "Константин Величков", тръгваме надясно по перона. С други думи, продължаваме по посока на движението на влака. Стигаме до края на перона. Пред нас има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. В десния им край има рампа за колички. При този изход няма асансьор. В горния край на стъпалата е вътрешната част на фоайето. Изкачваме се до него. Вляво от нас е касата за билети. До нея е специализираният турникет за колички. Вдясно от нас е стаята на охраната. Турникетите за излизане са на около 20 крачки по диагонал напред и надясно. По пътя към тях има колона. Минаваме през турникетите. Изходът е на 5-6 крачки напред. Той има 2 двойни врати без фотоклетки. След тях има късо антре и още 2 двойни врати. Следва подлезът. Вляво от изхода, на стената до вратата, има телефонен автомат.


   1. Маршрут 1


    От изхода тръгваме наляво през тунела на подлеза. След около 20 крачки стигаме до входа на станцията. Продължаваме напред покрай него. Стигаме до стълбище вляво от нас. То е с 2 междинни площадки. В десния край на стъпалата има рампа за колички. Изкачваме се до горния край на стълбите. Стоим с лице към бул. "Константин Величков". Вляво от нас е бул. "Тодор

    Александров". Зад гърба ни, на около 30 крачки, е кръстовището му с бул. "Димитър Петков". Завиваме на 180 градуса наляво и продължаваме напред по тротоара към кръстовището. Достигаме светофара. Тук имаме 2 възможности. Първо, можем да пресечем двете платна на бул. "Димитър Петков". Между тях има пешеходен остров, на който има пейки. Вляво от нас се намира едноименният пазар. По ръба на тротоара има бетонни топки против паркиране. Те са с височина от около 30 сантиметра и са на разстояние 2 крачки една от друга. Пресичаме и второто платно на бул. "Димитър Петков" и можем да продължим към ул. "Одрин".

    Втората ни възможност е преди светофара да завием наляво по тротоара на бул. "Димитър Петков". След около 100 метра стигаме до кръстовището му с ул. "Пиротска". Там също имаме 2 възможности. Можем да завием наляво по тротоара. В този случай достигаме спирка на трамвай № 22, пътуващ от ж.к.

    „”Красна поляна” към Подуене и автогара "Изток". Можем също да завием надясно. В такъв случай ще пресечем бул. "Димитър Петков". На отсрещния тротоар завиваме наляво и пресичаме ул. "Пиротска". После тръгваме надясно по тротоара. Стигаме до спирка на трамвай № 22 в обратна посока.


   2. Маршрут 2


    От изхода на метростанцията завиваме надясно. След десетина крачки стигаме до 2 стълбища. Едните стълби са пред нас, а другите - вдясно от нас. Изкачваме се по стъпалата пред нас. Те са с 2 междинни площадки. В левия им край има рампа за колички. Достигаме горния им край. Завиваме наляво. Стоим с лице към пазара "Димитър Петков". Зад гърба ни е бул. "Константин Величков". Вляво от нас е бул. "Тодор Александров". Тръгваме надясно по тротоара на бул. "Димитър Петков". След около 100 метра стигаме до кръстовището му с бул. "Ал. Стамболийски". Тук имаме 2 възможности. Първо, можем да завием наляво и да пресечем на светофара двете платна на бул. "Димитър Петков". Продължаваме по тротоара. След десетина метра напред достигаме предния край на спирка "Булевард Димитър Петков". На нея спират трамвай № 3 от "Орландовци" към "Захарна фабрика", трамвай № 8 от "Съдебна палата" към ж.к. ”Люлин 5”, трамвай № 10 от кв. "Лозенец" към ж.к. ”Западен парк”.

    Другата ни възможност е да продължим напред. В този случай пресичаме на светофара бул. "Ал. Стамболийски". На отсрещния тротоар тръгваме надясно. Така достигаме до спирка на същите трамваи в обратна посока.

   3. Маршрут 3


    От изхода на метростанцията завиваме надясно. Продължаваме около 10 крачки напред. Тръгваме нагоре по стълбището вдясно от нас. То също е с 2 междинни площадки. В десния край на стъпалата има рампа за колички. Достигаме горния край на стълбището. Стоим с лице към бул. "Константин Величков". Вдясно от нас е бул. "Тодор Александров". Между горния край на стълбите и тротоара на булеварда има офис на Си банк. За да стигнем до тротоара на булеварда трябва да заобиколим този офис. На това кръстовище на "Тодор Александров" с бул. "Димитър Петков" можем да пресечем бул. "Тодор Александров" само през подлеза на метростанцията.


  2. Изход към бул. "Константин Величков"


   Пътуваме от "Летище София" или ""Бизнес парк" към "Обеля". Слизаме на станция "Константин Величков". Тръгваме надясно по перона. Ако пък пътуваме с влакче от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк", когато слезем, тръгваме наляво. Стигаме до края на перона. Пред нас има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. В десния им край има рампа за колички. Вляво от стълбището, между стъпалата и релсовия път, има асансьор. По стълбите или с асансьора се изкачваме до вътрешната част на фоайето. Срещу нас е касата за билети. До нея е специализираният турникет за колички. Другите турникети за излизане са на около 20 крачки по диагонал напред и надясно от най-горното стъпало. По пътя към тях има колона и стелаж за рекламни материали. Минаваме през турникетите. Изходът е на 7-8 крачки напред. На него има 2 двойни врати без фотоклетки, късо антре и още 2 двойни врати. Излизаме в подлеза.


   1. Маршрут 1


    От изхода на метростанцията тръгваме надясно през тунела на подлеза. След около 15 крачки стигаме до Т-образно разклонение. Срещу нас, до стената, има асансьор. Той ни изкачва до тротоара на бул. "Тодор Александров". Ако се качим с него, булевардът ще е зад гърба ни. Вляво и вдясно от асансьора има стълби нагоре. Дясното стълбище е с 2 междинни площадки. На него няма рампа за колички. Вляво от горния му край има паркинг. Това стълбище ни извежда с лице към бул. "Димитър Петков". Вдясно от горния му край е бул. "Тодор Александров". Лявото стълбище също е с 2 междинни площадки. В

    десния му край има рампа за колички. Качваме се по него. Достигаме горния му край. Вляво от нас е бул. "Тодор Александров". Напред, на около 20 метра, е кръстовището му с бул. "Константин Величков". Ако от горния край на дясното стълбище завием на 180 градуса вляво, после тръгнем напред по тротоара и минем край асансьора, отново ще достигнем горния край на лявото стълбище. Продължаваме напред и стигаме до кръстовището. Вляво от нас е бул. "Тодор Александров". Пред нас е бул. "Константин Величков". Тук имаме

    2 възможности. Първо, преди светофара можем да тръгнем надясно по тротоара. След около 20 метра стигаме до спирка "Метростанция Константин Величков". От нея можем да хванем автобус № 11 или № 83. Автобус № 11 идва от ж.к. ”Овча купел 2”, и продължава към "Сточна гара" и автобаза ”Гео Милев”. Автобус № 83 идва от Зоопарка и продължава към Стоков базар "Илиянци". На около 30 крачки след тази спирка по тротоара има друга спирка със същото име. От нея можем да хванем трамваи с номера 3, 11, 19 и 22. Трамвай № 3 от "Орландовци" към "Захарна фабрика". Трамвай № 11 - от Павлово към Стоков базар "Илиянци". Трамвай № 19 - от Княжево към жп гара "София - Север". Трамвай № 22 от ж.к. ”Красна поляна” към автогара ”Изток”.

    На кръстовището на двата булеварда имаме още една възможност. Можем на светофара да продължим напред и да пресечем бул. "Константин Величков". Достигаме отсрещния тротоар. Пред нас има бензиностанция на Лукойл. Вдясно от нас, на около 10-15 метра, има друга спирка "Метростанция Константин Величков". От нея можем да хванем трамвай № 3, 11, 19 или 22 в обратна посока. Вляво от нас има светофар. На него можем да пресечем бул. "Тодор Александров". На отсрещния тротоар продължаваме около 35 метра напред. Достигаме друга спирка "Метростанция Константин Величков". От нея можем да хванем автобус № 11 в посока ж.к. ”Овча купел 2”, както и автобус

    № 83 в посока Зоопарка.


   2. Маршрут 2


    От изхода тръгваме наляво през тунела на подлеза. Вляво от вратите на изхода, на стената, има рекламни пана и телефонни автомати. На отсрещната стена срещу изхода има офис на "Изи пей". Входът на метростанцията е вляво, на около 20 крачки от изхода. Напред, срещу нас, има паметник на Константин Величков. В тази посока няма изход от подлеза.

  3. Достигане до метростанцията


   В станция "Константин Величков" можем да влезем през 2 входа, разположени в подлезите в двата й края. Двата подлеза имат общо 5 входа. До тях можем да се придвижим с трамвай № 3, 8, 10, 11, 19 или 22, с автобус № 11 или 83, както и пеша.

   Ако пътуваме с трамвай № 22 към автогара "Изток" и искаме да минем през пазара "Димитър Петков", слизаме на спирка "Димитър Петков". От спирката продължаваме напред по тротоара до първата пряка. Завиваме надясно по нея. Продължаваме около 100 метра. Достигаме кръстовището на булевардите "Димитър Петков" и "Тодор Александров". Без да пресичаме, завиваме надясно по тротоара. След около 30 крачки стигаме до гърба на стълбището към подлеза. Минаваме край страничната му стена. В края й правим обратен завой наляво. Слизаме по стъпалата. В долния им край завиваме надясно. Тръгваме напред през тунела на подлеза. След около 15 крачки, вдясно от нас, е входът на метростанцията.

   Ако пътуваме с трамвай № 22 в обратна посока, тоест към ”Красна поляна”, слизаме на спирка "Димитър Петков". Продължаваме напред. Достигаме бул. "Димитър Петков". Той е пред нас. Пресичаме го. На отсрещния тротоар свиваме вляво и пресичаме ул. "Пиротска". После продължаваме към метростанцията по същия маршрут, описан за спирката в обратна посока.

   Ако пътуваме с трамвай № 3 от "Орландовци", 8 от "Съдебната палата" или 10 от кв. "Лозенец" по бул. "Ал. Стамболийски" към бул. "Константин Величков", слизаме на спирка "Димитър Петков". Продължаваме пеша по тротоара по посока на движението на трамвая. Стигаме до кръстовището на бул. "Ал. Стамболийски" с бул. "Димитър Петков". На светофара пресичаме двете платна на бул. "Димитър Петков". На отсрещния тротоар тръгваме вдясно. След около 100 метра достигаме площадката преди стълбището към подлеза. Свиваме вляво по нея. След около 10 крачки завиваме надясно и слизаме по стълбите. От долния им край продължаваме напред. Минаваме край изхода от станцията. Той е вляво от нас. След около 20 крачки, също вляво, е входът към фоайето на станцията.

   На него има 2 двойни врати без фотоклетка. Следва късо антре. След него има още 2 двойни врати. После влизаме във фоайето. Касата за билети е на около

   25 крачки напред. Вдясно от нея има автомат за билети. Турникетите за

   влизане са по диагонал напред и наляво от входната врата. По пътя към тях има колона. Минаваме през турникетите. Напред са стълбите към перона. Когато слезем на перона, вдясно от нас спират влакчетата, които пътуват към "Обеля", а вляво тези, които пътуват към "Летище София" или "Бизнес парк".

   Друг начин за стигане до станцията е придвижване от спирка "Метростанция Константин Величков", която е след кръстовището с бул. "Тодор Александров". На нея спират автобуси с номера 11 и 83, както и трамваи с номера 3, 11, 19 и 22. След тази спирка автобус № 11 продължава към Сточна гара и ж.к. ”Слатина”, автобус № 83 - към Стоков базар "Илиянци", трамвай №

   3 - към ”Захарна фабрика”, трамвай № 11 - към Стоков базар "Илиянци", трамвай № 19 - към жп гара ”София – Север”, а трамвай № 22 - към Подуяне и автогара "Изток". Тръгваме надясно по тротоара на бул. "Константин Величков", тоест в обратна посока на движението на автобуса или трамвая. Достигаме кръстовището с бул. "Тодор Александров". Без да пресичаме, завиваме наляво по тротоара. След около 20 метра достигаме стълбите към подлеза.

   До същия подлез можем да стигнем и от спирка на същите трамваи в обратна посока. Тя е на отсрещния тротоар на бул. "Константин Величков". На нея спира трамвай № 3 към "Орландовци", трамвай № 11 - към "Павлово", трамвай

   № 19 - към "Княжево" и трамвай № 22 - към "Красна поляна". Слизаме от трамвая. Продължаваме наляво по тротоара на бул. "Константин Величков", тоест по посока на движението на трамвая. Стигаме до кръстовището му с бул. "Тодор Александров". На светофара завиваме наляво и пресичаме бул. "Константин Величков". После продължаваме 20 метра напред по тротоара до началото на стълбите надолу към подлеза.

   До този подлез стигаме също, ако пътуваме с автобус № 11 към ж.к. Овча купел 2, както и с автобус № 83 към Красно село и Зоопарка. Когато слезем на спирка "Метростанция Константин Величков", тръгваме по тротоара в обратна посока на движението на автобуса. След около 35 метра стигаме до кръстовището на бул. "Константин Величков" с бул. "Тодор Александров". На светофара пресичаме надясно автомобилните платна на бул. "Константин Величков". На отсрещния тротоар завиваме наляво и пресичаме бул. "Тодор Александров". После тръгваме надясно по тротоара. След около 20 метра достигаме стълбите надолу към подлеза.

   Слизаме по тях. В долния им край завиваме надясно по тунела. Минаваме край

   изхода от станцията. Той е вляво от нас. Продължаваме напред до самия край на подлеза. Там, също вляво от нас, е входът към станцията. Минаваме през вратите на входа и влизаме във фоайето. Вляво от нас има банкомат. Касата за билети е на около 25 крачки срещу входа. Вдясно от нея има 2 автомата за билети. Вляво от касата е турникетът за колички. Другите турникети за влизане са на около 15 крачки по диагонал напред и наляво от входната врата. По пътя към тях има колона с кошче за отпадъци до нея. Минаваме през турникетите. Стълбите към перона са на около 10 крачки напред. Когато слезем на перона, вдясно от нас спират влакчетата към "Летище София" или "Бизнес парк", а вляво - тези към "Обеля".

 2. МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА


  Метростанция "Опълченска" се намира след станция "Сердика", ако пътуваме от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля", както и след станция "Константин Величков", ако се движим с влакче от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк". Тя е разположена подземно, по протежение на бул. "Тодор Александров", между улиците "Опълченска" и "Отец Паисий".

  Станцията е с островен перон. На него няма колони. Ограничителната линия по двете дължини на перона е обозначена с метални полусферички в пода.

  В двата края на перона има по 1 фоайе. До двете фоайета стигаме по стълби или с асансьор. Ескалатор няма. Двете фоайета извеждат в подлези. Двата подлеза имат общо 6 изхода. Четири от тях са разположени по четирите ъгъла на кръстовището на бул. "Тодор Александров" и ул. "Опълченска". В близост до тях има спирки на градския транспорт. Подлезът откъм ул. "Отец Паисий" има 2 изхода. Стълбищата в станцията и в подлезите извън нея не са обозначени с релефна маркировка преди първото и след последното стъпало.


  1. Изход към ул. "Опълченска"


   Ако пътуваме с влакче от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля", когато слезем на Станция "Опълченска", тръгваме надясно по перона. Ако пък се движим от "Обеля" към "Летище София" и "Бизнес парк", когато слезем от влакчето, тръгваме наляво. Достигаме края на перона. Пред нас има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. В десния им край има рампа за колички. Вляво от стълбите има асансьор. Вратата му се отваря ръчно. Асансьорът работи само при непрекъснато натиснат бутон. Ако се качим с него, когато излезем от кабинката, продължаваме 5-6 метра напред. Достигаме горния край на стъпалата от перона към фоайето. Ако се качим по стълбите до фоайето, касата за билети е напред и вляво от нас. До нея са турникетът за колички и другите турникети за влизане. Турникетите за излизане са на около 20 крачки, по диагонал напред и надясно. По пътя към тях има колона. Минаваме през турникетите. Изходът е на няколко крачки напред. Той е с 2 двойни врати без фотоклетки. След тях има късо антре и още 2 двойни врати.


   1. Маршрут 1


    От изхода на станцията тръгваме надясно през подлеза. Достигаме Т-образно

    разклонение. Тръгваме по десния ръкав. След около 30 крачки достигаме края на тунела. Вляво от нас има стълби нагоре. Те са с 2 междинни площадки. В десния край на стълбите има рампа за колички. Вдясно от стълбището има асансьор. Вратата му се отваря ръчно. Асансьорът работи само при непрекъснато натиснат бутон. Стълбите и асансьорът ни извеждат на тротоара на ул. "Опълченска". Качваме се горе. Вляво от нас е десният тротоар на ул. "Опълченска" в посока към ул. "Пиротска". Зад гърба ни е бул. "Тодор Александров". На този ъгъл кръстовището е обезопасено с мантинела, която не позволява пресичането. От горния край на стълбите тръгваме по диагонал напред и наляво. След около 10 метра завиваме надясно по тротоара на ул. "Опълченска". След около 60 метра достигаме кръстовището й с ул. "Пиротска". Тук имаме 2 възможности. На светофара можем да завием наляво и да пресечем ул. "Опълченска". После продължаваме 10-15 метра напред по отсрещния тротоар. Така достигаме спирка на трамвай № 22 в посока Центъра, Подуяне и автостанция "Изток". На светофара можем също да продължим напред и да пресечем ул. "Пиротска". На отсрещния тротоар тръгваме надясно. Там има спирка на трамвай № 22 към ж.к. Красна поляна.


   2. Маршрут 2


    От изхода на станцията отново тръгваме надясно през подлеза. Стигаме до Т- образното разклонение. Тръгваме по левия ръкав. След около 20 крачки достигаме стълби нагоре, които са под лек десен диагонал. Те са с 2 междинни площадки. В десния им край има рампа за колички. Достигаме горния им край. Зад гърба ни е бул. "Тодор Александров". Тук имаме 2 възможности. Първо, можем да продължим около 10 крачки по диагонал напред и надясно. Достигаме тротоара на ул. "Опълченска". Тръгваме наляво по тротоара. След около 60 метра стигаме до същото кръстовище на ул. "Опълченска" с ул. "Пиротска". На 10-15 метра вляво от нас е спирката на трамвай № 22 към автостанция "Изток". Второ възможност: в горния край на стълбите от подлеза можем да завием наляво. След 7-8 крачки тротоарът свършва. Там можем още веднъж да свием вляво и да продължим по тесен път. Той е дълъг около 20 метра. По него стигаме до десния тротоар на бул. "Тодор Александров" след пресечката с "Опълченска", в посока бул. "Константин Величков".


   3. Маршрут 3


    От изхода от станцията тръгваме наляво през подлеза. Минаваме край входа.

    Той е вляво от нас. Продължаваме напред. Стигаме до Т-образно разклонение. Тръгваме надясно. Стигаме до стълби с 2 междинни площадки. В десния край на стъпалата има рампа за колички. Достигаме горния край на стълбището. Стоим на площадка. На крачка напред има високо стъпало надолу. Пред нас е левият тротоар на бул. "Тодор Александров" в посока бул. "Константин Величков". Автомобилното платно на булеварда е вдясно от нас. В близост до този изход е Центърът за източни езици и култури към Софийския университет. Слизаме по стъпалото пред нас. Завиваме на 180 градуса наляво. Продължаваме по тротоара покрай стълбището на подлеза. След около 20 метра стигаме до тротоара и автомобилното платно на ул. "Опълченска". Вляво от нас е кръстовището й с бул. "Тодор Александров". На този ъгъл кръстовището също е обезопасено с мантинела, която не позволява пресичането. Тук можем да продължим единствено надясно по тротоара. Той е тесен и по него има препятствия. След около 100 метра достигаме кръстовището на ул. "Опълченска" с бул. "Ал. Стамболийски". Пред нас има няколко възможности. На светофара на кръстовището можем да завием наляво. Пресичаме ул. "Опълченска". Напред по тротоара, след около 10 метра, стигаме до спирка на трамваи с номера 3, 8 и 10 в посока съответно към Захарна фабрика, ж.к. ”Люлин 5” и ”Западен парк”.

    Връщаме се на ъгъла на "Опълченска" и "Стамболийски". На светофара можем да пресечем напред през бул. "Ал. Стамболийски". На отсрещния тротоар, напред и вдясно от нас, е Мол София. Продължаваме напред по тротоара на ул. "Опълченска". След около 30 метра стигаме до спирка на градския транспорт. От нея можем да хванем тролей № 1 към центъра и ж.к. ”Левски Г”, тролей № 5 към ”Младост 1”, тролей № 7 към кино "Одеон", както и автобус № 74 към ж.к. ”Гоце Делчев”. След като сме пресекли "Стамболийски" на светофара, можем да завием надясно. Мол София остава вляво от нас. Стигаме до друга спирка на градския транспорт. От нея можем да хванем трамвай № 3 към Централна жп гара и Орландовци, трамвай № 8 към Съдебна палата, както и трамвай № 10 към площад "Славейков" и ж.к. ”Лозенец”.


   4. Маршрут 4


    От изхода от станцията отново тръгваме наляво през подлеза. Минаваме край входа и стигаме до Т-образното разклонение. Тръгваме наляво. След около 25 крачки достигаме стълби нагоре. Те са вдясно от нас. Стълбите са с 2 междинни площадки. В десния им край има рампа за колички. Вляво от

    първото стъпало има наклон нагоре, който води до асансьор. Асансьорът ни изкачва на кръстовището на бул. "Тодор Александров" и ул. "Опълченска". Пред вратата му долу в подлеза и горе на тротоара има релефна маркировка. Ако се качим с него, когато излезем, продължаваме 6-7 крачки напред по наклон надолу. Пред нас е кръстовището, обезопасено с мантинела, която не позволява пресичането. Ето защо завиваме наляво по тротоара. Продължаваме около 30 крачки напред. Минаваме край страничната стена на стълбището и достигаме горния му край. Той е вляво от нас. Можем да се качим и по стъпалата. Излизаме на левия тротоар на ул. "Опълченска" в посока към бул. "Ал. Стамболийски". Зад гърба ни е бул. "Тодор Александров". Тръгваме напред по тротоара към бул. "Ал. Стамболийски". След около 50 метра стигаме до спирка на градския транспорт. На нея спират тролеи с номера 1, към Пета градска болница, 5 към надлез ”Надежда” и 7 към ж.к. ”Люлин” 3 и 7, както и автобус № 74 към Централна жп гара. Същите превозни средства имат спирка и след кръстовището на ул. "Опълченска" и ул. "Пиротска", до която стигаме през подлеза в другия край на метростанцията.


  2. Изход към Национален осигурителен институт (НОИ)


   Ако пътуваме от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля", когато слезем на станция "Опълченска", тръгваме наляво по перона. Ако пък идваме с влакче от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк", когато слезем, тръгваме надясно. Стигаме до края на перона. Пред нас има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. В десния край на стъпалата има рампа за колички. При този изход няма асансьор. Изкачваме се до горния край на стъпалата. Пред нас е вътрешната част на фоайето. Касата за билети е вляво от нас. Турникетите за излизане са напред и вдясно. Минаваме през тях. Изходът е на 5-6 крачки наляво. Той е с 2 двойни врати без фотоклетки. След тях има късо антре и още 2 двойни врати. Излизаме в подлез.


   1. Маршрут 1


    От вратата на изхода тръгваме надясно през подлеза. Стигаме до края му. Вляво от нас има стълби нагоре. Те са с 2 междинни площадки. В десния край на стъпалата има рампа за колички. Достигаме горния край на стълбището. В близост до този изход няма спирки на градски транспорт. Намираме се на десния тротоар на бул. "Тодор Александров" в посока към бул. "Христо Ботев". Тръгваме напред по тротоара. Минаваме край заведение за бързо хранене

    "Макдоналдс". Достигаме първата пряка. Това е ул. "Отец Паисий". За да стигнем до НОИ, завиваме надясно по нея. Продължаваме по тесния тротоар или по автомобилното платно. Пресичаме алеята към паркинга на заведението "Макдоналдс". След около 100 метра достигаме бул. "Ал. Стамболийски". Точно преди кръстовището, на тротоара, има няколко бетонни кашпи. Завиваме надясно по тротоара на бул. "Ал. Стамболийски". Преминаваме покрай сградата на община "Възраждане" и след около 50 метра достигаме входа на НОИ.


   2. Маршрут 2


    От изхода на станцията тръгваме наляво през подлеза. След около 20 крачки стигаме до входа към станцията. Той е вляво от нас. Продължаваме още около

    10 крачки напред. Вдясно от нас има стълби нагоре. Те са с 2 междинни площадки. В десния край на стъпалата има рампа за колички. Изкачваме стълбите. От горния им край продължаваме напред и леко вляво по тротоара. След около 15 метра стигаме до началната спирка на трамвай № 20 в посока към "Ситняково", Община "Слатина", Факултета за предучилищна и начална педагогика и депо "Искър".


  3. Достигане до метростанцията


В метростанция "Опълченска" можем да влезем през два входа, разположени в подлези в двата й края. В близост до тях има много спирки на градския транспорт.

Ако пътуваме с трамвай № 3 от Орландовци и Централна жп гара, трамвай № 8 от Съдебна палата или трамвай № 10 от ж.к. ”Лозенец”, слизаме на спирка "Ул. Опълченска". Продължаваме около 10 метра напред до светофара при кръстовището. Без да пресичаме, завиваме надясно. Продължаваме напред по тротоара на ул. "Опълченска". Минаваме край спирка на тролеи с номера 1, 5 и 7 и автобус № 74. Ако се придвижваме с някое от тези превозни средства, можем да слезем на нея. После тръгваме наляво по тротоара, тоест по посока на движението на тролеите и автобуса. Ако идваме от спирката на трамваите, просто продължаваме напред по тротоара. След около 50 метра достигаме вход към единия подлез на метростанцията. Слизаме по стъпалата. От долния им край продължаваме още около 10 крачки напред. После свиваме вляво. Напред стигаме до основния тунел на подлеза. Тръгваме надясно по него. След около

10 метра стигаме до входа на станцията.

Ако слезем от трамвай № 3, 8 или 10, движещ се по "Ал. "Стамболийски" в обратна посока, продължаваме наляво по тротоара. С други думи, тръгваме пеша по посока на движението на трамвая. Вдясно от нас остава Мол София. Стигаме до кръстовището с ул. "Опълченска". На светофара можем да пресечем наляво през бул. "Ал. Стамболийски". До това място стигаме също, ако слезем на спирка "Бул. Ал. Стамболийски". На нея спират тролей № 1 от Пета градска болница, тролей № 5 от надлез ”Надежда”, тролей № 7 от ж.к. ”Люлин” 3 и 7, както и автобус № 74 от Централна жп гара. Тръгваме надясно по тротоара на ул. "Опълченска", тоест в обратна посока на движението на превозното средство. Стигаме до кръстовището с бул. "Ал. Стамболийски". Пресичаме напред през булеварда. Оттук пътят след слизане на трамвайната или тролейбусната спирка е един и същ. Продължаваме напред по левия тротоар на ул. "Опълченска". Малко преди кръстовището с бул. "Тодор Александров" достигаме задната част на стълбището към подлеза. Свиваме вляво и продължаваме около 20 метра напред покрай стълбите надолу. Те са вдясно от нас. Достигаме началото им. Правим завой на 180 градуса надясно. Качваме се нагоре по 1 високо стъпало. После тръгваме надолу по стъпалата към подлеза. Те са с 2 междинни площадки. В долния им край продължаваме 5-

6 метра напред. После свиваме вляво по основния тунел на подлеза. След няколко метра стигаме до същия вход на станцията. Той е вдясно от нас.

Ако пътуваме с трамвай № 22 от ж.к. ”Красна поляна”, слизаме на спирка "Ул. Опълченска". Продължаваме по тротоара на ул. "Пиротска" по посока на движението на трамвая. След около 10 метра стигаме до кръстовище. Без да пресичаме, завиваме надясно. Продължаваме около 60 метра напред по тротоара на ул. "Опълченска". Малко преди кръстовището с бул. "Тодор Александров" достигаме подлеза. Стълбите надолу са по диагонал надясно. Слизаме по тях. Продължаваме около 10 крачки напред. Завиваме наляво. Продължаваме още около 20 крачки. Достигаме разклонение вдясно. Завиваме по него. Минаваме покрай изхода от станцията. След още около 20 крачки достигаме входа към нея. Той е вляво от нас.

Минаваме през двете двойни врати без фотоклетка, късото антре и другите 2 двойни врати. Влизаме във фоайето. На няколко метра напред и вляво има паркинг за велосипеди. Касата за билети е на около 25 крачки напред. Вдясно от нея има 2 автомата за билети. Турникетите за влизане са вляво от касата. Най-левият турникет е за колички. Той е отделен от другите с колона.

Минаваме през турникетите. После завиваме надясно. Продължаваме напред до стълбите. По тях слизаме на перона. Вдясно от нас спира влакчето от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк". Вляво спира това в посока "Обеля".

До другия вход на станцията, в подлеза откъм ул. "Отец Паисий", също можем да стигнем по няколко начина. Можем да дойдем пеша откъм бул. "Христо Ботев". Движим се по левия тротоар на бул. "Тодор Александров". Пресичаме ул. "Отец Паисий". Продължаваме още около 20 метра напред по тротоара. Стигаме до горния край на стълбите към подлеза. Слизаме по тях. Завиваме надясно през тунела като се придържаме към лявата му стена. Минаваме край изхода от станцията и стигаме до входа.

Другият вход към този подлез е откъм последната спирка на трамвай № 20. Когато слезем от трамвая, тръгваме по тротоара в обратна на движението му посока. Стълбите към подлеза са напред и леко вляво. Слизаме по тях. Продължаваме няколко метра напред. Завиваме наляво. След около 10 метра стигаме до входа на станцията. Той е вдясно от нас.

Влизаме във фоайето на станцията. Вляво от нас има автомат за билети, 2 стелажа за рекламни материали и банкомат. Касата за билети е на десетина крачки напред. Вляво от нея е турникетът за колички. Другите турникети за влизане също са на 7-8 крачки от входа, по диагонал напред и наляво. Минаваме през тях. По стълбите слизаме на перона. Вдясно от нас спира влакчето към "Обеля". Вляво спира това към "Летище София" или "Бизнес парк".

 1. МЕТРОСТАНЦИЯ СЕРДИКА


  Метростанция "Сердика" се намира след станция "Опълченска" в посока към "Летище София" или "Бизнес парк", както и след станция "Софийски университет ”Св. Климент Охридски" в посока към "Обеля". На нея има връзка между линия 1 и линия 2 на метрото.

  Метростанция "Сердика" е с островен перон. На него няма колони.

  В двата края на подземния перон има по 1 фоайе. До двете фоайета се достига по стълби, с ескалатор или с асансьор. И двете фоайета извеждат в подлез.


  1. 1 Изход към бул. "Тодор Александров"


   Слизаме от влакчето. Ако сме дошли откъм "Летище София" или "Бизнес парк", тръгваме надясно по перона. Ако сме дошли откъм "Обеля", тръгваме наляво, тоест в обратна посока на движението на влакчето. В края на перона има ескалатор, стълби и асансьор. Лентите на ескалатора са с фотоклетка, която ги задвижва, когато застанем в началото им. Тясното стълбище има 1 междинна площадка. То е разположено между двете ленти на ескалатора. Дясната лента се движи нагоре към фоайето, а лявата - надолу към перона. Асансьор има само в този край на перона. Можем да го ползваме, ако подминем началото на стълбите и ескалатора, така че те да останат вляво от нас. Вдясно, по ръба на перона, има парапет.

   Достигаме фоайето. То е разделено от турникети на вътрешна и външна част. Турникетите са на 3-4 крачки напред и вдясно от горния край на ескалатора. Преминаваме през тях. Следва външната част на фоайето. Вдясно от нас остават асансьорът, място за паркиране на велосипеди и офис на "Изи пей". Изходът е на 4-5 метра вляво от турникетите. Вратите на входа изхода са с фотоклетки.


   1. Маршрут 1


    Излизаме през вратата на метростанцията. Тръгваме наляво. Вървейки в тази посока, минаваме покрай входа на станцията. В края на подлеза право пред нас са стълбите. В десния им край има рампа за колички. Стълбите имат 1 междинна площадка. На нея завиваме на 90 градуса надясно и продължаваме нагоре. В горния край на стъпалата излизаме на тротоар. Стоим с лице към бул.

    "Христо Ботев". Пред нас е ул. "Княз Борис I". Вдясно от нас остава бул. "Тодор Александров". Тук няма значими обекти. Ако тръгнем вляво по ул. "Княз Борис I", ще стигнем бул. "Ал. Стамболийски", а след него ул. "Позитано" при Съдебната палата и колелото на трамвай № 5.


   2. Маршрут 2


    Излизаме през вратата на метростанцията. Тръгваме надясно. На няколко крачки преди стълбите, вляво от нас има асансьор. Той се изкачва до тротоара на бул. "Тодор Александров". Стълбите са под лек ляв диагонал спрямо ръкава на подлеза и ни отвеждат на същия тротоар. Те са разделени от 1 междинна площадка. В десния им край има рампа за колички. Достигаме горния край на стълбите. Булевардът е от лявата ни страна. Продължаваме напред и леко вдясно. След десетина метра стигаме до кръстовището му с ул. "Княз Борис I". Тук можем да продължим напред по бул. "Тодор Александров" или да завием надясно по ул. "Княз Борис I". Ако искаме да тръгнем надясно, трябва да вървим, докато усетим паважа на автомобилното платно под краката ни; по- ранно свиване вдясно ни отвежда в паркинг за автомобили, разположен по асфалтирана алея, която се спуска надолу и свършва в стената на католическата катедрала "Св. Йосиф".

    Тръгваме надясно по павираната ул. "Княз Борис I". Минаваме покрай споменатия паркинг и катедралата след него. На около 100 метра напред е пешеходната част на ул. "Пиротска", на която има много търговски обекти, а още по-нататък е ул. "Екзарх Йосиф".


  2. 2 Изход към подлеза на площад "Света Неделя"


   Слизаме от влакчето. Ако сме дошли откъм "Летище София" или "Бизрес парка", тръгваме наляво, тоест в обратна посока на движението на влакчето. Ако идваме откъм "Обеля", тръгваме надясно по перона. Стигаме до края му. Стълбите и ескалаторът са разположени в средната част на перона. От двете им страни, между тях и двата релсови пътя, има по 1 тунел. Двата тунела отвеждат към долното ниво на станцията. Там е връзката с линия 2 на метрото. По двата ръба на перона към тунелите има парапети. Стълбите са с 1 междинна площадка. Вдясно от тях е лентата на ескалатора, изкачваща пътниците нагоре към фоайето. Вляво от тях е лентата, движеща се надолу от фоайето към перона. Стълбището е тясно. В горния край на стълбите и ескалатора започва

   вътрешната част на фоайето. На 4-5 крачки напред и вдясно са турникетите за излизане. На няколко крачки вляво са вратите за излизане в подлеза на площад "Св. Неделя". Подлезът има четири изхода.


   1. Маршрут 1


    Излизаме през вратата на метростанцията. Тръгваме наляво. Минаваме покрай фонтана вляво от нас. След фонтана, вляво от нас е входът на метростанцията, а вдясно е ръкавът към горното ниво на линия 2 на метрото. Продължаваме още около 20 крачки напред. Отдясно ни остават офис на Центъра за градска мобилност и обект за бързо хранене. Достигаме стълбището. То е разделено от 2 междинни площадки. Първата е по-къса. Рампата за колички е в десния край на стъпалата. Достигаме горния край на стълбите. На десетина метра вдясно от нас е бул. "Княгиня Мария Луиза". На 3-4 метра напред, точно срещу нас, има търговски обекти и кафе-сладкарница. В левия край на стълбите има 2 малки стъпала надолу към тротоара. След това има паркинг за автомобили, ограден с колчета. До него е началото на малката ул. "Трапезица".

    Тръгваме надясно към тротоара на булеварда. След няколко метра задължително завиваме наляво. В тази посока са ул. "Пиротска", Централни хали, ул. "Екзарх Йосиф" и Лъвов мост.


   2. Маршрут 2


    Излизаме през вратата на метростанцията. Тръгваме надясно. Стълбището е на няколко крачки. То е разделено от 3 междинни площадки с различна дължина. В десния край на стълбите има рампа за колички.

    Този изход ни отвежда на широк тротоар, зает от амбулантни търговци, улични музиканти и автомобили на Министерство на здравеопазването, чиято сграда е напред и вдясно от нас. Вляво от нас е бул. "Княгиня Мария Луиза". Вдясно е солидната сграда на Уникредит Булбанк. На около 50 метра напред по тротоара и вляво има спирка на трамваи с номера 4, 12 и 18. За да стигнем до спирката в посока площад "Славейков" и Красно село, от стълбището на подлеза тръгваме напред. Десетина метра преди Т-образното кръстовище на бул. "Мария Луиза" и началото на бул. "Ал. Стамболийски" има озвучен светофар, предназначен специално за трамвайната спирка. Точно при него пресичаме част от бул. "Княгиня Мария Луиза". Така стигаме предния край на островен тротоар. Той е разположен между автомобилното платно и трамвайните релси. Това е

    мястото, на което се качваме или слизаме от трамвая. За да стигнем до трамвайната спирка в обратна посока, тоест към Лъвов мост и Централна жп гара, на светофара пресичаме бул. "Ал. Стамболийски". Продължаваме 15-20 метра напред до друг озвучен светофар. На него пресичаме трамвайните релси в двете посоки. След това завиваме вдясно и стъпваме на тротоарен остров. Това е предният край на трамвайната спирка. По външния му ръб откъм автомобилното платно няма ограда. Ако пресечем изцяло бул. "Княгиня Мария Луиза", независимо дали преди или след Т-образното кръстовище с бул. "Ал. Стамболийски", попадаме точно срещу или леко вдясно от катедралния храм "Св. Неделя".


   3. Маршрут 3


    Излизаме през вратата на метростанцията. Тръгваме наляво покрай фонтана. След около 10 метра завиваме надясно. Там е ръкавът към горното ниво на станцията на линия 2. Той води и към другите изходи от подлеза. Качваме се по 4 стъпала нагоре. В левия им край има рампа за колички. Следва площадка, дълга няколко метра, която завършва с 4 стъпала надолу. Веднага след като слезем от площадката по споменатите четири стъпала, вляво от тях има Г- образен ръкав. Ако тръгнем по него, вдясно от нас остава страничната стена на фоайето на станцията към линия 2. Вляво има търговски обекти. Продължаваме двайсетина метра напред. Слизаме по 2 стъпала надолу. Преди и след тях има релефна маркировка. Няколко крачки след като слезем по двете стъпала завиваме надясно. Сега вдясно от нас е задната страна на същото фоайе. Продължаваме петнайсетина метра напред. Излизаме на открито пространство. Вдясно от нас има няколко стъпала нагоре и площадка към един от входовете на фоайето на станцията на линия 2. Вляво от нас има останки от древни сгради с археологическа стойност, отделени със стъклена преграда. Продължаваме напред покрай преградата. След нейния край вляво започва широко стълбище нагоре. То има 2 междинни площадки. Стълбите извеждат на асфалтирана пешеходна алея пред ЦУМ. Сградата на ЦУМ е вдясно. Вляво от нас са археологическите останки и бул. "Княгиня Мария Луиза". На около 50 метра напред е джамията. Вдясно от нея, по 3 стъпала надолу, е градинката с фонтани пред Музея за история на София. Той се помещава в сградата на някогашната Централна минерална баня. През тази градинка можем да минем, за да стигнем до спирка на трамваи с номера 20 и 22.

    В горния край на широкото стълбище към асфалтираната алея можем да се

    обърнем на 180 градуса надясно. Продължаваме напред покрай стъпалата. В този случай вляво от нас е ЦУМ. В края му свиваме вляво и продължаваме напред. Така стигаме до Министерството на труда и социалната политика, Министерския съвет и бул. "Дондуков".

    Когато сме слезли по четирите стъпала надолу след площадката в подлеза, можем да не тръгваме по Г-образния ръкав вляво от тях. Вместо това можем да продължим напред. В този случай вляво от нас ще е една от вратите с фотоклетки към фоайето на станцията на линия 2. Още малко напред и след края на стената на станцията вляво има 2 стъпала надолу. По тях излизаме на същото открито пространство. Сега фоайето на станцията е вляво от нас, а археологическите находки са право напред. Вдясно от нас е църквата "Св. Петка Самарджийска". Тя е приблизително в средата на откритото пространство, което е с квадратна форма. Зад нея, вдясно от стъпалата, водещи към пешеходната алея пред ЦУМ, има търговски обекти за сувенири. Те са поместени в уширения с колони пред тях.

    След площадката и четирите стъпала надолу имаме и трета възможност. Можем да тръгнем напред и леко вдясно. Вдясно от нас има търговски обекти. Вляво остават 2 редици колони. След търговските обекти, също вдясно, е изходът към Президентството и хотел "Шератон". Този изход се пада точно срещу широкото стълбище към ЦУМ, което в този случай е вляво от нас. Рампата за колички е в левия край на стълбището към хотел "Шератон". Стълбите са с 1 междинна площадка. Изкачваме се по тях. Пред нас са паркингът и пешеходната зона пред хотела. На няколко метра вдясно от нас има метална ограда. Тя отделя пешеходната зона от платното на бул. "Княгиня Мария Луиза". Оградата продължава до катедралния храм "Св. Неделя". След края й е озвученият светофар, на който надясно можем да пресечем трамвайните линии и да стигнем островчето на трамвайната спирка в посока към пл. "Славейков" или Красно село. Връщаме се в горния край на стълбите на този изход от подлеза. Тръгваме по тротоара наляво. Преминаваме покрай сградите на Министерство на образованието и Президентството, които остават вдясно от нас. В тази посока са също Българска народна банка, Градската градина, площад "Народно събрание" и други значими обекти.


  3. 3 Прилежащи околности


   Метростанция "Сердика" е разположена в самото сърце на столицата. В

   близост до нея се намират много културно-исторически забележителности. Освен вече споменатите, можем да отбележим също Министерство на културата, Археологически институт с музей към БАН, Национална художествена галерия, Българска народна банка, втората сграда на Народното събрание (бивш Партиен дом) и други.


  4. 4 Достигане до метростанцията


   До метростанция "Сердика" можем да стигнем през 2 подлеза, разположени в двата края на подземния перон. Единият от тях има 2 входа, които са от двете страни на бул. "Тодор Александров". Другият е на площад "Света Неделя". Той има 4 входа, разположени в 2 двойки по протежението на бул. "Княгиня Мария Луиза".

   До метростанцията можем да стигнем с трамваи с номера 4, 12 или 18, движещи се по бул. "Княгиня Мария Луиза", или с номера 20 и 22, движещи се по ул. "Екзарх Йосиф".

   Ако идваме с трамвай откъм Централна жп гара и Лъвов мост, слизаме на спирка "Площад Св. Неделя". На предния край на тротоарния остров има озвучен светофар. Там пресичаме надясно автомобилното платно между острова и тротоара на бул. "Княгиня Мария Луиза". След това тръгваме в обратна на досегашното ни движение посока. Вървим, докато стигнем стълбите на подлеза. Слизаме по тях и продължаваме към фоайето на метростанцията.

   Ако идваме с трамвай откъм площад "Славейков" или Красно село, слизаме на спирката със същото име, но в обратна посока. Придвижваме се към предния край на тротоарния остров. Там наляво пресичаме на озвучен светофар трамвайните релси и автомобилното платно. Тръгваме по тротоара надясно. Пресичаме бул. "Ал. Стамболийски". После вървим напред, докато стигнем входа на подлеза. Слизаме по стълбите и влизаме във фоайето на метростанцията. Имаме и друга възможност за придвижване от същата спирка. Пресичаме надясно през автомобилното платно между островния тротоар и тротоара пред хотел "Шератон". Тръгваме наляво по тротоара. Минаваме покрай стената на храм "Св. Неделя". Вляво от нас има ограда. Тя ни отделя от автомобилното платно на бул. "Княгиня Мария Луиза". Продължаваме напред покрай нея. Така стигаме до стълбището на подлеза. Слизаме. Долу свиваме диагонално наляво. Минаваме между търговските обекти вляво от нас и колоните вдясно. По четири стъпала се качваме на площадката вляво. Вървим

   по площадката. В другия й край слизаме по четири стъпала. Входът на станцията към линия 1 е на няколко метра право пред нас. Вляво ни остават фонтанът и изходът на станцията.

   До този вход на подлеза можем да стигнем и пеша по ул. "Съборна". От края на улицата тръгваме напред и леко вдясно. Храм "Св. Неделя" остава от лявата ни страна. След около 50 метра достигаме стълбите надолу към подлеза. В подлеза, по пътя ни към станцията, има множество колони.

   Ако пътуваме с трамвай № 20 или 22, слизаме на спирка "Централни хали". После минаваме през градинката с фонтани пред Музея за история на София (някогашната Централна минерална баня). Музеят остава вляво от нас. По 3 стъпала нагоре излизаме от градинката. Напред и вляво от нас е ЦУМ. Вдясно са археологическите останки и бул. "Княгиня Мария Луиза". Продължаваме напред по асфалтираната пешеходна алея към широкото стълбище до ЦУМ. Слизаме по него. Долу попадаме в описаното по-горе открито пространство. Вдясно ни остават археологическите останки. Напред и леко вляво е църквата "Св. Петка Самарджийска". Минаваме между разкопките и църквата. Достигаме двете стъпала нагоре. След тях е площадката пред входа за фоайето на станцията на линия 2. Оттам продължаваме вдясно по описания вече път с 4 стъпала нагоре, площадка и 4 стъпала надолу.

   Когато влезем във фоайето на метростанцията, вдясно от нас има банкомат. До него има 2 автомата за билети и кештерминал. Касата е на около 10 метра напред. Вляво от нас са турникетите. Най-левият от тях, тоест най-близкият до нас, е за колички. Той се използва и в двете посоки - както при влизане, така и при излизане от станцията. Минаваме турникетите и свиваме вдясно. Лентата на ескалатора за надолу е на няколко крачки напред. Тя се пада вдясно от касата и най-десния турникет. Тясното стълбище е вляво от нея. Когато слезем на перона, вдясно от нас спират влакчетата за към "Обеля", а вляво тези, които пътуват към "Летище София" и "Бизнес парк".

   Другият вход на метростанцията е в подлеза под бул. "Тодор Александров". Той е разположен по протежение на ул. "Княз Борис I". Близо до този вход няма спирка на градски транспорт. Най-близо е спирка "Съдебна палата", която е последна за трамваи с номера 5 и 8. Тя обаче е на около 500 метра от входа на метростанцията. До двата входа на този подлез можем да стигнем пеша по бул. "Тодор Александров" или по ул. "Княз Борис I".

   Когато влезем във фоайето на метростанцията, вдясно от нас има автомат за

   билети. На около 3-4 метра от него има банкомат. Касата е на десетина крачки право напред от вратата. Турникетите са вляво от вратата и касата. Най-левият от тях, тоест най-близкият до входната врата, е за колички. След турникетите свиваме вдясно. Лентата на ескалатора за надолу е на няколко крачки пред нас. Тясното стълбище е вляво от нея.

   Когато слезем на перона, вдясно от нас спират влакчетата за към "Летище София" или "Бизнес парк", а вляво тези, които пътуват към "Обеля".

 2. МЕТРОСТАНЦИЯ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


  Метростанция "Софийски университет ”Св. Климент Охридски" се намира след станция "Сердика" в посока към "Летище София" или "Бизнес парк" и след станция "Стадион ”Васил Левски" в посока към "Обеля".

  Перонът е островен. Колони няма.

  Станцията има 2 изхода. До тях се стига през фоайета. От перона до фоайето се достига по стълби, с ескалатор или с асансьор.


  1. 1 Изход към подлеза на Софийски университет


   Слизаме от влакчето. Тръгваме наляво, ако идваме откъм "Обеля", или надясно, ако идваме откъм "Летище София" или "Бизнес парк". В края на перона има асансьор, стълби и 2 ленти на ескалатора. Асансьор има само при този изход. Той се намира вдясно от ескалатора, на около 15 метра от началото на лентата, и излиза във фоайето на горното ниво. На това място коловозът е отделен от перона с метален парапет. По-вляво са лентите на ескалатора: дясната се движи нагоре, а лявата - надолу. Вляво от ескалатора са стълбите. Те са разделени на 3 части от 2 междинни площадки.

   Достигаме фоайето. На 4-5 метра напред и леко вляво са турникетите. Те разделят фоайето на вътрешна и външна част. Непосредствено пред най-десния от тях има кръгла колона. Вдясно от нея е стаята на охраната. Фоайето е във формата на полукръг. От турникетите до изхода има разстояние от около 10 метра. След турникетите следва външната част на фоайето. Вдясно има банкомат и кештерминал, а вляво са двете каси и два автомата за билети. Също вляво има стелаж за рекламни материали.

   На изхода има три стъклени врати с фотоклетки. Изходите са едновременно и входове към метростанцията.


   1. В подлеза на Софийския университет


    Този подлез е с кръгообразна форма. Ако след излизане през някоя от трите врати на станцията тръгнем наляво, стигаме 3 кръгли колони и алея, която води към градината с паметника на съветската армия. Вдясно от нас остават офис на "Теленор", магазин "Била" и заведение за бързо хранене "Макдоналдс".

    Ако от вратата продължим напред покрай споменатите заведения, които в този случай ни се падат вляво, и завием наляво, ще стигнем до втория изход на подлеза. Той ни отвежда до бул. "Васил Левски" по стълби с 2 междинни площадки. Когато се изкачим по тях, вдясно от нас е заведението "Ялта", а на около 30 метра напред има офис на Райфайзенбанк. Връщаме се в подлеза и подминаваме описания изход. Веднага след него има магазин за козметика и почистващи препарати от веригата "Де Ем". Следва алея за велосипеди и колички, която също извежда на бул. "Васил Левски".

    Непосредствено след тази алея е най-широкият изход. Той води към площада пред Народното събрание, като вляво остават офис на Първа инвестиционна банка и хотел "Радисън". Стълбите му са с 3 междинни площадки и парапети ги разделят на 3 ленти. Ако в подлеза застанем с лице към този изход, откъм гърба ни ще има 3 кръгли колони, опасани с метални пейки. Вдясно от нас пък ще се намира офис на Центъра за градска мобилност. Там можем да захраним картата ни за градския транспорт и да закупим превозни документи или талони за паркиране.

    Следва изход към градинката между Софийския университет, Художествената академия и Парламента. Този изход има 2 ръкава. Те не са отделни тунели, а се получават от разделяне на стълбището на две от парапет. Той започва от основата им и ги дели през средата на лява и дясна част. Стълбите и на двата ръкава имат по 3 междинни площадки. Ако тръгнем по стълбите вляво от парапета, вървим направо, излизаме в градинката и след около 100 метра стигаме до централния вход на Народното събрание. Десният ръкав има алея за колички и велосипеди в десния край на стълбите. Ако се качим по тях, попадаме в градинката между Парламента и Художествената академия. Оттам можем да продължим направо през градинката и площада и да стигнем до храм-паметника "Св. Александър Невски", църквата "Св. София", сградата на Столична община и Художествената академия. Можем също да завием на 90 градуса вдясно, да се качим по още един ред стълби и да продължим направо. Така ще стигнем до тротоара на бул. "Васил Левски" срещу сградата на университета. Тръгваме наляво по тротоара. След около 60 метра достигаме спирката пред Художествената академия. От нея можем да хванем тролеи с номера 1, 2, 4 и 11 към НДК или ж.к. ”Дружба”.

    Отново се връщаме в подлеза. Продължаваме да се движим напред, така че стената на подлеза да ни остане от лявата страна. СЛед току-що описания изход следват аптека и Център за туристическа и културна информация.

    Веднага след него е изходът, който извежда на левия тротоар на бул. "Цар Освободител" в посока Орлов мост, близо до централния вход на Софийския университет, по-точно срещу безистена в средата на южното крило. Този изход също има алея за колички и велосипеди, както и стълби. Алеята започва веднага след Центъра за туристическа и културна информация, а вдясно от нея са стълбите. На средата на алеята и на първата междинна площадка на стълбите правим завой надясно. След това стълбите имат още 2 междинни площадки. Излизаме на пешеходна зона, която продължава до края на сградата на Университета в посока Орлов мост. Оттам вляво започва ул. "Св. Климент Охридски". Ако тръгнем по нея, по-точно по левия й тротоар, ще стигнем до друг вход към двора на Университета, а след като го подминем - до ул. "Шипка". Преди да пресечем ул. "Шипка", можем да завием наляво покрай сградата на Университета и след около 25 метра ще сме на спирката до Ректората. От нея можем да хванем автобус № 9 в посока Слатина, автобус № 280 в посока Студентски град и автобус № 306 в посока ж.к. ”Младост 2”. Ако от изхода от подлеза, който е срещу безистена и води към двора на Университета застанем с лице към сградата и с гръб към булеварда, по тротоара вляво от нас ще са стълбите на главния вход. След като ги подминем, напред стигаме до входа, познат някога като "Мензата". Там имаме 3 възможности. Можем да завием вляво и да пресечем булеварда на пешеходната пътека и през градинката да стигнем до централния вход на Народното събрание. Можем да продължим направо и да пресечем началото на улица "Шипка". След около 20 метра напред по тротоара стигаме до спирката пред Народната библиотека. Там можем да хванем тролеи с номера 1, 2, 4 и 11 в посока ж.к. ”Хаджи Димитър” и Сточна гара. Можем да завием и надясно покрай сградата на учебното заведение. Така отново ще стигнем до спирката на автобуси 9, 280 и 306.

    Връщаме се в подлеза пред Ректората. Ако застанем с лице към изхода към университета, на 90 градуса вдясно от нас има книжарница и пункт за продажба на вестници. След тях е последният изход от този подлез. Той ни извежда на десния тротоар на бул. "Цар Освободител" в посока Орлов мост. На около 50 метра напред от изхода има спирка на автобуси 84 и 94. Веднага след този последен изход е и една от трите врати към фоайето на метростанцията.


  2. 2 Изход към Орлов мост


   Слизаме от влакчето. Тръгваме вляво, ако идваме откъм "Летище София" или

   "Бизнес парк", или вдясно, ако идваме откъм "Обеля". По перона стигаме до стълбите и ескалатора. Дясната лента се движи нагоре, а стълбите са вляво от лявата лента. При този изход няма асансьор. В горния край на стълбите и ескалатора започва фоайе. Турникетите за излизане се намират на около 10 крачки напред и леко вдясно от стълбите и ескалатора. След преминаване през тях следва външната част на фоайето. В нея, вляво от нас, между турникетите и изхода, има банкомат и два автомата за билети, а вдясно - място за паркиране на велосипеди. От фоайето се излиза през две стъклени врати с фотоклетки. Веднага след изхода вляво има автомат за кафе, офис на "Изи пей", магазин за ключове и часовници. Вдясно от изхода има магазини за закуски, за кафе, алкохол и цигари. След като преминем покрай магазините, на около 10 метра от вратите с фотоклетки, на пода има метална лайсна. След нея завиваме наляво. На около 30 метра напред достигаме до изход, който извежда на бул. "Цар Освободител" в близост до паметника на Съветската армия. След първата междинна площадка стълбите завиват на 90 градуса вдясно.

   Вървейки към този изход, на 4-5 метра преди стъпалата, вдясно от нас има дълъг ръкав, който отвежда до подлеза на Орлов мост. Началото му е белязано с метална лайсна на пода, а краят - с решетъчна шахта. От двете страни на ръкава има по една хоризонтално движеща се лента. Дясната е в посока Орлов мост, а лявата - в обратна. Между тях има пешеходна лента. Тунелът е дълъг около 100 метра.


   1. В подлеза на Орлов мост


    Вдясно от изхода на ръкава има павирана алея нагоре, която води до градината с паметника на Съветската армия. След нея, точно срещу хоризонтално движещата се лента, има малък, ограден с каменни кубове басейн. През лятото от близката стена в него понякога пада вода.

    От другата страна на този воден атракцион има стълби с 2 междинни площадки. В горния им край е самият ъгъл на градината. Оттам тръгваме плътно вляво и излизаме на тротоара на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Там има спирка, от която можем да хванем автобуси с номера 9, 72, 75, 76, 84, 94, 204 и 604 в посока НДК. До тези стълби можем да стигнем като излезем от ръкава с подвижните ленти, продължим напред към преградните каменни блокове, разположени в полукръг около басейна, и внимателно ги заобиколим така, че те да ни останат отдясно. В този случай на 2-3 метра вляво от нас ще има колона, оградена с метални седалки, а точно срещу нас ще е заведение от

    веригата "Съб уей".

    Следващият изход от подлеза е вляво от заведението "Съб уей". Той също извежда на тротоара на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Стълбите са с една междинна площадка. В горния им край също се оформя малка площадка. Тя е по-висока от тротоара и се образува невисоко стъпало надолу. След него, вдясно от нас, на около 20 метра по тротоара, е същата автобусна спирка от предишния изход от подлеза. Ако продължим напред, след няколко крачки ще стигнем до светофара за пресичане на двете платна на булеварда и самия Орлов мост между тях. Вляво от нас е шумният бул. "Цар Освободител", който след моста прелива в бул. "Цариградско шосе". В тази посока не може да се пресича. Двете платна на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" се обслужват от два отделни светофара. След като пресечем и второто платно, влизаме в Борисовата градина. След около 60 метра напред и леко вляво има вход за подлез, който минава под бул. "Цариградско шосе". Ако го подминем, отново напред и леко вляво е тротоарът на бул. "Цариградско шосе". Свиваме вдясно по него. Там има стоянка за таксита. След това започва дългата спирка на автобуси и тролеи в посока ”Дружба”, ”Младост” и Студентски град. Автобусите са с номера 76, 84, 204, 213, 280, 306 и 604. Тролеите са с номера 4,

    5, 8 и 11.

    За следващите два изхода от подлеза на Орлов мост минаваме между магазините за дрехи, сувенири и ядки, разположени под бул. "Цар Освободител". Вървейки по тунела, първият изход ни се пада вдясно. Качваме се по стълби, разделени от 2 междинни площадки. Излизаме от лявата страна на бул. "Цар Освободител" с лице към Орлов мост. Вляво от нас има локално платно, което започва от Орлов мост и стига до ул. "Св. Климент Охридски" преди Софийския университет. Напред отново можем да пресечем на 2 светофара бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", като между двата светофара минем по тротоара на Орлов мост. След второто пресичане стигаме площад "Орлов мост". На няколко метра напред има вход на подлез, отвеждащ в Борисовата градина, а зад него - офис на Уникредит Булбанк и началото на улица "Цар Иван Асен II". Това е култовото място, което всички стари софиянци знаят като "Царевец".

    Ако в тунела под бул. "Цар Освободител" подминем изхода вдясно и продължим 7-8 метра напред, ще достигнем изхода към ул. "Сан Стефано". От него се излиза по стълби, вляво от които има алея за колички и велосипеди. На втората междинна площадка изходът се разделя на две. Можем да продължим

    напред и след 2 реда стълби пред нас ще е павираната ул. "Сан Стефано". По нея можем да стигнем до сградата на БНТ, Докторската градина и парка ”Заимов”. Вдясно от изхода има заведение, което лятно време поставя високи масички в пролуката между изхода и сградата. От втората междинна площадка обаче можем да завием на 180 градуса вляво и по един ред стълби да излезем на тротоара на локалното платно между Орлов мост и Софийския университет. Алеята за колички и велосипеди не продължава по стълбите напред към ул. "Сан Стефано", а също завива на 180 градуса наляво и вече е в десния край на стълбите. Те извеждат до офис на банка ДСК, който се намира вдясно от нас. Ако тръгнем наляво по тротоара, ще минем покрай офиси на Общинска банка и Централна кооперативна банка и отново ще сме на светофара пред бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" с възможност за пресичане на Орлов мост. В този случай вече сме в най-лявата част на моста, водеща към левия тротоар на ул. "Цар Иван Асен II".

    Последният изход от подлеза на Орлов мост се намира между тунела под бул. "Цар Освободител" и ръкава с хоризонтално движещите се ленти. Той извежда на тротоара на бул. "Цар Освободител" в посока СУ "Св. Климент Охридски".

    Всички стълби, с изключение на павираната алея, имат странично поставени парапети.


  3. 3 Достигане до метростанцията


Погледната отвън, метростанция "Софийски университет "Св. Климент Охридски" има 2 входа. До единия достигаме от подлеза на Орлов мост до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Другият вход се намира в подлеза под кръстовището на бул. "Цар Освободител" и бул. "Васил Левски". Този вход и изход от метростанцията е удобен за придвижване до сградата на Софийския университет.

За да стигнем до входа на метростанцията откъм бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", трябва да слезем от автобуси с номера 9, 72, 75, 76, 84, 94, 204 или 604 на спирка "Орлов мост" в посока НДК. После влизаме в подлеза през някой от описаните по-горе 2 изхода от него. Тръгваме към ръкава с движещите се ленти. В близост до него има една кръгла колона, опасана с метална пейка. Преминаваме през тунела. В края му, белязан с метална лайсна на пода, завиваме наляво. След няколко метра напред попадаме в горния край на пространството пред входа на метростанцията. В началото му има друга

метална лайсна. На 3 метра след нея завиваме надясно, минаваме още една лайсна и на около 15 метра срещу нас са двете врати с фотоклетки. След тях е фоайето. Турникетите за влизане са на около 10 крачки напред. Вдясно до последния турникет се намира касата, а в левия им край е този за преминаване на колички. Когато преминем турникетите, на няколко метра напред са стълбите и ескалатора за слизане на перона. Стълбите са вдясно от ескалатора. Асансьор няма. Когато слезем на перона, вдясно от нас спират влакчетата към "Обеля", а вляво - тези, които отиват към "Летище София" или "Бизнес парк".

Ако пътуваме с автобус № 280 или 306 или с тролей № 4, 5, 8 или 11 от ”Младост” и ”Дружба”, можем да слезем на спирка "Площад Орлов мост". После продължаваме вляво, тоест по посока на движението на автобуса или тролея. След около 50 метра пресичаме на 2 светофара бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и влизаме в подлеза. Оттам свиваме вляво по тунела. В края му, вдясно от нас е ръкавът с двете движещи се пътеки.

Ако слезем на спирката на бул. "Цариградско шосе" в посока ”Младост” и ”Дружба”, трябва да се върнем назад. В края на тротоара има парапет. Преди него завиваме наляво и влизаме в Борисовата градина. Свиваме вдясно. Подминаваме входа на подлеза под бул. "Цариградско шосе" вдясно от нас. След около 60 метра стигаме до първото платно на Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Пресичаме двете платна и входът на подлеза на Орлов мост е срещу нас. Тротоарът е по-ниско от площадката пред входа на подлеза и се получава стъпало нагоре. Слизаме долу по стълби с междинна площадка. Свиваме леко вляво, продължаваме напред и достигаме до тунела с движещите се ленти. После следваме вече описания по-горе начин.

Можем също да слезем от автобус № 72, 75 или 213 на спирката на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в посока Военна академия. Тръгваме надясно по тротоара, тоест в обратна посока на движението на автобуса. Пресичаме тясно асфалтирано платно, което е изход от ул. "Цар Иван Асен II" към бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Вляво от нас остава вход към подлез под бул. "Цариградско шосе", който излиза в Борисовата градина. Достигаме ъгъла на ул. "Цар Иван Асен II" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Обръщаме се надясно. Тук е нужно с особено внимание да проследим звуковата сигнализация на светофара, преди да пресечем първото платно на булеварда. Когато минем по Орлов мост и пресечем второто платно, завиваме наляво. После прекосяваме павираното локално платно и свиваме вдясно. Входът на подлеза е на няколко метра пред нас. Слизаме по стълбите с 2 междинни

площадки. Свиваме вляво по тунела с магазини от двете страни. След него тръгваме вдясно по ръкава с движещите се ленти и се придвижваме към входа на метростанцията.

До входа на метростанцията в подлеза откъм Софийския университет можем да стигнем като слезем от тролеи с номера 4 и 11 на спирка "Художествена академия". После продължаваме около 60 метра по посока на движението на тролеите и слизаме по стълбите.

Можем също така да слезем от тролеи с номера 1, 2, 4 и 11 на спирката пред Народната библиотека. После трябва да тръгнем по тротоара в посока обратна на движението на тролея, да пресечем началото на ул. "Шипка" и да продължим напред покрай сградата на Софийския университет. Така ще стигнем до входа на подлеза откъм безистена на южното му крило. По същия път можем да минем и в случай, че слезем от автобус № 9, 280 или 306 на спирката на ул. "Шипка" на гърба на Софийския университет. Когато сме вече в подлеза, продължаваме около двайсет крачки напред, завиваме наляво и след около 30 метра достигаме вратите към фоайето на метростанцията.

Ако влезем в подлеза през входа откъм градинката между Парламента и Художествената академия или откъм спирката пред Академията, след стълбите надолу тръгваме надясно. После подминаваме широките стълби на изхода към хотел "Радисън" вдясно от нас. Минаваме покрай "Макдоналдс". Достигаме следващия изход от подлеза и се обръщаме наляво. На около 10 метра срещу нас са вратите към фоайето на метростанцията.

Ако пътуваме с автобус № 84 или 94, движещ се от Спортната палата към Орлов мост, можем да слезем на спирка "Софийски университет". Тръгваме надясно, тоест в обратна посока на движението на автобуса. След около 50 метра достигаме входа на подлеза. Когато слезем по стълбите, първата от трите врати към фоайето на метростанцията ще е вляво от нас.

Ако не се придвижваме с градския транспорт, можем да дойдем откъм площад "Народно събрание" и хотел "Радисън". На около 50 метра от тях е най- широкият вход на подлеза с метростанцията. Възможно е също да дойдем пеша по някой от двата тротоара на бул. "Васил Левски", движейки се от Спортната палата към Софийския университет. Можем също пеша да преминем през градинката срещу Университета и да влезем в подлеза през същия вход, който бихме ползвали, ако идвахме откъм Художествената академия.

Когато стигнем някоя от вратите към фоайето на метростанцията, турникетите за влизане са на около още 10 метра напред. Вдясно има два автомата за билети и две каси. Вляво има банкомат и кештерминал. След преминаване през турникетите, на около още 4-5 метра напред започват стълби. Ескалаторът се намира вляво от тях. Асансьорът е най-вляво. Ако ползваме асансьор, след излизане от него продължаваме напред към перона, като от лявата ни страна има метален парапет. Когато слезем на перона, вдясно от нас спират влакчетата към "Летище София" или "Бизнес парк", а вляво тези, които пътуват към "Обеля".

 1. МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ"


  Метростанция "Стадион ”Васил Левски" се намира след станция "Софийски университет "Св. Климент Охридски" в посока към "Летище София" или "Бизнес парк" и след станция "Жолио-Кюри" в посока към "Обеля".

  Станцията е с два странични перона. На всеки от пероните има по 2 уширения. Едното от тях е на малко разстояние от началото, а другото - малко преди края на съответния перон. В средата на всяко от тях има колона. Пероните имат само по 1 изход, който отвежда във фоайето на станцията. До него се стига с ескалатор или с асансьор. Стълби няма. От фоайето можем да излезем през два изхода, които не извеждат в подлез.

  Ако пътуваме в посока към "Летище София" или "Бизнес парк", слезем на станция "Стадион "Васил Левски" от последната врата на влакчето и тръгнем вляво, не след дълго ще достигнем до първото уширение. В него се намира асансьорът, който отвежда във фоайето, на около 3 крачки от турникетите за излизане. Продължаваме да се движим по посоката на движение на влакчето. Стигаме до уширението в предната част на перона. Там е ескалаторът. Той има

  3 ленти, разположени успоредно на перона. Когато достигнем началото на ескалатора, завиваме надясно. Веднага вдясно от нас е първата лента. Тя се движи надолу. На 2-3 крачки напред и вдясно е средната лента. Тя се движи нагоре, но работи само в натоварените часове от деня. Още 2-3 крачки напред и вдясно е лентата, която изкачва пътниците до фоайето.

  Ако слезем от първата врата на същото влакче, тоест в посока към "Летище София" или "Бизнес парк" и тръгнем надясно, в обратна на досегашното ни движение посока, ще достигнем уширението. Фронтално срещу нас са трите ленти на ескалатора. Заставаме с лице към тях. Най-дясната лента се движи надолу, а най-лявата - нагоре към фоайето. В случай, че искаме да ползваме асансьор, подминаваме ескалатора и продължаваме напред по перона. Стигаме до другото уширение вляво от нас. Асансьорът е в неговия край, а бутонът е вляво от вратата.

  Слизаме от последната врата на влакчето в посока към "Обеля". Тръгваме наляво по перона. След около 20 крачки напред и леко вдясно от нас е първото уширение. В него са трите ленти на ескалатора. Най-лявата, тоест най-близката до нас, е в посока надолу. И тук средната лента работи само в натоварените часове от деня. Най-дясната лента, тоест най-отдалечената от влакчето, изкачва

  пътниците до фоайето.

  Слизаме от предния край на влакчето в посока към "Обеля". Тръгваме вдясно в посока обратна на движението. След малко достигаме първото уширение, в началото на което се намира асансьорът, който извежда във фоайето на станцията. Бутонът за него е вдясно от вратата. Продължаваме напред по перона до другото уширение. Там свиваме вляво и продължаваме напред, докато достигнем най-вътрешната лента на ескалатора. Лентите са вляво от нас.

  Ескалаторът и асансьорът отвеждат във вътрешната част на фоайето. Тя е във формата на обърната дъга.

  Ако сме слезли от влакчето в посока към "Летище София" или "Бизнес парк", когато се изкачим с ескалатора във фоайето, имаме 3 възможности. Можем да тръгнем напред. След около 15 крачки вляво от нас има турникети за изхода към бул. "Драган Цанков". Ако ги подминем и продължим още около 15 крачки напред, вляво от нас е вратата на асансьора, а вдясно са турникетите за излизане от станцията през изхода към бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Когато минем през тях, свиваме вляво. След няколко метра стигаме до този изход от фоайето. От горния край на ескалатора обаче можем да продължим около 5 крачки напред, след което да завием надясно покрай другите 2 ленти. В този случай пред нас ще е топлата връзка към отсрещния перон. Вляво от нас остават турникетите за влизане към единия перон, касата за билети и турникетите за влизане към другия перон. Вдясно има стена. Когато стигнем края на топлата връзка, ескалаторът ще е на около 5 крачки вдясно от нас. Най- дясната лента, тоест най-близката до нас, се движи надолу. В този случай перонът, на който попадаме в долния край на ескалатора, се намира вдясно, и на него ще спре влакчето, пътуващо в посока към "Обеля".

  Аналогично, ако сме пътували в посока към "Обеля", когато се качим във фоайето, отново имаме 3 възможности. От горния край на ескалатора можем да продължим около 15 крачки напред и леко вляво. Така ще стигнем до турникетите за излизане. Когато минем през тях, продължаваме леко вдясно и напред. Така стигаме до изхода към бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". От ескалатора обаче можем да продължим около 5 крачки напред и да завием наляво покрай другите 2 ленти. Напред е топлата връзка. Касата за билети и турникетите остават вдясно от нас. В края на прохода можем да свием вдясно. След няколко метра вляво от нас ще са турникетите за излизане към бул.

  "Драган Цанков". Можем също да свием вляво и да слезем с ескалатора на отсрещния перон. Той ни се пада от лявата страна. На него спира влакчето в посока към "Летище София" и "Бизнес парк".

  Ако сме ползвали асансьор от перона към фоайето, когато излезем от него, турникетите за излизане са на около 3 крачки право пред нас. След тях свиваме вляво, ако сме пътували в посока към "Летище София" или "Бизнес парк", или вдясно, ако сме пътували към "Обеля". Изходът към бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" е на няколко метра пред нас.


   1. Изход към бул. "Драган Цанков"


    Минаваме през стъклените врати с фотоклетки на изхода. Тези врати пропускат пътници само навън, тоест не служат за вход. На няколко крачки напред започват стълби нагоре с 4 междинни площадки. Те извеждат на тротоара на бул. "Драган Цанков". Там имаме 3 възможности.

    Първо, можем да тръгнем вляво и леко назад, където започва алея, водеща в Борисовата градина.

    Второ, можем да тръгнем напред и леко вдясно, където е светофарът за пресичане на бул. "Драган Цанков". Когато го пресечем, на около 20 метра напред по тротоара е спирката пред Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). От нея можем да хванем трамваи с номера 10, 12 и 18 в посока площад "Славейков" и центъра на града. Срещу нея е спирката на същите трамваи в обратна посока, тоест към площад "Журналист" и ж.к. ”Лозенец”. Когато пресечем на светофара обаче, вместо напред, можем да тръгнем наляво по отсрещния тротоар на бул. "Драган Цанков". След стотина метра вдясно от нас ще стигнем до сградата на Българското национално радио.

    Третата ни възможност е да тръгнем надясно. Така ще минем покрай горния край на спускаща се леко надолу алея без стълби, която ни извежда между двата изхода на метростанцията пред каса на "Изи пей". Подминаваме алеята, продължаваме напред и ще достигнем до светофара за пресичане на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".


   2. Изход към бул. "Евлоги и Христо Георгиеви"


    Този изход е едновременно и единственият вход към метростанцията.

    Минаваме през стъклените врати с фотоклетки. На няколко метра напред започват стълби нагоре. Те са с 2 междинни площадки. Изкачваме ги. Продължаваме напред и леко вляво. След около 20 метра стигаме до спирка "Ул. "Граф Игнатиев" на тротоара на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Точно преди излизане на тротоара при спирката трябва особено да внимаваме да не се сблъскаме с някоя от пейките, образуващи квадрат, вътре в който има няколко дървета. От тази спирка можем да хванем автобуси с номера 72, 76, 204 и 604 в посока Орлов мост.

    Между двата изхода от станцията има каса на "Изи пей", от която започва споменатата преди малко алея нагоре. По нея няма стъпала. В горния й край е пешеходната пътека на светофара за пресичане на бул. "Драган Цанков" към трамвайната спирка. Вдясно от горния й край е светофарът за пресичане на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". По ръба на тротоара има метални парапети, в които са оставени два прохода - по един за пешеходните пътеки през всеки от двата булеварда.


   3. Достигане до метростанцията


  Погледната отвън, станция "Стадион "Васил Левски" има един вход и два изхода. Входът, който служи и за изход, се намира откъм бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Другият изход е откъм бул. "Драган Цанков". До входа на станцията можем да стигнем по няколко начина.

  Ако пътуваме с автобус № 72, 76, 204 или 604 в посока Орлов мост, слизаме на спирка "Ул. "Граф Игнатиев". След това тръгваме напред. Подминаваме спирката, изминаваме още няколко крачки и свиваме вдясно. Продължаваме напред по алея, която води до стълбите надолу към входа на станцията. Те ще са от дясната ни страна. Слизаме по тях и сме пред самия вход. На спирката обаче можем също да тръгнем по тротоара в обратна посока на движението на автобуса. Стигаме до светофара и завиваме наляво по тротоара на бул. "Драган Цанков". Оттам, малко напред и вляво от нас, е алеята, която отвежда до касата на "Изи пей". Спускаме се по нея до сградата на станцията. Завиваме наляво и след няколко метра достигаме входа на метростанцията. Ако подминем алеята, след нея има стълби надолу, които ни извеждат при изхода към бул. "Драган Цанков". През него не можем да влезем, но можем отново да завием наляво, да преминем покрай касата на "Изи пей" и да стигнем до входа на метростанцията. Той ще е вдясно от нас.

  Ако идваме с трамвай № 10, 12 или 18 от центъра, трябва да слезем на спирка УАСГ. После тръгваме в обратна на движението на трамвая пососка. Стигаме до светофара. Пресичаме надясно през трамвайната линия. На отсрещния тротоар тръгваме вляво и също на светофар пресичаме бул. "Драган Цанков". Напред е алеята без стълби. Спускаме се по нея и стигаме до сградата при касата на "Изи пей". Там свиваме вляво и вече сме до входа. Можем, разбира се, да слезем и по стълбите към изход № 1. Там също тръгваме наляво към входа.

  Ако идваме с трамвай откъм площад "Журналист", слизаме на спирката пред УАСГ. Тръгваме вляво по тротоара. Достигаме светофара на бул. "Драган Цанков". Пресичаме и продължаваме по вече описания начин.

  Ако пътуваме с автобус № 72, 76, 204 или 604 по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в посока НДК, слизаме на спирката след кръстовището с ул. "Граф Игнатиев". Тръгваме по тротоара в обратна посока на движението на автобуса. Пресичаме на светофара ул. "Граф Игнатиев". След това се завъртаме надясно и пресичаме на 2 светофара бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" по моста над Перловската река. Продължаваме още малко напред. Вляво от нас е алеята, по която слизаме до касата на "Изи пей". Оттам пак вляво вървим към входа.

  Влизаме във външната част на фоайето. То е с формата на полукръг, който е очертан от турникетите за излизане от и влизане към единия перон, касата за билети в средата и турникетите за излизане от и влизане към другия перон. Касата за билети е на около 25 крачки напред, фронтално срещу входа. На няколко крачки след входа и вдясно и вляво са турникетите, като първо са тези за излизане от вътрешното фоайе, а след тях са за влизане към пероните. През турникетите вдясно преминаваме, за да стигнем до перона в посока към "Летище София" или "Бизнес парк", а през тези вляво преминаваме, за да стигнем до перона в посока към "Обеля". Във фоайето има общо 4 колони. Двете от тях са между турникетите за влизане и излизане от съответните перони. До колоната, която е към перона в посока ”Младост” и ”Дружба” има автомат за билети и стелаж за рекламни материали. Веднага след тях е турникетът за преминаване на колички. Преминаваме през турникетите вдясно. Тръгваме надясно покрай колоната и турникетите за излизане. Срещу последния от тях е асансьорът за надолу. Ако няма да го ползваме, след като влезем през турникетите, завиваме наляво. Минаваме покрай турникетите за излизане към бул. "Драган Цанков". Продължаваме напред и пред нас е ескалаторът за перона в посока към "Летище София" или "Бизнес парк". В тази

  част на фоайето се намира колона, с която по невнимание можем да се сблъскаме.

  За влакчето в посока към "Обеля" минаваме през турникетите вляво. Първо преминаваме покрай турникетите за излизане и колоната, която ги отделя от тези за влизане към перона. След тях ескалаторът е напред и леко вдясно от нас. Асансьорът за надолу се намира срещу последния турникет, който е най- близо до изхода. В тази част на фоайето също има колона, с която при невнимание можем да се сблъскаме.

 2. МЕТРОСТАНЦИЯ ЖОЛИО КЮРИ


  Метростанция "Жолио Кюри" се намира след станция "Стадион "Васил Левски", ако пътуваме от "Обеля" към "Летище София" и "Бизнес парк" и след станция "Г.М. Димитров", ако пътуваме от "Летище София" и "Бизнес парк" към "Обеля". Тя е разположена под булевард "Драган Цанков", между улиците "Латинка" и "Фредерик Жолио Кюри". Метростанцията е с два странични перона, които са с по един вход/изход, разположен приблизително в средата им. До ограничителната линия на пероните има тактилни ленти. Стълбите и на двата перона започват с по 5 стъпала, перпендикулярни на перона и релсовия път.

  Слизаме на перона от влакчето, което се движи от "Летище София" или "Бизнес парк" в посока към "Обеля". Ако сме в предната част на влака, трябва да тръгнем в посока, обратна на досегашното ни движение, за да достигнем до началото на стълбите. Съответно ако сме в по-задните вагони, продължаваме по посока на движението. Заставаме с гръб към релсите и изкачваме първите пет стъпала. След тях завиваме на 90 градуса вдясно и продължаваме да се изкачваме по стълбището с една междинна площадка и парапет в десния му край. Когато изкачим стълбите, тръгваме напред по лек десен диагонал, за да излезем от зоната на уширението. След няколко крачки изправяме посоката и тръгваме успоредно покрай горния край на ескалатора и асансьора. След като подминем ескалатора, трябва отново да хванем лек диагонал вдясно, за да достигнем турникетите за излизане. Намираме се във фоайе, което е разположено едно ниво нагоре над пероните и релсовия път. Връщаме се отново на перона, на който слязохме. Когато застанем срещу стълбите, вдясно от нас има колона. Това е първата от общо четири колони. Такива четири колони има и на отсрещния перон. Те са разположени на около 6 крачки една от друга и образуват уширение, в което се намират ескалаторът и асансьорът. Влизаме в уширението между първата и втората колона. Тръгваме вдясно и стигаме ескалатора. И двете му ленти са ориентирани в същата посока, в която се изкачват и споменатите по-горе стълби. Продължаваме по перона между колоните и релсовия път. След четвъртата колона отново по диагонал влизаме в уширението, продължаваме напред и стигаме вратата на асансьора.

  Слизаме от влакчето, което пътува от "Обеля" към "Летище София" и "Бизнес парк". Стигаме средата на перона и заставаме с гръб към релсите пред петте стъпала нагоре. Изкачваме ги и завиваме наляво. Следват стълби с една

  междинна площадка и парапет от лявата страна. Те ни извеждат във фоайето на горното ниво - над пероните и релсовия път. Правим леко отклонение вляво, за да излезем от зоната на уширението и продължаваме покрай горния край на ескалатора и асансьора. След като подминем ескалатора, свиваме по лек диагонал, само че този път вляво и след десетина крачки ще достигнем турникетите за излизане от фоайето. Връщаме се на перона. Когато застанем с лице към петте стъпала, вляво от нас е първата от описаните при описанието на другия перон четири огледално разположени колони. След първата колона влизаме в уширението, продължаваме напред и стигаме ескалатора. Той е ориентиран в същата посока, в която вървят и стълбите, които ни изкачват на горното ниво. След четвъртата колона е асансьорът. И стълбите, и ескалаторите на двата перона са разположени огледално. Затова, когато изкачим първите пет стъпала, от единия перон правим завой надясно, а от другия - наляво. Това е така, защото и двете стълбища, както и двата ескалатора, се движат в една и съща посока и след като се изкачим с тях във фоайето на горното ниво и продължим напред, стигаме до едно и също външно фоайе, а след него до единствения изход към единствения подлез, свързан с тази метростанция.

  Връщаме се при горния край на кое и да е от двете стълбища, които ни извеждат до горното ниво. Ако не продължим напред към ескалатора и изхода, а завием на 90 градуса спрямо стълбите, ще преминем зад касата за билети и ще достигнем горния край на другите стълби, тоест до стълбите, по които можем да слезем на отсрещния перон.

  Излизаме във външното фоайе, което е и вход за метростанцията. Изходът от нея е на около 10 крачки след турникетите право напред. Връзката на метростанцията с подлеза става през четири разположени една до друга врати, крайните от ляво и дясно са изходи, а средните - входове. Вратите на всички входове и изходи са с фотоклетки.


  1. Изход към ул. "Фредерик Жолио Кюри" и бул. "Драган Цанков"

   Вече сме в подлеза. Основният му ръкав е разположен успоредно на вратите към станцията, а това значи, че той минава перпендикулярно над релсовия път и пак перпендикулярно под платното на бул. "Драган Цанков". Двата изхода от подлеза, които се намират на практика срещу вратите на метростанцията,

   извеждат до ул. "Фредерик Жолио Кюри". Тази улица е успоредна на основния ръкав на подлеза, само че се намира на отсрещната му страна спрямо вратите на станцията. Както читателят вече се досеща, от метростанция "Жолио Кюри" има само един изход, който е в посока към ул. "Фредерик Жолио Кюри". От другата страна на станцията успоредна на ул. "Фредерик Жолио Кюри" и перпендикулярна на бул. "Драган Цанков" е ул. "Латинка". Само че от метростанцията няма изход в тази посока. За да достигнем до ул. "Латинка", трябва след като излезем от станцията и стигнем до ъгъла на "Драган Цанков" и "Фредерик Жолио Кюри" да тръгнем по тротоара на булеварда или на локалното му платно в посока, обратна на досегашното ни движение и след като подминем станцията, ще достигнем до ул. "Латинка". А ако след като я пресечем, продължим още в същата посока, ще стигнем до пресечката на "Драган Цанков" с ул. "Акад. Методи Попов".


   1. Маршрут 1


    Връщаме се в подлеза при изхода от станцията. Пред нас на отсрещната му стена има стълби нагоре. Изкачваме първите от тях. Стигаме площадка, на която завиваме на 90 градуса вдясно. Изкачваме и тези стъпала и пак стигаме до площадка, от която отново трябва да завием на 90 градуса вдясно. Намираме се с лице към входа и изхода от станцията, само че на още едно ниво нагоре. Пред нас има денонощен магазин. От стълбите тръгваме вляво и след десетина крачки отново завиваме вляво. Сега станцията е вече зад гърба ни. Тръгваме по алея с лек наклон надолу, която ни извежда на левия тротоар на локалното платно на бул. "Драган Цанков" преди пресечката с "Фредерик Жолио Кюри". От другата страна на локалното платно, успоредно на тротоара между "Фредерик Жолио Кюри" и "Латинка" се намират сградите на ”Химимпорт” и Застрахователно акционерно дружество "Армеец".

    Продължаваме по левия тротоар на локалното платно. Достигаме до пресечката на бул. "Драган Цанков" и ул. "Фредерик Жолио Кюри". След пресечката по продължението на локалното платно напред и вдясно от нас е търговският център Интерпред.


   2. Маршрут 2


    Връщаме се отново на изхода от метростанцията. Тръгваме по десен диагонал напред и след петнайсетина крачки трябва да изправим посоката като свием леко вляво, така че стената на станцията отново да остане зад гърба ни.

    Тръгваме по коридор с лек наклон нагоре. След трийсетина крачки изкачваме 2 стъпала. След още десетина крачки следват нови 3 стъпала нагоре, след тях още няколко крачки и нови 3 стъпала нагоре. Продължаваме още напред и стигаме левия троторар на локалното платно на "Драган Цанков" на същото място, където ни извежда и алеята, по която минахме след като се изкачихме по стълбите пред магазина на още по-горното ниво. Завиваме наляво и след още десетина крачки сме вече на пресечката с "Фредерик Жолио Кюри".

    Тук обаче трафикът е регулиран, така че не ни се позволява на това място направо да пресечем "Фредерик Жолио Кюри". Това става като първо пресечем надясно локалното платно. На другия му тротоар е светофарът, на който пресичаме улицата. Завиваме наляво. Отново пресичаме локалното платно, само че вече в обратната посока и сме на желания отсрещен тротоар. Тръгваме по тротоара към ""Драган Цанков". От лявата ни страна е платното на "Фредерик Жолио Кюри", а отдясно е вече излезлият над земята тунел на релсовия път на метрото. След двайсетина крачки стигаме булеварда. Можем да го пресечем на озвучен светофар, а можем и да тръгнем по тротоара вдясно. Тръгваме вдясно. Булевардът ни остава вляво, а наземният тунел на метрото - вдясно. Вървейки напред по тесен тротоар с наклон надолу, след петдесетина метра достигаме до спирка "Световен търговски център Интерпред" на автобус

    № 67 от Семинарията към кв. Симеоново, и автобус № 413 от Централна жп гара към ж.к. ”Младост” 1, 2, 3, 4 до хипермаркет "Технополис" в Младост 4.


   3. Маршрут 3


    Отново сме на изхода на метростанцията. Тръгваме вляво. По лек наклон надолу след трийсетина крачки достигаме до площадка с асансьор пред нас и стълби вляво и вдясно. И асансьорът, и двете стълбища ни извеждат на отсрещния тротоар на бул. "Драган Цанков". Тези вдясно са с 1 междинна площадка и 2 парапета. Извеждат на площадка, около която има открито пространство с пейки. Ако след стълбите продължим 7-8 крачки по десен диагонал, излизаме на тротоара на бул. "Драган Цанков". Завиваме наляво на 90 градуса и след трийсетина метра сме на пресечката на "Фредерик Жолио Кюри" и "Драган Цанков". Тя е с озвучен светофар. Ако пресечем надясно, ще се озовем в пространството между булеварда и споменатото по-горе локално платно, където извеждат описаните по-горе два изхода от подлеза на станцията. Ако на светофара продължим напред, ще се движим в посока към КАТ и метростанция "Г.М. Димитров".

    Ако решим да ползваме асансьора в подлеза, трябва да знаем, че той извежда между двете стълбища. От него продължаваме напред 7-8 крачки и сме на тротоара на "Драган Цанков".

    Връщаме се на Т-образното разклонение в подлеза при асансьора. Тръгваме вляво. Достигаме стълби, които са с 2 междинни площадки и 2 парапета. Те извеждат в близост до малкия тризвезден хотел "Латинка", който е по десен диагонал на петнайсетина метра от нас. Към хотела води тясна павирана пътека между храсти. Ако след стълбите продължим пътя си напред по тротоара на "Драган Цанков" в посока към Телевизионната кула, след около 60 метра минаваме покрай китайски ресторант вдясно от нас, а след още стотина е кръстовището на бул. "Драган Цанков" и ул. "Акад. Методи Попов". Напред и вдясно е парк-хотел "Москва", а вляво от другата страна на булеварда е посолството на Руската федерация. В близост има и други посолства.

    На това кръстовище също има озвучен светофар. Пресичаме ул. "Акад. Методи Попов" и продължаваме напред по "Драган Цанков". След 30-40 метра достигаме спирка "Руско посолство" на автобус № 67 от кв. Симеоново към Семинарията и автобус № 413 от хипермаркет "Технополис" в ”Младост 4” към Централна гара.


  2. Достигане до метростанцията


   Ако не разчитаме на собствените си крака, градският транспорт предоставя две възможности.


   1. Маршрут 1


    Слизаме на спирка "СТЦ Интерпред" от автобус № 67, идващ от Семинарията или 413, идващ от Централна гара. Тръгваме по тесен тротоар с наклон нагоре в посока, обратна на досегашното ни движение. След около 50 крачки достигаме кръстовището на бул. "Драган Цанков" и ул. "Жолио Кюри". Там завиваме наляво на 90 градуса, пресичаме внимателно локалното платно, завиваме надясно и на светофар пресичаме "Жолио Кюри". Отново завиваме надясно и след 5-6 крачки пак пресичаме локалното платно, само че този път в обратна посока. Попадаме в пространството между булеварда, локалното платно и изходите от подлеза на метростанцията. Продължаваме още няколко крачки напред и завиваме наляво на 90 градуса. След повече от двайсетина крачки напред достигаме до 3 стъпала надолу с парапет вдясно, следва

    неголяма междинна площадка и още 3 стъпала. Вървим десетина крачки и достигаме до още 2 стъпала надолу с бетонна рампа за колички вдясно от тях. След двете стъпала изминаваме още трийсетина крачки и стигаме до основния ръкав на подлеза на метростанцията. Тръгваме покрай лявата стена на подлеза. Подминаваме изхода от станцията и стигаме до вратите на входа. Когато влезем, вдясно от нас има банкомат, а след него - автомат за билети. Касата е право напред на около 25 крачки. От двете й страни под ляв, съответно десен диагонал спрямо нея, са турникетите за влизане. Турникетът за колички е най- вдясно на десните турникети. През турникетите от дясната страна минаваме, за да отидем към перона, на който спират влакчетата в посока към "Обеля", а през левите турникети минаваме за перона, на който спират влакчетата в посока към "Летище София" или "Бизнес парк". След като преминем турникетите, трябва по лек диагонал да достигнем асансьора, да изправим посоката и тръгнем право напред, да подминем ескалатора и да стигнем до стълбите, които ще ни отведат на перона.


   2. Маршрут 2


    Другият вариант да достигнем до метростанцията е откъм отсрещната страна на бул. "Драган Цанков". В този случай можем да пристигнем на спирка "Руско посолство" с автобус № 67 към Семинарията или 413 към Централна гара. Трябва да тръгнем в обратна на движението ни посока по тротоар с лек наклон надолу, да пресечем на светофар ул. "Акад. Методи Попов" и да продължим, докато преминем покрай китайския ресторант и достигнем до стълбите, които са вляво от нас на десетина крачки по ляв диагонал от тротоара, по който вървим. Спускаме се в подлеза и завиваме надясно. Ако държим да слезем с асансьора, подминаваме стълбите и вървим още трийсетина крачки, правим завой наляво на 90 градуса и след няколко крачки достигаме вратата на асансьора. Преди нея има наклон нагоре. Спускаме се в подлеза и тръгваме по основния ръкав, под лек наклон нагоре, докато достигнем входа на метростанцията, който е вдясно от нас. След като влезем в станцията, вдясно преминаваме турникети и слизаме на перона в посока към "Обеля", а вляво преминаваме през турникетите от лявата ни страна и слизаме на перона, който е в посока към "Летище София" и "Бизнес парк".

 3. МЕТРОСТАНЦИЯ Г.М. ДИМИТРОВ


  Метростанция "Г.М. Димитров" се намира след станция "Жолио Кюри", ако пътуваме от "Обеля" към "Летище София" и "Бизнес парк" и след станция "Мусагеница", ако пътуваме от "Летище София" и "Бизнес парк" към "Обеля". Станцията е подземна, но се намира близо до повърхността. Тя е разположена под края на бул. "Драган Цанков" и началото на бул. "Св. Климент Охридски" при кръстовището им с бул. "Г.М. Димитров". С други думи, бул. "Драган Цанков" свършва на кръстовището с бул. "Г.М. Димитров" и след него продължава към ж.к. ”Дървеница” като бул. "Св. Климент Охридски".

  Станцията е с два странични перона. В двата края на всеки от двата перона, малко преди стълбите към фоайето, има по 1 колона. Ограничителната линия към релсовия път е обозначена с релефна маркировка.

  Станцията има 3 входа, които служат и за изходи. Два от тях са наземни, а третият е подземен. От двата перона към фоайетата при наземните изходи можем да се качим по стълби, с ескалатор или с асансьор.


  1. Наземен изход към бул. "Св. Климент Охридски"


   Пътуваме с влакчето от "Обеля" към "Летище София" или "Бизнес парк". Слизаме на перона и тръгваме наляво, тоест по посока на движението на влака. Стигаме до стълби нагоре. Те са с 2 междинни площадки. Вдясно от тях има ескалатор. Той е с 1 лента, която се движи нагоре към фоайето. Тя се задвижва от фотоклетка. Вляво от долния край на стълбите, между тях и релсовия път, има пътека. По нея стигаме до уширение вдясно, в края на което има асансьор. Той също ни отвежда във вътрешната част на фоайето. Ако се качим с него, когато излезем от кабинката, завиваме на 180 градуса надясно. Така стигаме до турникетите за излизане. Ако се качим по стълбите или с ескалатора, турникетите за излизане са на около 10 крачки по диагонал напред и наляво. Минаваме през тях. Вдясно от нас, на 5-6 крачки, има банкомат. Изходът от фоайето на станцията е на 5-6 крачки напред.

   Пътуваме с влакчето от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Слизаме на перона и тръгваме надясно. Стигаме до стълби нагоре. Те са с 2 междинни площадки. Вляво от тях има ескалатор. Той е с 1 лента, която се движи нагоре към фоайето. Тя се задвижва от фотоклетка. Вдясно от долния край на стълбите, между тях и релсовия път, има пътека. Тя води към

   уширение вляво. В края му има асансьор. Той ни отвежда във вътрешната част на фоайето, на около 10 крачки срещу горния край на стълбите и ескалатора. Ако се качим с него, когато излезем от кабинката, завиваме на 180 градуса наляво към турникетите за излизане. Ако сме се качили по стълбите или с ескалатора, продължаваме около 10 крачки напред и надясно към тях.

   Излизаме през турникетите. Вляво от нас има паркинг за велосипеди. Изходът от фоайето на станцията е на около 5-6 крачки по диагонал напред и надясно. Вратите са с фотоклетки. От фоайето излизаме на широка открита площадка. На нея има пейки и вход към подлез. Той е разположен успоредно на бул. "Г.М. Димитров" и минава под автомобилното платно на бул. "Св. Климент Охридски".


   1. Маршрут 1


    От вратата на изхода завиваме наляво. Вървим покрай стената на станцията. Вдясно от нас е стената на стълбището към подлеза. Достигаме края на сградата. Стъпваме на тротоара на бул. "Св. Климент Охридски". Тръгваме наляво по него и след няколко метра достигаме спирка на градския транспорт. На нея спират автобуси с номера 88 от Зоопарка към ж.к. ”Дървеница”, ж.к. ”Младост 1” и ж.к. ”Дружба” 1 и 2., 280 от Софийския университет към Студентски град и 294 от "Площад на авиацията" към Студентски град.


   2. Маршрут 2


    От вратата на изхода тръгваме надясно. Достигаме края на сградата на станцията. Отново завиваме надясно. Продължаваме около 60 метра в тази посока. Достигаме кръстовището на булевардите "Г.М. Димитров" и "Св. Климент Охридски". Тук имаме 2 възможности. Можем да тръгнем наляво по тротоара на бул. "Г.М. Димитров". В тази посока е ж.к. ”Дианабад”. След няколко метра пресичаме локално платно. Продължаваме още около 100 метра напред по тротоара. Стигаме до спирка "Метростанция Г.М. Димитров". На нея спират автобус № 67 от кв. Симеоново към Семинарията и автобус 413 от ж.к.

    „Младост 4” към Централна жп гара. На кръстовището можем да продължим направо. В този случай пресичаме на светофар бул. "Г.М. Димитров". Достигаме отсрещния тротоар. Тръгваме наляво по него. След около 50 метра достигаме спирка "СБАЛ по онкология". От нея можем да се качим на автобуси с номера 67, 69, 70, 88, 123 и 413.

  2. Подземен изход към бул. "Св. Климент Охридски"


   Идваме с влакчето от "Летище София" или "Бизнес парк" пътуващо към "Обеля". Слизаме на станция "Г.М. Димитров". Тръгваме надясно по перона, тоест в обратна посока на движението на влака. Стигаме до стълбите и ескалатора. Минаваме вляво от ескалатора. Продължаваме напред. Подминаваме ескалатора и стълбите. Стигаме до уширение. Вляво от нас са турникетите за излизане от станцията. Минаваме през тях. Изходът е на 5-6 крачки по десен диагонал. Вървим по сравнително тесен коридор, който ни извежда в основния ръкав на подлеза под бул. "Св. Климент Охридски". В края на коридора, веднага вдясно от нас, на 180 градуса, има стълби нагоре. Те са с 2 междинни площадки. В левия им край има рампа за колички. Те водят към площадката пред наземния вход на станцията откъм бул. "Св. Климент Охридски".

   Продължаваме напред през тунела на подлеза. След около 30 крачки той свършва. Вляво от нас има асансьор. Вдясно от нас има стълби нагоре. Те са с 2 междинни площадки. Качваме се по стълбите. Продължаваме около 20 крачки напред по тротоара. Стигаме до предния край на спирка "СБАЛ по онкология". На нея спира автобус № 280 от Студентски град към Софийски университет, както и автобус № 294 от Студентски град към "Площад на авиацията".


  3. Изход към бул. "Драган Цанков"


   Пътуваме от "Летище София" или "Бизнес парк" към "Обеля". Слизаме на перона и тръгваме наляво, тоест по посока на движението на влака. Минаваме покрай турникети към вход и изход, който не се използва. Достигаме стълбите нагоре. Те са с 1 междинна площадка. Вдясно от тях е ескалаторът. Той е с 1 лента, която се движи нагоре към фоайето. Лентата се задвижва от фотоклетка. По стълбите или с ескалатора се изкачваме до вътрешната част на фоайето. Турникетите за излизане са на няколко крачки пред нас. Вляво от нас е топлата връзка към другия перон. Ако тръгнем по нея, вдясно от нас остават турникетите за влизане в перона, от който идваме, касата за билети и турникетите за влизане в другия перон. В края на топлата връзка свиваме вляво и слизаме надолу по стъпалата. Има и ескалатор, но той също се движи само нагоре към фоайето.

   Минаваме през турникетите за излизане. Вдясно има банкомат. Напред, на 5-6

   крачки от турникетите, е вратата на изхода, а вляво от нея има 2 врати, които служат за вход към фоайето. Те са разположени срещу турникетите за влизане в двата перона. Най-вляво е вратата, която служи за изход от другия перон. И четирите врати са с фотоклетки и могат да бъдат използвани за влизане, а също и за излизане от станцията.

   Ако пристигаме с влакче, идващо от "Обеля" и пътуващо към "Летище София" или "Бизнес парк", тръгваме надясно по перона. С други думи, поемаме в обратна посока на движението на влакчето. Стълбите са с една междинна площадка. Вляво от тях е ескалаторът. Той е с една лента, която се движи нагоре към фоайето. Тя се задейства от фотоклетка. Между долния край на стълбите и релсовия път има пътека напред. По нея стигаме до асансьора. Той ни изкачва до вътрешната част на фоайето. Ако се качим по стълбите или с ескалатора, турникетите за излизане са на около 10 крачки пред нас. Вдясно от нас е топлата връзка към другия перон. Минаваме през турникетите за излизане. На около 10 крачки напред е вратата на изхода. Минаваме през нея и се озоваваме на открита площадка.


   1. Маршрут 1


    От вратата на изхода тръгваме надясно по площадката. След това отново завиваме надясно. Пред нас има стълби надолу. Те са с 1 междинна площадка. По тях слизаме в подлез. Той е разположен успоредно на бул. "Г.М. Димитров" и минава под автомобилните платна на бул. "Драган Цанков". В долния край на стълбището продължаваме по лек ляв диагонал. Вървим покрай лявата стена и стигаме до асансьор, който ни изкачва до кръстовището на булевардите "Г.М. Димитров" и "Драган Цанков". Минаваме покрай асансьора. Пред нас има стълби нагоре. Те са с 1 междинна площадка. По тях се качваме до тротоара на бул. "Г.М. Димитров". Булевардът е вдясно от нас. Напред по тротоара са ЦИНТИ, Националната следствена служба, Институт по метрология при БАН и Площад на авиацията при ”детелината” на бул. "Цариградско шосе". От стълбите на изхода от подлеза можем също да изминем само няколко крачки напред, след което да завием на 180 градуса наляво. Заобикаляме стълбите и след тях асансьора. Пред нас е кръстовището на бул. "Г.М. Димитров" с бул. "Драган Цанков". Завиваме надясно. Продължаваме напред по тротоара на бул. "Драган Цанков". В тази посока са парк-хотел "Москва", КАТ и Телевизионната кула.

   2. Маршрут 2


    Връщаме се на изхода от станцията. От вратата на изхода тръгваме по диагонал напред и надясно. След около 10 крачки достигаме другия тротоар на бул. "Драган Цанков". Булевардът е от дясната ни страна, а тротоарът е сравнително тесен и с лек наклон надолу. Зад гърба ни е кръстовището с бул. "Г.М. Димитров". Далеч напред е метростанция "Жолио Кюри" и Телевизионната кула. Тръгваме напред по тротоара. След около 100 метра стигаме до спирка на градски транспорт. На нея спират автобуси с номера 67 от Семинарията към Симеоново и 413 от Централна жп гара към "Младост 4".


   3. Маршрут 3


    От изхода тръгваме наляво по площадката. Вървим покрай стената на станцията. Вляво от нас остават другите врати към фоайето. Стигаме до края на сградата. Стъпваме на тесен, наклонен тротоар. От това място можем да тръгнем надясно. В тази посока тротоарът води към ж.к. Дианабад. Можем да тръгнем и наляво. В тази посока тротоарът води към бул. "Г.М. Димитров". По пътя натам има 3 стъпала нагоре. След тях продължаваме още около 25 метра напред. Когато стигнем до тротоара на "Г.М. Димитров", тръгваме надясно по него. След около 50 метра достигаме спирка "СБАЛ по онкология". На нея спират автобуси с номера 67, 69, 70, 88, 123 и 413. Автобус № 67 пътува от Семинарията към кв. Симеоново. Автобус № 69 се движи от СБАЛ по онкология към Бистрица, Железница и мотел "Бели брези". Автобус № 70 пътува от СБАЛ по онкология към Бистрица, Железница и село Плана. Автобус

    № 88 идва от ж.к. ”Дружба 2” и отива към МБАЛ Токуда, Хладилника и Зоопарка. Автобус № 123 тръгва от СБАЛ по онкология и отива към лифта за кв. Симеоново. Автобус № 413 пътува от Централна жп гара към ж.к. ”Младост” 1, 2, 3 и 4.


  4. Достигане до метростанцията


   В метростанцията можем да влезем през общо 3 входа. До наземния вход откъм бул. "Св. Климент Охридски" можем да стигнем от спирка "СБАЛ по онкология", която е след кръстовището на бул. "Г.М. Димитров" с бул. "Св. Климент Охридски". На нея можем да слезем от автобус № 88 от Зоопарка и "Хладилника", 280 - от Софийски университет и 294 - от "Площад на авиацията". Когато слезем от автобуса, тръгваме наляво, тоест по посока на

   движението му. Вдясно от нас е сградата на метростанцията. След около 15 крачки достигаме края й. Завиваме надясно. Продължаваме още около 15 крачки и отново завиваме надясно. Пред нас е входът. На него има две врати с фотоклетки.

   До този вход можем да стигнем също, ако слезем на спирка "Метростанция Г.М. Димитров" от автобус № 67, идващ от Симеоново и 413, идващ от ”Младост 4”. Тръгваме по наклонен надолу тротоар. След около 100 метра достигаме до сградата на метростанцията. Завиваме надясно и тръгваме покрай нея. Сградата на метростанцията е вляво от нас. Когато стигнем до края й, завиваме наляво. Продължаваме около 15 крачки напред. Стигаме до входа. Той е вляво от нас.

   До същия вход можем да стигнем, ако пътуваме с автобуси 280 и 294 от Студентски град. Слизаме на спирка "СБАЛ по онкология". Тя е преди кръстовището на бул. "Св. Климент Охридски" с бул. "Г.М. Димитров". Тръгваме по посока на движението на автобуса. След около 20 крачки стигаме до вход на подлез. Стълбите надолу са с 2 междинни площадки. Ако продължим напред по тротоара покрай входа на подлеза, ще стигнем до асансьор. Той е на около 15 крачки от задния край на стълбището. Ако слезем в подлеза с асансьора, правим 5-6 крачки напред и завиваме надясно. Ако слезем по стълбите, завиваме наляво. Тръгваме напред през тунела на подлеза. След около 30 крачки тунелът се раздвоява. Лявата му половина продължава напред със стълби нагоре. Те водят към площадката пред наземния вход на станцията. Дясната половина на тунела продължава напред с наклон надолу. Той води към подземния вход в станцията. Тръгваме нагоре по стълбите. Те са с 2 междинни площадки. В левия им край има рампа за колички. Изкачваме се по тях. Продължаваме около 10 крачки напред от последното стъпало. Завиваме надясно и след няколко крачки сме пред входа на станцията.

   Влизаме във фоайето. То има външна и вътрешна част. Разделителната линия между тях е във формата на дъга. В средата на тази дъга, на около 15 крачки срещу нас, е касата за билети. Вляво от нея, под лек ъгъл навън, са турникетите за перона на влакчето към "Летище София" и "Бизнес парк". Най-левият турникет, тоест най-близкият до нас, е за преминаване на колички. До него има автомат за билети. От автомата за билети започват турникетите за излизане от този перон. Вдясно от касата за билети, също под лек ъгъл навън, са турникетите за перона на влакчето към "Обеля". Най-десният турникет също е за колички. До него има друг автомат за билети. След него започват

   турникетите за излизане от перона.

   За да хванем влакче към "Летище София" или "Бизнес парк", от входа тръгваме по лек диагонал напред и наляво. След около 15 крачки стигаме до турникетите за влизане. Минаваме през тях. На няколко крачки, пак по диагонал напред и наляво, са стълбите надолу към перона. Ако искаме да слезем с асансьора, преминаваме през турникетите за влизане и тръгваме наляво покрай тях. Минаваме покрай турникета за колички, автомата за билети и турникетите за излизане. Асансьорът е точно до тях. Слизаме с него на перона. Намираме се в уширение зад стълбите надолу към перона. От вратата на асансьора тръгваме по диагонал напред и надясно. Стигаме пътеката между стълбите и релсовия път. Тръгваме наляво по нея. След няколко метра достигаме предната част на перона.

   За да хванем влакче към "Обеля", от входа тръгваме по диагонал напред и надясно. След около 15 крачки стигаме до турникетите за влизане. Минаваме през тях. Стълбите надолу към перона са на няколко крачки по диагонал напред и надясно. Ако искаме да слезем с асансьора, след като преминем през турникетите за влизане, трябва да тръгнем вдясно покрай тях, покрай автомата за билети, покрай турникетите за излизане, в края на които е вратата на асансьора. Слизаме с него на перона. Намираме се в уширение зад стълбите надолу към перона. Тръгваме по диагонал напред и наляво. Стигаме до пътеката между стълбите и релсовия път. Тръгваме надясно по нея. След около 15 метра стигаме до долния край на стълбите и ескалатора. Стоим в задния край на перона.

   До този перон можем да стигнем и през подземния вход към станцията. За целта, на мястото, където тунелът на подлеза се раздвоява, не тръгваме по стълбите нагоре, а слизаме по наклона надолу. Той е вдясно от стълбите, успоредно на тях. В долния му край има врата с фотоклетка. Минаваме през нея. Влизаме в малко фоайе. Вляво от нас има 2 автомата за билети. Вдясно е касата за билети. Вляво от нея, на около 7 крачки от входа, са турникетите за влизане. Най-левият турникет е за колички. Минаваме през турникетите. Завиваме надясно. Продължаваме около 25 крачки в тази посока. Достигаме долния край на стълбите и ескалатора.

   До втория наземен вход към станцията, който е откъм бул. "Драган Цанков", можем да стигнем от спирка "СБАЛ по онкология", която е на десния тротоар на бул. "Г.М. Димитров" в посока ж.к. ”Дианабад”. На нея можем да слезем от

   автобус № 69 от Железница и Бистрица; автобус № 70 от с. Плана; автобус № 88 от ж.к. ”Дружба”; автобус № 123 от лифта за кв. Симеоново. На тази спирка можем да слезем също от автобуси № 67 от Семинарията и № 413 от Централна жп гара. Когато слезем на спирката, тръгваме надясно по тротоара, тоест в обратна на движението на автобуса посока. Тротоарът е с наклон надолу. Изминаваме около 50 метра. Преди сградата на метростанцията вляво от нас има тротоар. Тръгваме по него. След около 35 крачки стигаме до 3 стъпала надолу. След тях продължаваме напред. Стигаме до края на сградата. Завиваме надясно. Входът към станцията е вдясно от нас.

   Касата за билети е срещу входа. Вдясно от нея са турникетите за влизане към перона за влакчетата в посока към "Летище София" или "Бизнес парк". Вляво от нея са турникетите за влизане към перона за влакчетата в посока към "Обеля".

 4. МЕТРОСТАНЦИЯ МУСАГЕНИЦА


  Метростанция "Мусагеница" се намира след станция "Г.М. Димитров" в посока към "Летище София" и "Бизнес парк" и след станция "Младост 1" в посока към "Обеля". Тя е разположена високо над земята и затова към фоайето и изходите не се качваме нагоре, а слизаме надолу.

  Станцията е с два странични перона. По протежението им няма колони. На всеки от пероните има по 5 пейки с по 5 седалки всяка. Станцията има само един вход и по един изход от пероните. Поради това стълбите, ескалаторът и асансьорът се намират приблизително по средата на всеки от двата перона. Препоръчително е, още когато се качваме на влакчето от някоя станция, да се ориентираме дали сме в по-предната или по-задната му част.

  Ако пътуваме в посока "Летище София" и "Бизнес парк" и сме в по-задните вагони, когато слезем на станция "Мусагеница", тръгваме наляво, тоест по посока на движението на влакчето. Достигаме до уширението към изхода. Стълбите и ескалаторът са успоредни на перона. Ето защо, когато идваме от тази част на перона, е нужно да минем покрай стълбите, за да стигнем началото им, и да завием на 180 градуса надясно, за да слезем надолу по тях. Те имат 2 междинни площадки. Ескалаторът се намира между стълбите и външната стена на станцията. Той има само една лента, която се движи нагоре. Ако застанем с лице към ескалатора и стълбите, на около 4-5 метра зад нас има асансьор. Ако сме пътували в по-предните вагони, когато слезем, тръгваме надясно, тоест в обратна посока на движението на влакчето. Когато стигнем стълбите, продължаваме напред и слизаме надолу по тях.

  Ако пътуваме в посока "Обеля" и сме в по-задните вагони, когато слезем на станция "Мусагеница", тръгваме наляво, тоест по посока на движението на влакчето. Достигаме до уширението към изхода. И тук стълбите и ескалаторът са успоредни на перона, стълбите са разделени от 2 междинни площадки, а ескалаторът е между тях и външната стена на станцията и е с една лента, движеща се нагоре. За да стигнем до изхода, продължаваме напред и надолу по стълбите. Тук също асансьорът е на 4-5 метра срещу ескалатора, тоест зад нас, когато сме в горния край на стълбите. Ако сме пътували в по-предните вагони, когато слезем, тръгваме надясно, тоест в обратна посока на движението на влакчето. Минаваме покрай стълбите и когато стигнем началото им, обръщаме се на 180 градуса наляво и тръгваме надолу по тях.

  За по-добра ориентация отбелязваме, че, изкачвайки се по стълбите и на двата перона, излизаме с лице към "Летище София" и "Бизнес парк", а слизайки по тях, вървим с лице към "Обеля". В долния край на стълбите няма фоайе. Характерно за станция "Мусагеница" е, че изходът от всеки от двата перона извежда направо на тротоара отвън. Достъп до фоайето имаме само при влизане в метростанцията. След като слезем по стълбите от който и да е от двата перона, непосредствено вляво или съответно вдясно от нас са турникетите, през които минаваме при влизане в метростанцията. На около 4-5 метра напред от последното стъпало са турникетите към изхода. Тъй като метростанция "Мусагеница" е надземна, двата изхода не извеждат в подлез, а след стъклените врати с фотоклетки се озоваваме на тротоара на улица "Въртопо", над която преминава естакадата с релсовия път на метрото.

  За разлика от повечето станции, на "Мусагеница" не можем да слезем от влакчето в едната посока, да минем по топла връзка на отсрещния перон и да хванем това в обратната посока. Тук е нужно да слезем от перона по стълбите, да продължим напред през турникетите и да излезем навън. След това трябва да отидем до входа, разположен между изходите от двата перона, да влезем във фоайето, да минем през турникетите за влизане и да се качим до съответния отсрещен перон по стълбите, с ескалатор или с асансьор. Това означава, че трябва да маркираме картата си още веднъж или да закупим нов билет.

  Вратите на входа за метростанция "Мусагеница" са стъклени и с фотоклетки. След като влезем, веднага вдясно има стелаж за рекламни материали, а вляво - банкомат на Първа инвестиционна банка. Малко по-навътре и от двете страни има автомати за билети. След тях вляво и вдясно са турникетите за достъп до пероните. Когато влезем във фоайето на станцията, напред и вдясно са стълбите и ескалаторът за влакчето в посока "Летище София" и "Бизнес парк", а напред и вляво са тези за влакчето към "Обеля".

  На станция "Мусагеница" има общо 4 асансьора. Два от тях, както стана ясно, свързват фоайето с пероните. Има по един асансьор за всеки от двата перона. Другите два асансьора се намират на тротоара извън станцията. Те са от двете страни на изходите от нея, непосредствено до външните стълби, които изкачват пътниците от двете страни на бул. "Марко Семов".


  1. Маршрут 1


   Излизаме през вратата на метростанцията. Тръгваме наляво по тротоара.

   Веднага след изхода има магазин за закуски, а до него - магазин за хранителни стоки, алкохол, цигари, кафе и др. Има и няколко високи масички за правостоящо хранене. След магазина вляво от нас има стълби и асансьор, които ни изкачват до бул. "Марко Семов". Стълбите са с 2 междинни площадки. Когато се изкачим на булеварда, можем покрай парапета да ги заобиколим и да продължим по тротоара в посока станция "Г.М. Димитров." След около 400-500 метра ще стигнем до Специализираната болница за активно лечение по онкология, известна още като Раковата болница.


  2. Маршрут 2


   Излизаме през вратата на метростанцията. Тръгваме надясно по тротоара. Съвсем близо до изхода, на стената, успоредна на посоката на нашето движение, има паркинг за велосипеди. Следва магазин за плодове и зеленчуци. След това са стълбите и асансьорът, които ни изкачват от другата страна на бул. "Марко Семов" в посока към ”Младост 1”. От тази страна на булеварда няма връзки с градския транспорт. Най-близките спирки са на разстояние от около километър, до кооперативния пазар на „Младост 1” и станцията със същото име.


  3. Маршрут 3


   Излизаме през вратата на метростанцията. Тръгваме наляво по тротоара. Подминаваме стълбите нагоре към бул. "Марко Семов". Продължаваме по ул. "Пловдивско поле". Срещу нас, освен жилищни блокове, са и домът за стари хора "Дълголетие" към Столична община, магазини за хранителни стоки, авточасти, интериорни врати, фризьорски салон. Далеч напред е църквата „Св. Георги Победоносец”. На около стотина крачки след излизане от станцията можем да пресечем ул. "Пловдивско поле" на пешеходна пътека вдясно от нас. За ориентир може да ни послужи стълб за пътни знаци, разположен близо до бордюра. Точно от него започва пешеходната пътека. След тази пътека самата улица прави забележим завой наляво и продължава към ж.к. ”Дървеница”. Двайсетина крачки преди знака при пътеката, също близо до бордюра, има по- дебел стълб за улично осветление и трябва да внимаваме да не го сбъркаме с този, по който установяваме точното място на пешеходната пътека! Пресичаме напред по пътеката. Вървим в същата посока двайсетина метра, след което самата улица завива наляво. Това е ул. "Трайко Станоев". Вървейки по нея,

   след около 500 метра достигаме бул. "Св. Климент Охридски" в близост до Техническия университет. Там е най-близкото място за връзка с наземен градски транспорт. От спирката, която се намира вдясно на пресечката на булеварда и улицата, можем да хванем автобуси с номера 69, 70, 88, 123, 280 и

   294. Ако пресечем булеварда на светофара срещу входа на Техническия университет и продължим десетина метра вляво, попадаме на срещуположната спирка на градски транспорт. Там можем да се качим на автобуси с номера 88, 280 и 294.


  4. Маршрут 4


   Излизаме през вратата на метростанцията. Тръгваме надясно по тротоара. Подминаваме паркинга за велосипеди до изхода, магазина за плодове и зеленчуци, както и стълбите и асансьора, които ни изкачват от другата страна на бул. "Марко Семов". На стотина крачки след излизане от метростанцията десният тротоар свършва, но има пешеходна пътека за пресичане на левия. Вдясно от нас остават паркинг и автомивка, която може да ни служи за ориентир. Мостът, по който минават релсите на метрото и под който се намират входът и двата изхода на станцията, разделя ул. "Пловдивско поле". От моста, в посока към Националната следствена служба и бул. "Г.М. Димитров", улицата вече не е "Пловдивско поле", а се нарича "Въртопо".


   13.5 Достигане до метростанцията


   Погледната отвън, станция "Мусагеница" има един вход, който се намира под моста с релсовия път на метрото и бул. "Марко Семов", на границата между ул. "Пловдивско поле" и ул. "Въртопо". В близост до метростанцията няма спирки на градския транспорт. До нея можем да стигнем от спирката на Техническия университет, ако слезем от автобусите, движещи се в посока към центъра. След това трябва да се върнем десетина метра назад и да завием вляво по ул. "Трайко Станоев". По нея стигаме до ул. "Пловдивско поле", която пресичаме и тръгваме по тротоара вляво. Влизаме под моста и след няколко крачки сме при входа и изходите на метростанцията.

   Ако идваме с автобус откъм центъра, трябва да слезем на Техническия университет, да пресечем бул. "Св. Климент Охридски" и да тръгнем по ул. "Трайко Станоев". Много по-удобно би ни било обаче, ако слезем на предишната спирка, тоест на "Г.М. Димитров", и там без никакви усложнения

   и пресичания хванем от станция "Г.М. Димитров" влакче в нужната посока.

   Живущите в ж.к. ”Дървеница” могат да стигнат до станция "Мусагеница" по ул. "Пловдивско поле", а тези от ж.к. ”Мусагеница” - по ул. "Въртопо". Тя започва от бул. "Г.М. Димитров" при Националната следствена служба и криволичи до моста на метростанцията.

 5. МЕТРОСТАНЦИЯ МЛАДОСТ 1


  Метростанция "Младост 1" се намира след станция "Младост 3", ако пътуваме към "Обеля", и след станция "Мусагеница", ако се движим към "Летище София" и "Бизнес парк". Когато идваме откъм "Обеля", след тази станция линия 1 се разклонява и продължава в две посоки: към "Летище София" и към "Бизнес парк". Гласово съобщение за това в коя от двете посоки продължава влакчето получаваме по уредбата в него, когато то тръгва от станция "Мусагеница", а също и при спирането му на станция "Младост 1". Ето защо е важно да обърнем внимание на това съобщение.

  Метростанцията е с два странични перона. Те са разположени подземно, по протежение на бул. "Андрей Сахаров". На тях няма колони. На двата перона има по 6 пейки.

  Станция "Младост 1" има 2 изхода. До тях се стига през фоайета. Изходите на станцията са в подлези, които извеждат от двете страни на бул. "Андрей Сахаров".


  1. Изход към пазара на ж.к. ”Младост 1”


   Пътуваме с влакче откъм "Летище София" или "Бизнес парк". Когато слезем, тръгваме надясно по перона, тоест в обратна посока на движението на влака. Стигаме до стълбите в края на перона. Те са с 1 междинна площадка. Вляво от тях има ескалатор. Той е с 1 лента, която се движи надолу. Асансьор няма.

   В горния край на стълбите започва вътрешната част на фоайето. Турникетите за излизане от станцията са на десетина крачки право напред. Вдясно от стълбите е топлата връзка за преминаване на отсрещния перон. Ако тръгнем по нея, вляво от нас остава касата за билети. В края на прохода свиваме вдясно и слизаме по стъпалата към другия перон.

   Ако сме пътували от "Обеля", когато слезем от влакчето, тръгваме наляво, тоест по посоката на движението на влакчето. Стигаме до стълбите в края на перона. Те са с 1 междинна площадка. Вдясно от тях е ескалаторът. Той е с 1 лента, която се движи само нагоре. Асансьор няма. Стигаме фоайето. Турникетите за излизане са на около 10 крачки напред и леко вляво. Вляво от ескалатора и стълбите е топлата връзка към другия перон. Стъпалата са вдясно от нас.

   Минаваме през турникетите за излизане, а после и през вратата на изхода. Попадаме в подлеза при пазара на Младост 1.


   1. Маршрут 1


    Излизаме от фоайето на станцията. От вратата тръгваме вдясно. Минаваме покрай офис на Център за градска мобилност. След няколко метра завиваме на 90 градуса вляво. Пред нас има стълби с рампа за колички в десния им край. Те извеждат на пазара в ж.к. ”Младост 1”. От горния им край продължаваме напред по тротоара. След около 30 метра достигаме светофар, на който пресичаме малката ул. "Методи Андонов". Продължаваме напред. След още около 20 метра стигаме до спирка на градския транспорт. От нея можем да хванем автобуси с номера 113 и 314 в посока ”Младост 4”, както и автобус 111 към Околовръстен път и ж.к. „Люлин”.


   2. Маршрут 2


    От вратата на изхода свиваме вляво. Продължаваме напред. Вдясно от нас остава офис на "Изи пей". След около 20 крачки завиваме на 90 градуса надясно. Стигаме до стълби. В десния им край има рампа за колички. Те ни извеждат на бул. "Андрей Сахаров", на срещуположния тротоар на пазара в ”Младост 1”. Напред по тротоара има заведения за бързо хранене, магазини за хранителни стоки и др.


  2. Изход към ул. "Йерусалим"


   Ако пътуваме с влакче откъм "Летище София" или "Бизнес парк", когато слезем, тръгваме наляво по перона. С други думи, продължаваме в същата посока, в която се движи влакчето. В края на перона има стълби, ескалатор и асансьор. Асансьорът е най-вляво. Вдясно от него са стълбите. Те са с 1 междинна площадка. Най-вдясно е ескалаторът. Той е с 1 лента, която се движи надолу, тоест от фоайето към перона. Ескалаторът и стълбите са успоредни на релсовия път. По стълбите или с асансьора достигаме вътрешната част на фоайето. На десетина крачки напред са турникетите. Непосредствено след тях е изходът.

   Ако идваме откъм "Обеля", когато слезем, тръгваме надясно по перона, тоест в обратна посока на досегашното ни движение. В края на перона има асансьор, стълби и ескалатор. Асансьорът е разположен между релсовия път и

   стълбището. В левия край на стълбите е ескалаторът. Той е с 1 лента, която се движи нагоре към фоайето. Достигаме фоайето. На десетина крачки напред са турникетите към изхода. Минаваме през тях, а после през вратата на изхода. Попадаме в подлез.


   1. Маршрут 1


    От вратата на изхода тръгваме вдясно. След около 20 крачки достигаме Т- образно разклонение. Ръкавът вляво и вдясно е разположен успоредно на бул. "Андрей Сахаров", под самото начало на ул. "Йерусалим". Тръгваме надясно по ръкава. След около 10 крачки вляво от нас има асансьор, който ни изкачва на кръстовището на бул. "Андрей Сахаров" и ул. "Йерусалим". Продължаваме напред покрай асансьора. Стигаме стълби, които ни извеждат на същото кръстовище. Качваме се до горния им край. Напред е бул. "Андрей Сахаров" в посока ”Младост 3”. Завиваме на 180 градуса наляво. Продължаваме покрай стената на подлеза. Стигаме тротоара на ул. "Йерусалим". На около 20 метра вдясно по тротоара има спирка на градски транспорт. От нея можем да хванем автобус № 306 и тролей № 5 в посока УМБАЛ "Св. Анна", известна в миналото като Окръжна болница, и центъра на града. Внимание: На това място няма пешеходен светофар, а движението на автомобили, завиващи от и към бул. "Андрей Сахаров", е интензивно. Препоръчваме пресичането на ул. "Йерусалим" да става само през подлеза!


   2. Маршрут 2


    От вратата на изхода тръгваме надясно. След около 20 крачки достигаме същото Т-образно разклонение. Тръгваме наляво по ръкава. Стигаме до стълби с рампа за колички в десния им край. Те ни изкачват от другата страна на споменатото кръстовище. Надясно е ул. "Йерусалим". Напред е десният тротоар на бул. "Андрей Сахаров" в посока към метростанция "Мусагеница". След около 50 метра достигаме спирка на градски транспорт. От нея можем да хванем тролей № 5 и автобуси с номера 113 и 314 в посока ”Младост 1”, както и автобус № 306 в посока ”Младост 2”. В близост до спирката се намират магазин "Зора" и Онкодиспансерът.


   3. Маршрут 3


    От вратата на изхода от станцията тръгваме наляво. След около 20 крачки вдясно от нас има асансьор. Той извежда на отсрещния тротоар на бул.

    "Андрей Сахаров". Ако няма да ползваме асансьора, завиваме на 90 градуса вляво след него. Стигаме до стълби, които извеждат на тротоара на бул. "Андрей Сахаров", само че в този случай той е от лявата ни страна, а ние сме с лице към ж.к. „Младост 3”. Внимание: Ако в подлеза подминем този изход и продължим напред, ще стигнем до стойки за закрепване на велосипеди с височина от 50-60 см и можем да се блъснем в тях.


  3. Достигане до метростанцията


До метростанция "Младост 1" можем да стигнем с автобуси 113, 314 и 306, както и с тролей № 5. Автобусите 113 и 314 се движат из четирите ”Младост”- и, докато 306 и тролей 5 идват от центъра или от ”Младост 1” и ”Младост 2”. И в двата подлеза към метростанцията можем да влезем през два входа, разположени от двете страни на кръстовището на бул. "Андрей Сахаров" и ул. "Йерусалим", както и през още три други входа, намиращи се от двете страни на "Андрей Сахаров".

 1. Слизаме от автобус № 113, 306 или 314, или от тролей № 5 на спирка ул. "Йерусалим" в посока Младост 1 и Младост 2. Спирката се намира на бул. "Андрей Сахаров". Връщаме се назад в посока, обратна на досегашното ни движение. Стигаме стълбите на подлеза. Слизаме по тях. Продължаваме напред до разклонението. На него свиваме вдясно. Вървим покрай лявата стена на подлеза. Преминаваме покрай изход от станцията и стигаме входа.

 2. Слизаме от тролей № 5 или автобус № 306 на спирка "Ул. "Йерусалим" в посока Окръжна болница и центъра. Спирката е на десния тротоар в началото на ул. "Йерусалим". Връщаме се назад. Тръгваме наляво. Вдясно от нас остава страничната стена на подлеза. Стигаме до асансьор, който ни сваля в подлеза. Основният тунел е под лек диагонал вдясно. Продължаваме напред и подминаваме асансьора. Стигаме края на оградата на подлеза. Завиваме на 180 градуса вдясно. Слизаме по стъпалата. Продължаваме напред. На разклонението свиваме вляво. Минаваме покрай изход от станцията. Стигаме входа.

  Касата за билети е на около 10 метра право напред. Вляво от нея са турникетите за влизане на перона в посока на влака към "Обеля", а вдясно от нея са турникетите за перона в посока към "Летище София" и "Бизнес парк".

 3. Слизаме от автобус № 113 или 314 на спирката до пазара на Младост 1.

Тръгваме надясно по тротоара в обратна посока на движението на автобуса. Пресичаме ул. "Методи Андонов". Продължаваме напред. Стигаме входа на подлеза. Слизаме по стълбите. Завиваме надясно. Вървим покрай лявата стена. Минаваме покрай изход от станцията и стигаме входа.

Влизаме във фоайето. Касата е на около 15 крачки напред. Вляво от нея са турникетите за перона към "Летище София" и "Бизнес парк". Вдясно от касата са турникетите за перона към "Обеля".

И на двата входа на метростанцията вратите са с фотоклетки. И в двата прилежащи подлеза има по 2 изхода, между които са двете врати на входа. Вратите за изходите от станцията не се отварят отвън, а само откъм фоайето.

 1. МЕТРОСТАНЦИЯ МЛАДОСТ 3


  Метростанция "Младост 3" се намира след станция "Младост 1", ако идваме откъм "Обеля", и след станция "Интер Експо център", ако идваме откъм "Летище София". Станция "Младост 3" е разположена между ж.к. ”Младост 3” и ж.к. ”Младост 1А”. Улиците "Кръстьо Раковски" и "Жечо Гюмюшев" се явяват разделително съоръжение между двата жилищни комплекса. Релсовият път и пероните са разположени подземно по протежение на бул. "Андрей Сахаров".

  Станцията е с два странични перона. На тях няма колони. На двата перона има по 8 пейки с по 4 седалки всяка.

  Метростанцията има 2 изхода, разположени в подлези. Вратите на входовете и изходите от двете фоайета на станцията са с фотоклетки. Всички стълбища на станция "Младост 3" са обозначени с релефна маркировка преди първото и след последното стъпало. Във вътрешността на метростанцията маркировките са по-тесни, а в подлеза и на тротоара са по-широки.


  1. зход към ул. "Анна Ахматова"


   Слизаме от влакчето. Ако сме пътували от "Обеля" към "Летище София", тръгваме наляво по перона. Ако сме пътували от "Летище София" към "Обеля", тръгваме надясно, тоест в обратна посока на движението на влака. В края на перона стигаме до стълби. Те са с 1 междинна площадка. Ескалатор и асансьор няма. Преди първото и след последното стъпало има релефна маркировка.

   На около 10 крачки напред от горния край на стълбите са турникетите за излизане от съответния перон. След тях, на около още 10 крачки, е изходът на метростанцията. На табелата той е отбелязан като "Изход ул. ”Анна Ахматова".

   Минаваме през вратата на изхода. Попадаме в подлез. В средата на подлеза, до отсрещната стена, точно срещу входа към фоайето, има паркинг за велосипеди. Стойките за заключване на велосипедите са с височина от около 50-60 см. При невнимание можем да се сблъскаме с тях и да се нараним.

   Подлезът има 2 изхода. Единият е надясно от вратата. Той води към ж.к. ”Младост 3” и ул. "Жечо Гюмюшев". За него минаваме по стълбище с 2 междинни площадки. Стълбите са разположени диагонално спрямо изхода от

   фоайето. В десния край на стълбите има ескалатор. Той е с 1 лента, която се движи нагоре. Лентата е с фотоклетка. В горния край на стълбището и ескалатора има оградено с мантинела пространство. На 90 градуса вдясно от стълбите има проход и утъпкана в тревната площ пътека към ул. "Жечо Гюмюшев" и ж.к. ”Младост 3”. Наляво ул. "Жечо Гюмюшев" опира в края на бул. "Андрей Сахаров", а вдясно влиза в ”Младост 3”. Вляво от стълбите е краят на бул. "Андрей Сахаров". Напред срещу стълбите и наляво към булеварда обикновено има много паркирани коли.

   Другият изход от подлеза е наляво от вратата на станцията. Той води към ул. "Кръстьо Раковски" и ж.к. ”Младост 1А”. За него също минаваме по стълбище или ескалатор. Ескалаторът е в левия край на стълбите. Той е с една лента, която се движи нагоре. Лентата е с фотоклетка. Когато излезем от подлеза, вдясно от нас е краят на бул. "Андрей Сахаров". Вляво е ул. "Кръстьо Раковски".

   Входът към фоайето на метростанцията се намира между двата изхода от пероните в подлеза. Влизаме във фоайето. Касата е на около 15 крачки право напред. Вляво и вдясно, на 4-5 метра от входа, има автомати за билети. Турникетите за влизане са вляво и вдясно от касата. Вляво е перонът в посока "Летище София". Вдясно е този към "Обеля".

   Ако отиваме към "Обеля", трябва да се пазим от сблъсък с колона, намираща се между най-левия турникет и стълбите. Респективно, ако отиваме към "Летище София", трябва да се пазим от колона, намираща се между най-десния турникет и стълбите.


  2. зход към бул. "Александър Малинов"


   Слизаме от влакчето. Ако сме пътували от "Летище София" към "Обеля", тръгваме наляво по перона. Ако сме пътували от "Обеля" към "Летище София", тръгваме надясно. В края на перона стигаме до стълби. Те са с 1 междинна площадка. Преди първото и след последното стъпало има релефна маркировка. В този край и на двата перона има асансьор. Той е разположен между стълбището и релсовия път. Двата асансьора извеждат във вътрешната част на фоайето, на около половината от дължината на стълбището. От асансьора до турникетите има около 25 крачки, а от горния край на стълбите те са около 15. След стълбите и асансьора попадаме във вътрешната част на фоайето. Там има топла връзка към другия перон. Тя минава зад турникетите за влизане към

   двата перона и касата между тях.

   От стълбището продължаваме напред. Минаваме през турникетите за излизане. Ако сме пътували към "Обеля", на около метър след турникетите, вляво, до стената, има стелаж за рекламни материали, с който при невнимание може да се сблъскаме. Ако сме пътували към "Летище София", след турникетите вдясно има вход на ателие за поправка на обувки, чанти, куфари и др. На около 10 крачки напред е изходът. На табелите той е обозначен като "Изход бул. ”Ал. Малинов". Този булевард обаче се намира на не по-малко от 800 метра от метростанцията.

   Минаваме през вратата на изхода. Попадаме в подлез. На отсрещната стена има магазин от веригата "Лафка", магазин за дрехи, за захарни изделия и баничарница. Този подлез също има 2 изхода. Ако от вратата тръгнем надясно, преди да стигнем стълбите и ескалатора, до стената има асансьор. Той ни изкачва на ул. "Кръстьо Раковски". Стълбите и ескалаторът са напред и вдясно по диагонал от вратата. Ескалаторът е в десния край на стълбите. Той е с 1 лента с фотоклетка и се движи само нагоре.

   Ако от вратата тръгнем наляво, също стигаме до асансьор. Той е до стената вляво. Асансьорът ни извежда на ул. "Жечо Гюмюшев". Напред и вляво по диагонал от вратата са стълбите. Ескалаторът е вляво от тях. Той също е с една лента с фотоклетка и се движи само нагоре.

   Входът към метростанцията от тази страна също се намира между изходите от двата перона. Когато влезем, попадаме във външната част на фоайето. Вляво има автомат за билети, а до него - банкомат на Първа инвестиционна банка. Касата е на около 10 метра право напред. Вляво и вдясно от нея са турникетите към вътрешното фоайе. Левият перон е за пътуващите в посока към "Обеля", а десният - към "Летище София". Между изходите от двата перона и външната част на фоайето и в двете посоки няма прегради. С други думи, не е нужно да минем през изхода и после обратно през вратата на входа, за да имаме достъп до фоайето.


  3. стигане до метростанцията


В близост до метростанция "Младост 3" няма спирки на градския транспорт. Най-близките са на бул. "Ал. Малинов", който, както споменахме по-горе, е на не по-малко от 800 метра. До станцията можем да стигнем с автомобил или

пеша.

Ако влизаме през входа откъм бул. "Александър Малинов", левият вход на подлеза е между ул. "Кръстьо Раковски" отляво и бул. "Андрей Сахаров" отдясно. Ескалаторът е вляво от стълбите. Той се движи само нагоре. Десният вход в подлеза е между бул. "Андрей Сахаров" отляво и ул. "Жечо Гюмюшев" отдясно. Ескалаторът е вдясно от стълбите.

Ако влизаме от другата страна на станцията, тоест откъм ул. "Анна Ахматова", десният вход на подлеза е между бул. "Андрей Сахаров" вляво и ул. "Кръстьо Раковски" вдясно. Ескалаторът е вдясно от стълбите и се движи нагоре, тоест срещу нас. Ако идваме откъм левия вход на подлеза, тоест този откъм ж.к. ”Младост 3”, ескалаторът е вляво от стълбите и също се движи само нагоре.

В близост до станция "Младост 3" няма значими обекти. Можем да отбележим сравнително близо намиращите се хипермаркети "Била" и "Кауфланд", както и ресторант от веригата "Хепи". Има също така магазин за мебели ”Виденов” и малък базар с магазинчета за дрехи, битова техника и др. Той се намира до сградата на фирма "Рувекс". Срещу "Кауфланд" има няколко офиса на фирми за дограма и множество други малки търговски обекти.

 1. МЕТРОСТАНЦИЯ ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

  - ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ


  Метростанция "Интер Експо център - Цариградско шосе" се намира след станция "Младост 3", ако пътуваме с влакче от "Обеля". Тя е и след станция "Дружба", ако пътуваме с влакче от "Летище София". Станцията е разположена перпендикулярно на бул. "Цариградско шосе", под двете му автомобилни платна.

  Метростанцията е с два странични перона. Между тях няма топла връзка. По дължината на пероните има колони. Те са на разстояние 5-6 крачки една от друга. От тях до ограничителната линия, обозначена с релефна маркировка в пода на перона, има разстояние от 1 малка крачка. На пероните има по 11 пейки с по 3 седалки.

  Двата перона имат по 1 фоайе. До него стигаме по стълби, с ескалатор или с асансьор. Двете фоайета извеждат в 1 подлез. За разлика от другите станции, тук подлезът е разположен успоредно на пероните и релсовия път. Той се намира над тях, както и под двете автомобилни платна на бул. "Цариградско шосе". Подлезът има 2 изхода. Те са разположени от двете страни на булеварда. Единият е в близост до хипермаркет "Метро". Другият е близо до голямата изложбена сграда на Интер Експо център. Всички стълбища в станцията и в подлеза над нея са обозначени с релефна маркировка преди първото и след последното стъпало.


  1. Изход от перона в посока "Летище София"


   Пътуваме с влакче към "Летище София". Слизаме на станция "Интер Експо център". Ако сме били в по-задните вагони, тръгваме наляво по перона. Стигаме до ескалатора. Разположението му е успоредно на перона и релсовия път. Той е с 2 ленти, задвижвани от фотоклетки. Дясната лента се движи нагоре към фоайето. Ако продължим напред по перона, достигаме до стълбището. То се намира зад ескалатора. Разположението му също е успоредно на перона. Стълбите нагоре са с 2 междинни площадки. Още напред по перона, зад стълбището, има уширение. На 7-8 крачки от началото му, по диагонал напред и надясно, има колона. Зад нея има 2 редици пейки. В края на уширението има асансьор. Ако сме пътували в предната част на влака, когато слезем, тръгваме надясно по перона. Първо достигаме уширението с асансьора, после стълбите и

   накрая ескалатора.

   Качваме се във фоайето. Турникетите за излизане са вляво от асансьора, стълбите и ескалатора. На 2 крачки от горния край на стълбите има колони. Минаваме през турникетите. Изходът е на около 7 крачки напред. Излизаме през вратата. Попадаме в подлез. В средата на подлеза, почти по цялото му протежение, има колони. Изходът зад нас се намира в края на едната дълга стена на подлеза. Изходът от другия перон е на отсрещната дълга стена, но в другия край на подлеза, диагонално спрямо нас.


   1. Маршрут 1


    От изхода на станцията тръгваме надясно. Точно до вратата на изхода, вдясно от нас, има стълби нагоре. Те имат междинна площадка. В дясната половина на площадката има бетонен паралелепипед, в който може да се спънем. Ето защо е добре да се движим до левия парапет на стълбите. Препоръчваме това стълбище да не се използва. Подминаваме го. До него, също вдясно от нас, има лек наклон нагоре. В долния и в горния му край има релефна маркировка. По него стигаме до асансьор. Той ни изкачва на тротоара на бул. "Цариградско шосе". Вратата му се отваря с лице към локалното платно на булеварда. Срещу нас, на отсрещния тротоар на локалното платно, е сградата на Интер Експо център. След наклона към асансьора долу в подлеза завиваме надясно. В тази посока стигаме до стълби нагоре. Те са с 3 междинни площадки. Вляво от тях има ескалатор. Той е с 1 лента, която се движи нагоре. По стълбите или с ескалатора се изкачваме до същия тротоар между локалното и основното автомобилно платно на булеварда. Стоим с лице към Пловдив. Вдясно от нас има издигаща се нагоре пътека. Тя е дълга няколко метра. По нея можем да стигнем до основното платно на булеварда. Там има необозначена спирка на междуградски автобуси. Те идват по магистрала "Тракия" и продължават към хотел "Плиска" и Централна автогара. Вляво от горния край на стълбите и ескалатора е локалното платно. Пресичаме го. Пред нас е сградата на Интер Експо център. Тръгваме надясно по тротоара. Подминаваме входа на Интер Експо център. Стигаме до спирка на градския транспорт. От нея можем да хванем автобуси с номера 1, 3, 5 и 6 към автостанция "Гео Милев".


   2. Маршрут 2


    От изхода на станцията тръгваме наляво. Минаваме край входа към фоайето за перона, от който идваме. От него хващаме влакче към "Летище София". Входът

    е вляво от нас. Входът към другия перон е точно срещу него, тоест вдясно от нас, на отсрещната дълга стена на подлеза. Продължаваме напред. Минаваме край две стълбища нагоре. Между тях има известно разстояние. Те водят към паркинги от двете страни на бул. "Цариградско шосе". В края на подлеза, също вляво от нас, има ескалатор. Той ни изкачва от другата страна на булеварда, близо до хипермаркет "Метро". След него има магазин "Техномаркет".


  2. Изход от перона в посока "Обеля"


   Пътуваме с влакче от "Летище София" към "Обеля". Слизаме на станция "Интер Експо център". Ако сме били в по-задните вагони, тръгваме наляво по перона. Достигаме ескалатора. Той е с 2 ленти, задвижвани от фотоклетки. Дясната лента се движи нагоре към фоайето. До стената има колони. Напред по перона следва стълбището. Стълбите нагоре са с 2 междинни площадки. Стълбите и ескалаторът са успоредни на перона, както и помежду си. Още напред по перона има уширение. В края му има асансьор. Ако сме били в предната част на влака, тръгваме надясно по перона. Първо стигаме до уширението с асансьора, после до стълбите, а след тях и до ескалатора.

   Качваме се във фоайето. Турникетите за излизане са вляво от асансьора, стълбите и ескалатора. На 2 крачки от горния край на стълбите има колони. Минаваме през турникетите. Изходът е на около 7 крачки напред. Излизаме през вратата. Попадаме в подлез. Изходът зад нас се намира в края на едната дълга стена на подлеза.

   Тръгваме надясно през подлеза. След няколко крачки отново завиваме надясно. По къс ръкав достигаме стълби нагоре. Те са с 3 междинни площадки и завиват леко надясно. В горния им край е тротоарът между основното и локалното автомобилно платно на булеварда. Стоим с лице към София. Близо до този изход е Научен комплекс 2 на Българска академия на науките (БАН). Той е в посока ж.к. ”Младост”. Ако в подлеза подминем стълбите, стигаме до асансьор. Той ни изкачва до същия тротоар. Вратата му се отваря с лице към локалното платно. Асансьорът извежда между горния край на стълбите и ескалатора. Подминаваме асансьора така, че той остава вдясно от нас. Завиваме наляво. Минаваме край магазин "Лафка" и магазин за дрехи вдясно от нас. Стигаме до ескалатора. Той се движи само нагоре. В горния край на ескалатора излизаме на същия тротоар. Този път обаче сме с лице към Пловдив. С други думи, при този изход от подлеза стълбите и ескалатора са разположени едни

   срещу други. В горния си край те извеждат вляво и съответно вдясно от тунела на подлеза.


  3. Достигане до метростанцията


   До входа на подлеза откъм хипермаркет "Метро" можем да стигнем с автобуси с номера 1, 3, 5 и 6. Те тръгват от автостанция "Гео Милев", спират тук и продължават към крайни квартали на София. Тук спира и автобус № 114 от Орлов мост към Интер Експо център. Спирката на тези 5 автобуса се намира на основното автомобилно платно на булеварда. Тя е близо до ескалатора, който ни изкачва от подлеза в посока хипермаркет "Метро". Когато слезем от автобуса, тръгваме по тротоара. Минаваме покрай ескалатора, който се движи нагоре. Стигаме до асансьора. С него можем да слезем в подлеза. Ако няма да го ползваме, продължаваме напред по тротоара. Минаваме край страничната стена на стълбището. Достигаме началото на горния му край. Завиваме на 180 градуса наляво и слизаме по стълбите. В подлеза продължаваме няколко метра напред. Завиваме наляво. Минаваме край изхода от станцията. След около 20 крачки стигаме до входа на перона, от който хващаме влакче към "Обеля". Входът е разположен в средата на дългата стена на подлеза. Входът към другия перон, от който хващаме влакче към "Летище София", се намира на отсрещната стена, точно срещу този вход.

   Минаваме през входа към перона, на който спира влакчето в посока "Обеля". Попадаме във фоайето. Вдясно от нас е касата за билети. Вляво има автомат за билети. Турникетите за влизане са до касата. Минаваме през тях. Вдясно, на около 10 крачки, е ескалаторът. По диагонал напред и наляво, на около 20 крачки, са стълбите надолу към перона.

   До входа на подлеза откъм Интер Експо център можем да стигнем с автобуси с номера 1, 3, 5 и 6. Те идват от различни крайни квартали на София, спират тук и продължават към автостанция "Гео Милев". Когато слезем от автобуса, тръгваме наляво по тротоара, тоест по посока на движението на превозното средство. Минаваме край входа на изложбената зала. Достигаме пешеходна пътека вляво от нас. По нея пресичаме локалното платно на бул. "Цариградско шосе". Достигаме тротоара. Тук имаме 2 възможности.

   Първо, можем да тръгнем надясно по тротоара. Вляво от нас остава ескалаторът. След около 20 крачки стигаме до асансьора. Вратата му се отваря към локалното платно. Слизаме с него в подлеза. Продължаваме напред.

   Спускаме се по наклон и стигаме до изхода от единия перон. Той е вляво от нас. На 20 крачки напред, също вляво, е входът.

   Другата ни възможност е да продължим няколко крачки напред към основното платно. Вдясно от нас е горният край на ескалатора. Подминаваме го и свиваме вдясно. Пред нас е стълбището надолу към подлеза. Слизаме по стълбите. В долния им край имаме 2 възможности. Можем да завием наляво. В този случай слизаме по стълби с 3 стъпала, междинна площадка и още 5 стъпала. В лявата част на междинната площадка има бетонен паралелепипед, в който може да се спънем. Препоръчваме да се ползва десният парапет на стълбите. Можем също да продължим напред покрай тези стълби. След тях завиваме наляво. Спускаме се по наклон. В долния край на стълбите или наклона има релефна маркировка. Завиваме наляво. Вляво от нас е едната дълга стена на подлеза. След няколко крачки достигаме изхода от перона, от който хващаме влакче към "Летище София". Продължаваме напред покрай стената. След още около 20 крачки стигаме до входа към същия перон. На отсрещната стена, точно срещу него, е входът към другия перон, тоест за влакчето към "Обеля".

   Влизаме във входа вляво от нас, тоест към перона за влакчето към "Летище София". Вдясно от нас е касата за билети. Вляво, на 7-8 крачки, има банкомат на Първа инвестиционна банка. Той е разположен между 2 автомата за билети. Турникетите за влизане са срещу входната врата. Минаваме през тях. Вдясно, на около 10 крачки, е ескалаторът. Напред и наляво, на около 15 крачки диагонално, са стълбите надолу към перона. По пътя към тях има колона.

 2. МЕТРОСТАНЦИЯ ДРУЖБА


  Метростанция "Дружба" се намира след метростанция "Интер Експо Център - Цариградско шосе" в посока от "Обеля" към "Летище София" и след метростанция "Искърско шосе" в посока от "Летище София" към "Обеля". Тя е разположена под бул. "Кръстьо Пастухов" в отсечката между бул. "Проф. Цветан Лазаров" и ул. "Капитан Димитър Списаревски".

  Метростанция "Дружба" е с два странични перона. Тази станция е изключително забележителна с броя и разположението на стълбищата, които извеждат от пероните към фоайетата на горно ниво. В обикновения случай станциите, които имат две фоайета към два изхода, имат и по едно стълбище в края на всеки перон, което ни извежда съответно в едното или в другото фоайе. На станция "Дружба" от всеки перон към всяко едно фоайе извежда не едно, а две стълбища. След като слезем от влакчето в която и да е посока, можем да тръгнем вляво или вдясно по перона. Вървейки в която и да е от двете посоки, ще достигнем до стълбище с една междинна площадка, което е в посоката на нашето движение и по което можем да се изкачим във съответното фоайе. Ако обаче вървейки по перона, подминем това стълбище и продължим напред, ще преминем покрай клетката на асансьора, а след нея достигаме отново до стълбище с две междинни площадки, което също така е в посоката на нашето движение и което също ни извежда в съответното фоайе на горно ниво, само че доста по-близо до турникетите за излизане от фоайето.


  1. Изход към ул. "Капитан Димитър Списаревски"


   Слизаме от влакчето на перона в посока от "Обеля" към "Летище София" и тръгваме наляво, тоест по посока на досегашното ни движение. Вървим към изхода, който ни извежда в близост до ул. "Капитан Димитър Списаревски". Стигаме до стълби с тактилна лента в началото и края им, с една междинна площадка, които ни извеждат във фоайето на горното ниво. Такива тактилни ленти има в началото и в края на всички стълбища на метростанцията. Ако не се качим по тези стълби, а ги подминем, след няколко крачки можем да се отклоним леко вдясно, да влезем в уширението под стълбите и по него да стигнем до вратата на асансьора. Непосредствено преди нея откъм страната на релсовия път има колона, с която можем да се сблъскаме. Такива колони има при всичките четири асансьора, които свързват двете фоайета с двата перона. Ако искаме да подминем асансьора и да продължим към другия ред стълби,

   трябва внимателно да подминаваме или заобикаляме тези колони.

   Връщаме се при първия ред стълби и се изкачваме по тях. Когато достигнем горния им край, пред нас на около 5-6 крачки е задната стена на асансьора, който изкачва пътници от перона във вътрешното фоайе. Веднага след края на стълбите можем да завием наляво под ъгъл 90 градуса и да преминем над линиите. Така можем да достигнем до отсрещната стена, до която под 90 градуса вляво от нас са стълбите надолу към другия перон. Вървейки към отсрещната стена, вдясно от нас остава интересно съоръжение. В пространството, което се оформя между горния край на първото стълбище и гърба на второто, в пода на фоайето е оставен отвор, ограден с прозрачен парапет, през който може да се гледа надолу към линиите. Този отвор може да бъде заобиколен и след като подминем асансьора и отново тръгнем под 90 градуса вляво. В този случай отворът ще ни остане от лявата страна, а гърбът на касата за билети - от дясната. Такъв отвор, разположен точно по този начин, има и в другия край на пероните, тоест и във фоайето, през което излизаме към другия изход от станцията. Връщаме се при стълбите, по които се изкачихме. Леко се отклоняваме вляво, за да не се сблъскаме с асансьора, подминаваме го, подминаваме следващия ред стълби и стигаме до турникетите за излизане.

   Минаваме през турникетите и влизаме във външното фоайе. Изходът от метростанцията е на 4-5 крачки вдясно от нас под ъгъл 90 градуса.

   Слизаме от влакчето на перона в посока от "Летище София" към "Обеля". Тръгваме надясно, тоест в посока, обратна на досегашното ни движение. Вървим покрай стената на станцията и стигаме до стълби нагоре с една междинна площадка. Тези стълби, асансьорът и вторият ред стълби са разположени огледално спрямо двата реда стълби и асансьора, които вече описахме при описанието на другия перон. Изкачваме се по стълбите. В горния им край можем да завием надясно, да преминем над линиите и да стигнем до стълбите надолу за отсрещния перон. От горния край на стълбите продължаваме напред. Минаваме покрай асансьора, покрай втория ред стълби и все така напред стигаме до турникетите за излизане. През тях излизаме във външното фоайе на станцията. Изходът от нея е вдясно от нас под ъгъл 90 градуса.


   1. Маршрут 1


    Излизаме в подлеза. Направо пред нас е страничната стена на асансьор, който

    може да ни изкачи на бул. "Кръстьо Пастухов". Вратата му е вдясно от тази странична стена.

    Той извежда на тротоара на бул. "Кръстьо Пастухов". След изхода от станцията можем да тръгнем надясно. След десетина крачки започват стълби нагоре с 1 междинна площадка. Те извеждат на бул. "Кръстьо Пастухов". Булевардът остава вдясно от нас, а ние сме с лице към бул. "Проф. Цветан Лазаров". Вече в горния край на стълбите можем да сменим посоката и да ги заобиколим като завием вдясно под ъгъл 180 градуса и тръгнем по тротоара на булеварда в посока към ул. "Кап. Димитър Списаревски". Първо ще преминем покрай асансьора, а след още петдесетина метра ще достигнем пресечката на бул. "Кръстьо Пастухов" и ул. "Димитър Списаревски". На това място може да завием надясно по тротоара на "Димитър Списаревски" и след около 60 крачки ще се озовем на спирка на автобус № 404, пътуващ към ”Дружба” 1 и 2 и хипермаркет "Практикер", както и тролей № 11, пътуващ към различни райони на ”Дружба 1”.


   2. Маршрут 2


    Връщаме се при изхода от метростанцията. Сега тръгваме вляво. Вървим по доста дълъг тунел. Усещаме, че се движим по лек наклон надолу. Постепенно става равно. След 20-30 метра тунелът прави лек завой надясно. Преди да свърши, отново ще усетим промяна в наклона, само че този път той е нагоре. Достигаме до площадка. Вдясно от нас има асансьор. Пред нас и вляво от нас има стълби. Тези пред нас са с 2 междинни площадки. Вдясно от стълбите има ескалатор, който се движи само нагоре. Стълбите, ескалаторът и асансьорът извеждат на бул. "Кръстьо Пастухов", но вече след пресечката с ул. "Димитър Списаревски". Булевардът е вляво от нас, а далеч пред нас е метростанция "Искърско шосе". На около 200 метра напред има спирка на автобус № 604 в посока към "Пирогов", а на отсрещната страна на булеварда е спирката на 604 в посока към Гара Искър.

    Връщаме се на площадката в подлеза и тръгваме по шест стъпала вляво от нас. След тях вървим по тунел, който минава под платното на бул. "Кръстьо Пастухов". В края му има стълбище с 1 междинна площадка. Изкачваме се по стълбите. Вляво от нас е ул. "Димитър Списаревски", а зад гърба ни е бул. "Кръстьо Пастухов". Ако тръгнем напред по "Димитър Списаревски", ще пресечем малка уличка. След нея продължаваме напред и като изминем петдесетина метра, ще достигнем до спирка на автобус № 384, пътуващ за

    терминал 2 на летище София, автобус 404, пътуващ към Централна жп гара и тролей 11 - към Сточна гара.


  2. Изход към бул. "Проф. Цветан Лазаров"


   1. Маршрут 1


    Слизаме от влакчето на перона в посока от "Летище София" Към "Обеля". Ако пътуваме в по-задната му част, тръгваме наляво, тоест в посоката на досегашното ни движение. Достигаме до първия ред стълби нагоре. При желание можем да ги подминем и да ползваме асансьора към фоайето или да стигнем до втория ред стълби, които пък можем да използваме и ако сме слезли от първите вагони на композицията. Изкачваме се по първите стълби. С лек диагонал вляво се разминаваме с клетката на асансьора и покрай нея продължаваме напред. Преминаваме покрай втория ред стълби, а след тях стигаме и турникетите за излизане във външното фоайе. Вече в него се обръщаме на 90 градуса надясно и след няколко крачки излизаме от станцията. До същия изход можем да достигнем и след като сме излезли през турникетите за излизане от другия перон и тръгнем надясно и преминем покрай входовете към станцията. Ще подминем и изхода от перона в посока към "Обеля" и вървейки все направо, ще минем през вратата, която ще ни изведе на неголяма площадка. От вратата на изхода можем да тръгнем вдясно и ще достигнем стълби с 1 междинна площадка. Те ни извеждат на тротоар на бул. "Кръстьо Пастухов", който сега е вдясно от нас. Доста далече напред е пресечката с ул. "Димитър Списаревски". Зад гърба ни на около 30 м е кръстовището на "Кръстьо Пастухов" и "Цветан Лазаров". Обръщаме се под ъгъл 180 градуса, заобикаляме стълбите и стигаме до споменатото кръстовище. Тръгваме надясно по тротоара на бул. "Проф. Цветан Лазаров". Преминаваме покрай автомивка и автосервиз, шумът от които може да ни бъде ориентир и след като ги подминем, стигаме до спирка на автобус № 204 в посока към Орлов мост и ж.к. ”Борово” и тролей № 4 в посока Орлов мост и кв. ”Хаджи Димитър”.


   2. Маршрут 2


    Слизаме от влакчето на перона в посока от "Обеля" към "Летище София". Сега тръгваме надясно, тоест в посока, обратна на досегашното ни движение. Достигаме и подминаваме първия ред стълби за нагоре. Преминаваме покрай колоната, която е в непосредствена близост до асансьора, преминаваме и

    покрай втория ред стълби за нагоре. Вървим още десетина метра и вляво от нас намираме турникети, които служат само за излизане от станцията. След тях излизаме в началото на дълъг тунел, който достига до бул. "Проф. Цветан Лазаров". Веднага след като излезем от този изход, вляво от нас има асансьор, който е с три бутона - единият го изпраща до най-долното ниво, средният до нивото, което е вляво от единия изход от фоайето на станцията, а третият до тротоара на бул. "Кръстьо Пастухов". Вдясно от този изход са стълбите, които се спускат от фоайето на горното ниво. За да достигнем до бул. "Проф. Цветан Лазаров", трябва от изхода да тръгнем вдясно под лек ляв диагонал, за да не се блъснем в долната страна на спускащите се отгоре стълби, да ги подминем и да продължим направо по тунела, който е пред нас. След около 50 метра достигаме до стълби вляво, асансьор пред нас и ескалатор вдясно от асансьора. Всички те извеждат в близост до пресечката на "Цветан Лазаров" и "Кръстьо Пастухов". Тръгваме наляво и се изкачваме по стълбите. Намираме се на десния тротоар на "Цветан Лазаров" в посока към ”Дружба 2”. На трийсетина метра пред нас е спирка на автобус № 384 в посока към ”Дружба 2”, автобус 204 и тролей 4 в същата посока. Най-близо до самото кръстовище извежда асансьорът. То е на 10 крачки от него под лек десен диагонал. Кръстовището е обезопасено със светофари. Ескалаторът, който работи само нагоре, извежда на бул. "Кръстьо Пастухов", само че вече в тази част на булеварда, която е след пресечката с "Цветан Лазаров". Ако искаме от това място да достигнем до кръстовището, трябва да завием надясно под ъгъл 180 градуса и да изминем около 40 крачки. Вляво от нас е "Кръстьо Пастухов", а срещу нас е "Цветан Лазаров".


   3. Маршрут 3


    Слизаме от влакчето на перона в посока от "Обеля" Към "Летище София". Тръгваме вдясно, тоест в посока, обратна на досегашното ни движение. Достигаме първия ред стълби нагоре. Изкачваме се по тях. На 5-6 крачки след горния им край е стената на клетката на асансьора. Подминаваме асансьора, а след това и втория ред стълби, идващи откъм перона. На десетина крачки напред са турникетите за излизане във външното фоайе. От него има три изхода, които са и входове - вляво, направо и вдясно. Всички входни и изходни врати на метростанцията са с фотоклетки.

    Да изберем сега изхода вляво от нас. След като сме преминали през турникетите, продължаваме няколко крачки напред и завиваме вляво. Излизаме

    на площадка. Отново завиваме вляво и сме в долния край на стълби с 1 междинна площадка. Те извеждат на десния тротоар на бул. "Кръстьо Пастухов". Пред нас на около 100 м е кръстовището с ул. "Димитър Списаревски". Ако тръгнем в обратна посока и заобиколим стълбите, ще минем покрай асансьора, който идва от нивото на перона и след още петдесетина метра ще стигнем до пресечката с бул. "Проф. Цветан Лазаров". Вдясно от долния край на тези стълби е асансьорът, който идва от долното ниво и с третото копче стига до тротоара на "Кръстьо Пастухов".

    От същия изход на метростанцията можем да завием надясно. След няколко метра ще достигнем стълби надолу. Те ни отвеждат в тунела на долното ниво, нивото на перона, по който можем да стигнем до кръстовището на "Кръстьо Пастухов" и "Цветан Лазаров". Тази част от маршрута вече описахме по-горе. На площадката в горния край на същите стълби ще попаднем и ако излезем от изхода, който се намира точно срещу турникетите за излизане от перона.


  3. Достигане до метростанцията


Най-отдалечените от нея спирки на градския транспорт са тези на автобус № 604 в двете му посоки на движение - към "Пирогов" и към "Гара Искър". Спирките, наречени "Езерото", се намират една срещу друга на бул. "Кръстьо Пастухов". Ако идваме откъм Гара Искър и пътуваме в посока към "Пирогов", след като слезем от автобуса, трябва да тръгнем в посока, обратна на досегашното ни движение и след около 200 метра ще достигнем до вход за подлеза на метростанцията. Ако идваме от "Пирогов", след като слезем на спирката, трябва да продължим по посока на досегашното ни движение, да пресечем на пешеходна пътека бул. "Кръстьо Пастухов" и по другия тротоар да продължим, докато стигнем входа на подлеза. След достигането на входа за подлеза се спускаме по стълби с две междинни площадки. Вляво от стълбите има ескалатор, който обаче се движи само нагоре. След като сме се спуснали по стълбите, продължаваме напред през тунела, дълъг почти 100 метра, и достигаме до входа на метростанцията, който се намира вдясно от нас.

Ако слезем от автобус № 384, идващ от ”Дружба 2” и пътуващ към терминал 2 на аерогара София, на спирката на ул. "Капитан Димитър Списаревски", както и от автобус № 404 и тролей 11 на същата спирка, трябва да се върнем назад, да пресечем малка уличка и след около 35 крачки ще достигнем до вход за подлеза. Стълбите са с една междинна площадка и два парапета. Попадаме в

подлеза, вървим около 35 крачки и следват нови 6 стъпала надолу. След тях завиваме надясно и продължаваме по дългия тунел, описан преди малко.

Ако пътуваме с автобус № 404 в посока ”Дружба” 1 и 2, или с тролейбус № 11 към различни райони на ”Дружба 1”, трябва да слезем на спирка "Метростанция Дружба" и да тръгнем в обратна на досегашното ни движение посока. След като достигнем пресечката на ул. "Димитър Списаревски" с бул. "Кръстьо Пастухов", на светофара завиваме наляво под ъгъл 90 градуса и след около трийсетина метра ще достигнем до асансьора, който може да ни свали в подлеза. Ако подминем асансьора, след 10 крачки започват стълби надолу, които са под ъгъл 180 градуса спрямо досегашното ни движение. Когато по тях слезем в подлеза, трябва да продължим около 10 крачки напред. Вляво от нас се намира входът на метростанцията. Ако сме се спуснали с асансьора, трябва да завием надясно и след 5-6 крачки достигаме входа на метростанцията. Тук той съвпада с изхода. Това е същият вход, до който стигаме като идваме по дългия тунел, идващ от другата страна на "Димитър Списаревски". От входа вървим направо. Вляво от нас са турникетите за излизане. След тях са турникетите за влизане към перона в посока "Летище София", следва касата за билети, а вдясно от нея са турникетите за влизане към перона за "Обеля". От турникетите до първите стълби, които се спускат към перона, има 7-8 крачки, а след още 10 е асансьорът.

Ако идваме откъм центъра на града с автобус № 204 и тролей № 4, както и с автобус № 384 и пътуваме към Дружба 2, трябва да слезем на спирката в близост до кръстовището на "Цветан Лазаров" и "Кръстьо Пастухов". Трябва да се върнем обратно, докато достигнем до самото кръстовище. Асансьорът е вляво на около 10 крачки от светофарите. Ако искаме да използваме стълбите, трябва от спирката да се върнем назад и преди да сме достигнали кръстовището и асансьора, да се придържаме към лявата страна на тротоара и да намерим стълбите, по които можем да слезем в подлеза. Те са с 3 междинни площадки. След като се спуснем по тях в подлеза, завиваме надясно под ъгъл 90 градуса и вървим около 50 метра през тунела, докато достигнем стълбите, които ни изкачват към площадката пред другите два входа на външното фоайе на метростанцията. Влизаме през входа, който е срещу нас. Продължаваме напред и леко вляво, където се намира касата за билети. Вляво и вдясно от нея са турникетите за влизане към пероните, съответно вляво е перонът за "Обеля", а вдясно този за "Летище София".

Можем да слезем от автобус № 204, пътуващ от ”Дружба 2” в посока към ж.к.

”Борово”, и от тролей № 4, пътуващ в посока към квартал ”Хаджи Димитър” на спирка, намираща се на бул. "Проф. Цветан Лазаров" след пресечката с бул. "Кръстьо Пастухов" в посока към центъра. Тръгваме в обратна посока на досегашното ни движение и след около 30-40 метра ще достигнем кръстовището. Завиваме наляво и тръгваме по "Кръстьо Пастухов". След още трийсетина метра достигаме вход за подлеза. Вървим към края на стълбищната клетка. В горния й край правим завой на 180 градуса. Слизаме в подлеза. Стълбите са с една междинна площадка. Когато слезем, входът за метростанцията е вляво от нас.

 1. МЕТРОСТАНЦИЯ ИСКЪРСКО ШОСЕ


  Метростанция "Искърско шосе" се намира след метростанция "Дружба" в посока "Летище София" и след метростанция "Софийска Света гора" в посока "Обеля". Метростанцията е подземна и се намира под бул. "Кръстьо Пастухов", където булевардът свършва като опира в бул. "Искърско шосе" и жп спирка "Дружба". Метростанцията е с два странични перона, на които няма колони.


  1. зход към бул. "Кръстьо Пастухов" и бул. "Искърско шосе"

   Слизаме от влакчето, пътуващо от "Обеля" към "Летище София". Тръгваме надясно, в обратна на досегашното ни движение посока. Достигаме до стълби с 1 междинна площадка. В началото и в края на всички стълби в метростанцията има ориентировъчни тактилни ленти. Вдясно от стълбите между тях и релсовия път има асансьор, който изкачва във вътрешното фоайе. От вратата на асансьора до края на стълбите във фоайето има 8 крачки. От горния край на стълбите можем да завием под ъгъл 90 градуса вдясно - ще минем зад касата и ще достигнем до стълбите за другия перон. Те са вдясно от нас и перпендикулярно на досегашното ни движение, с една междинна площадка. Разположението на асансьора е същото като на другия перон, само че тук той е вляво от стълбите. В метростанцията няма ескалатори, такива има само в подлезите към нея.

   Да се върнем във вътрешното фоайе на перона, от който тръгнахме. Турникетите за излизане са право напред срещу горния край на стълбите. Преминаваме през тях и попадаме във външното фоайе. На това място изходът от станцията е под ъгъл 90 градуса вдясно от нас. Тази врата служи само за изход и през нея не може да се влиза във фоайето. Всички врати в станцията са с фотоклетки. След като излезем от този изход, можем да продължим напред и ще минем покрай двата входа, а след тях и покрай изхода, който е срещу горния край на стълбите, извеждащи от другия перон. Този изход е на същата линия, на която са споменатите два входа. До него от метростанцията можем да достигнем и ако слезем от влакчето на перона в посока от "Летище София" към "Обеля". По перона тръгваме наляво. Изкачваме се по стълбите и продължаваме напред. Стигаме до турникетите за излизане и преминаваме през

   тях. Изходът от станцията е срещу стълбите, а вляво от него са споменатите вече два входа.


   1. Маршрут 1


    Вече сме в подлеза. Ако сме излезли от изхода откъм перона в посока "Летище София", тръгваме наляво, а ако сме излезли от изхода от перона в посока към "Обеля", тръгваме напред под лек ляв диагонал. След трийсетина метра достигаме до площадка със стълби вляво и вдясно под ъгъл 90 градуса. Десните стълби са с 1 междинна площадка. Вляво от тях има асансьор. Стълбите и асансьорът извеждат на кръстовището на булевардите "Кръстьо Пастухов" и "Искърско шосе", съвсем близо до спирка на трамваи 20 и 23, идващи от центъра и пътуващи към ”Дружба 1”, депо Искър и ул. Обиколна". От стълбите спирката се намира по десен диагонал на около 15 крачки. Когато се изкачим по тези стълби, вдясно от нас е бул. "Искърско шосе". Стоим с лице към Слатина и центъра на града, а зад гърба ни е краят на бул. "Кръстьо Пастухов".

    Връщаме се на разклонението в подлеза. Тръгваме наляво, след около 20 крачки достигаме до стълби с една междинна площадка. Излизаме на малък тротоар и разбираме, че сме преминали под булевард "Кръстьо Пастухов". Вдясно от нас има малка, но доста оживена уличка. На тротоара срещу нас е механа "Пломари". Ако преминем покрай нея и продължим напред по тротоара на "Кръстьо Пастухов", след около 400 метра ще достигнем Дома на културата в ж.к. "Дружба". От горния край на стълбите можем да тръгнем в обратна посока и по тротоара на малката уличка да достигнем до бул. "Кръстьо Пастухов". На това място той опира перпендикулярно в бул. "Искърско шосе" и свършва. На светофара можем да пресечем булеварда и ако тръгнем наляво по десния му тротоар, така че "Искърско шосе" да остане зад гърба ни, след около 50 метра ще достигнем до спирка на автобус № 604, идващ от "Пирогов" и пътуващ към Гара Искър. Пак на светофара, само че още преди да сме пресекли "Кръстьо Пастухов", можем да се обърнем с лице към бул. "Искърско шосе" и да пресечем първото му платно, на което са разположени трамвайните линии. След това да завием надясно по тротоара между автомобилното платно на "Искърско шосе" и трамвайната линия. След двайсетина метра ще достигнем спирка на автобус № 10, пътуващ към квартал "Димитър Миленков", и автобус № 88, пътуващ към "Дружба 2".

   2. Маршрут 2


    Връщаме се на изхода на метростанцията, от който тръгнахме наляво. Сега нека изберем другата възможна посока - направо. След около 20 крачки трябва да завием надясно на 90 градуса, иначе ще се блъснем в стената на подлеза. Ако излизаме от другия изход на станцията, който е фронтално срещу стълбите, идващи от перона в посока към "Обеля", трябва да завием надясно и след няколко крачки пак надясно. Станцията остава вдясно от нас. Минаваме под бул. "Искърско шосе". Вървим по коридор, който след около 30 крачки прави лек завой наляво и след още десетина крачки достигаме до стълби с 1 междинна площадка, които извеждат малко встрани от десния тротоар на бул. "Искърско шосе" в посока към кв. "Слатина" и центъра на града. Вляво от долния край на стълбите има асансьор. След като изкачим стълбите, трябва да завием наляво на 90 градуса и след около 30 крачки ще достигнем тротоара на "Искърско шосе". Намираме се на тротоара, който е от другата страна на платното срещу описаните по-горе спирки на трамваи 20 и 23. Надясно от мястото, до което достигнахме, има спирка на автобус № 10, идващ от квартал "Димитър Миленков" и пътуващ към Бусманци, автобус 14 от Гара Искър към Враждебна, автобус 88 от "Дружба 2" към Зоопарка и автобус 604 от Гара Искър към "Пирогов".


  2. зход към жп спирка "Дружба"


   Слизаме от влакчето на перона в посока от "Обеля" към "Летище София". Сега тръгваме наляво, тоест по посока на досегашното ни движение. Достигаме до стълби с 1 междинна площадка. На седем-осем крачки напред по перона между стълбите и релсовия път е асансьорът. Изкачваме се по стълбите. Турникетите за излизане са на десетина крачки под лек ляв диагонал. Вляво от турникетите за излизане са тези за влизане, като най-левият е за колички. До него е касата за билети. И тук можем да достигнем до стълбите и асансьора, водещи към другия перон, като излезем от асансьора и завием под 90 градуса вляво. Преминаваме зад касата и стигаме отсрещната стена. Вляво от нас е вратата на асансьора. За да слезем по стълбите, когато сме при тази врата, трябва да се обърнем надясно, да продължим покрай стълбищния парапет, който е от лявата ни страна и когато достигнем до горния им край, да се обърнем на 180 градуса наляво и да тръгнем по стълбите надолу. От горния край на тези стълби до турникетите за излизане има около 10 крачки по десен диагонал. Вдясно от турникетите за излизане са тези за влизане. След като ги преминем, трябва да

   извървим 3-4 крачки по десен или ляв диагонал в зависимост от това от кой перон сме излезли. Външното фоайе е с два изхода и един вход между тях. Излизаме на площадка в подлеза, от която можем да тръгнем направо или надясно.


   1. Маршрут 1


    Тръгваме надясно. След десетина метра достигаме до стълби, които са вдясно от нас на 90 градуса. Те са с 1 междинна площадка и 2 парапета. Вляво срещу стълбите има асансьор. По стълбите излизаме на тротоар. Пред нас на около 80 метра е кръстовището на булевардите "Искърско шосе" и "Кръстьо Пастухов", вдясно от нас е другият край на паркинга, който споменахме по-горе, а зад гърба ни е жп спирка "Дружба", до която обаче от този изход няма път. Ако се изкачим с асансьора, можем също да тръгнем към кръстовището, но трябва първоначално да вървим под лек десен диагонал, за да не се сблъскаме с гърба на стълбите. На кръстовището можем да завием надясно без да го пресичаме и след около 20 метра ще достигнем до спирката на автобуси 10, 14, 88 и 604, която описахме по-горе.

    Можем също така да пресечем само автомобилното платно на "Искърско шосе" и по острова между него и трамвайните линии да тръгнем надясно. Така ще достигнем до спирката на трамваи с номера 20 и 23, идващи от депо Искър и пътуващи съответно към Подуяне и метростанция "Опълченска" или към Автогара "Изток".


   2. Маршрут 2


    Връщаме се на изхода от метростанцията. Тръгваме направо. Вървим по коридор, дълъг 50-60 метра и стигаме до площадка. Пред нас е малка постройка, в която се намира клетката на асансьора. От тази позиция имаме три възможности. Изходите, които са вляво и вдясно от нас, ни извеждат на перона между първи и втори коловоз на жп спирка "Дружба". Изходът вдясно е с ескалатор с две ленти, които се движат съответно дясната нагоре, а лявата - надолу. Лентите се задвижват с фотоклетки. Изкачваме се на перона. След горния край на ескалатора има тактилна лента, а след нея ниско стъпало надолу.

    Намираме се между двата коловоза с лице към Пловдив. Връщаме се отново на площадката в подлеза. Заставаме срещу споменатата постройка. От лявата й

    страна е вратата на асансьора, който също може да ни изкачи на влаковия перон. Вляво от нас има стълби с 2 междинни площадки. Те също ни извеждат на перона на спирка "Дружба". От този изход се оказваме с лице към Подуяне и Централна жп гара. Асансьорът извежда между стълбите и ескалатора. Между тези изходи на перона има малка сграда със служебно предназначение и чакалня. Поне засега няма каса за билети.

    Отново сме на площадката в подлеза. Заобикаляме постройката с клетката на асансьора и продължаваме напред по коридора. След около 40 крачки достигаме до стълби, които са вдясно от нас на 90 градуса. Те са с 1 междинна площадка. Извеждат на тротоар, като жп спирката е вдясно от нас. На тротоара се обръщаме наляво. Пред нас е началото на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров". Тя е в посока към метростанция "Софийска Света гора". В близост до това място няма спирки на наземния градски транспорт.


  3. стигане до метростанцията


   Ако идваме от Слатина или от центъра на града с трамваи 20 или 23, трябва да слезем на спирка "Бул. Кръстьо Пастухов". Изминаваме около 15 крачки по десен диагонал и намираме тактилната лента преди началото на стълбите. Асансьорът е зад тях. Слизаме в подлеза и след около 10 крачки завиваме наляво. Вървим още около трийсетина метра, докато достигнем входа на метростанцията, който се намира срещу нас.

   Когато влезем във външното фоайе на метростанцията, напред и вдясно от нас са турникетите за влизане към перона в посока "Летище София", а напред и вляво са тези за влизане към перона в посока "Обеля"..

   До същия вход на подлеза можем да достигнем и ако слезем на спирка "Бул. Кръстьо Пастухов" от автобус 604, пътуващ от "Пирогов" към ”Дружба 1”. Щом слезем, трябва да тръгнем в обратна на движението на автобуса посока и след около 30 метра ще пресечем малка пряка, а след още 30 ще достигнем до вратата на асансьора за подлеза, която се намира вляво от нас. Тръгваме вляво, минаваме покрай стълбищната клетка. В края й се обръщаме обратно и се спускаме по стълбите надолу. До другия вход на подлеза, който е на същото Т- образно разклонение, можем да достигнем от спирка "Бул. Кръстьо Пастухов" на автобус 10, пътуващ от Бусманци към кв. "Димитър Миленков" и 88, пътуващ от Зоопарка към ”Дружба 2”. Когато слезем от автобуса, трябва да тръгнем в обратна на досегашното ни движение посока. Стигаме до светофара.

   Завиваме наляво и пресичаме трамвайните линии. Тръгваме по левия тротоар на бул. "Кръстьо Пастухов". Вляво от нас е гърбът на стълбищната клетка. Преди да пресечем малката уличка, до която достигаме, тръгваме по тротоара вляво. Стигаме до горния край на стълбите. Обръщаме се на 180 градуса наляво и тръгваме надолу. Слизаме по стълбите и след няколко крачки завиваме надясно. След трийсетина метра ще достигнем входа на метростанцията, който е срещу нас.

   Ако идваме с автобус № 10 от кв. "Димитър Миленков" към Бусманци, автобус 14 от Гара Искър към Казичене, Кривина и Враждебна, автобус 88 от "Дружба 2" към Зоопарка, както и автобус 604 от Гара Искър към "Пирогов", можем да слезем на спирка "Бул. Кръстьо Пастухов". Връщаме се назад по "Искърско шосе". На светофара, без да пресичаме, тръгваме по тротоара вляво. След около 80 метра достигаме площадка, вляво на която се намират стълбите към подлеза на станцията.

   Докато вървим по тротоара, вляво от нас има паркинг. Асансьорът за спускане в подлеза е зад стълбите. Когато слезем по тях, тръгваме напред и след десетина метра вляво от нас е входът на метростанцията. След като влезем във фоайето, вдясно от нас са турникетите към перона в посока "Обеля", а вляво - тези към перона в посока "Летище София".

   Ако идваме с трамваи 20 или 23, пътуващи съответно към метростанция "Опълченска" и автогара "Изток", трябва да слезем на спирка "Бул. Кръстьо Пастухов". Слизаме от трамвая и се връщаме назад. На светофара се обръщаме наляво и пресичаме автомобилното платно на "Искърско шосе". След пресичането следваме указанията по-горе, докато достигнем входа на метростанцията.

   Ако слезем от влака на жп спирка "Дружба", за да се спуснем в подлеза, трябва да ползваме асансьора, стълбите или ескалатора. Те се намират на перона между двата коловоза на спирката. Преди ескалатора има малък праг нагоре и след него тактилна лента. Ако използваме ескалатора, след като слезем в подлеза трябва да продължим няколко крачки напред и след това да завием наляво под ъгъл 90 градуса. Вървим напред в тунела и стигаме входа на метростанцията откъм жп спирка "Дружба". Ако предпочитаме да използваме стълби, а не ескалатор, трябва да отидем от другата страна на чакалнята. Слизаме по стълбите. След няколко крачки завиваме вдясно и по дългия коридор достигаме входа на метростанцията. Асансьорът се намира между

   стълбите и ескалатора. Ако слезем с него, трябва след като излезем от вратата му, да завием наляво и да вървим в права посока, докато стигнем входа на метростанцията.

 2. МЕТРОСТАНЦИЯ СОФИЙСКА СВЕТА ГОРА


  Метростанция "Софийска Света гора" се намира след станция "Искърско шосе", ако пътуваме с влакче от "Обеля" към "Летище София". Тя е и първата спирка за влакчето, което тръгва от станция "Летище София" в обратна посока, тоест към станция "Младост 1", центъра и "Обеля". Станция "Софийска Света гора" е надземна. Двата й перона и релсовият път са разположени на естакада над двете платна на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров".

  Станцията е с два странични перона. Между тях няма топла връзка. На пероните няма колони. Пейки също няма. Вместо това има отделни седалки. Те са поставени върху бордюр с височина около 30 сантиметра. Над него има декоративен парапет, зад който е външната стена на станцията. Тя е стъклена и е наклонена навън. По протежение на двата перона има няколко противопожарни крана. Те са затворени в метални кутии, долепени до бордюра със седалките. На бордюра има също издадени напред към перона декоративни квадратни прегради. Те са с остри ръбове и върхове.

  От двата перона към фоайетата на метростанцията има по един изход, който е и вход. От фоайетата към изходите от метростанцията слизаме по стълби или с асансьор. Има и ескалатор. Той обаче се движи само нагоре. На стълбищата към станцията има релефна маркировка преди първото и след последното стъпало.


  1. зход от перона в посока към "Летище София"


   Пътуваме с влакче от "Обеля" към "Летище София". Слизаме на станция "Софийска Света гора". Ако сме били в по-предните вагони, тръгваме в обратна на движението на влакчето посока. Ако сме били в по-задните, продължаваме по посока на неговото движение. Достигаме средата на перона. Заставаме с гръб към релсите. Пред нас има уширение. В средата му е стаята на охраната. Вляво от нея са турникетите за излизане. Вдясно от нея има 2 турникета за влизане. Излизаме през турникетите. Следва фоайето на станцията. В него няма каса за билети. От турникетите продължаваме 5-6 крачки напред. Достигаме вратата на изхода. Тя е пред нас и е с фотоклетка. Вдясно от нея има автомат за билети. До него е асансьорът. До асансьора е вратата на входа към този перон. Тя е точно срещу турникетите за влизане.

   Минаваме през вратата на изхода. Вляво от нас има стълби надолу. Те са с 2

   междинни площадки. Слизаме по тях. В долния им край е тротоарът на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров". Вдясно от нас има висока ограда. Зад нея има промишлени сгради. Напред по тротоара има малък паркинг, а в далечината е летище София. Вляво от нас е автомобилното платно. Завиваме на 180 градуса наляво. Продължаваме напред по тротоара покрай стълбите, по които дойдохме. След около 30 крачки стигаме до асансьора към станцията. Той е вляво от нас. Вратата му е с лице към автомобилното платно. Тя се пада точно по средата между долния край на стълбите зад нас и ескалатора нагоре към станцията. Той е на около 30 метра напред по тротоара, също вляво от нас. С други думи, ако от фоайето слезем с асансьора, пред нас е улицата, а на равни разстояния вдясно и вляво са стълбището и ескалаторът.


  2. зход от перона в посока към "Обеля"


   Пътуваме с влакче от "Летище София" към "Обеля". Слизаме на станция "Софийска Света гора". Ако сме били в по-предните вагони, тръгваме в обратна посока на движението на влакчето. Ако сме били в по-задните, продължаваме по посока на неговото движение. Достигаме средата на перона. Заставаме с гръб към релсите. Пред нас има уширение. В средата му е касата за билети. Вдясно от нея са турникетите за излизане. Турникетите за влизане са вляво от нея. Излизаме през турникетите. Стоим във фоайето на станцията към този перон. Продължаваме 5-6 крачки напред. Достигаме вратата на изхода. Вляво от нея, на няколко крачки, е вратата на асансьора. С него можем да слезем на тротоара под станцията.

   Излизаме през вратата на фоайето. Стоим на площадка. Вдясно от нас започват стълби надолу. Те са с 2 междинни площадки. Слизаме по тях. В долния им край е тротоарът на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров". Вляво от нас има обект на електропреносната мрежа. В далечината напред е летище София. Вдясно от нас е автомобилното платно. Завиваме на 180 градуса надясно. Продължаваме напред по тротоара покрай стълбите, по които дойдохме. След около 30 крачки стигаме до асансьора към станцията. Той е вдясно от нас. Вратата му е с лице към автомобилното платно.


  3. стигане до отсрещния перон


   Ако сме слезли с асансьора, продължаваме напред. Ако идваме от стълбището на перона в посока "Летище София", когато стигнем до асансьора долу на

   тротоара, завиваме надясно. Ако идваме от стълбището на перона в посока "Обеля", когато стигнем до асансьора долу на тротоара, завиваме наляво.

   Тротоарът се снижава към автомобилното платно. Преди бордюра има релефна маркировка. На самия бордюр има 3-4 ограничителни цилиндъра с височина около 40 сантиметра. След тях започва пешеходната пътека. По нея пресичаме едното автомобилно платно. Достигаме тротоарно пространство. То се намира между двете платна на улицата, под естакадата с релсовия път. Вляво и вдясно от нас има ниски бордюри към бетонна площадка. Продължаваме около 20 крачки напред. Достигаме релефна маркировка. След нея има 2 ограничителни цилиндъра. Следва пешеходната пътека за пресичане на второто автомобилно платно. Минаваме по нея. Достигаме нисък бордюр, 3-4 ограничителни цилиндъра и релефна маркировка. Тротоарът е с лек наклон нагоре към вратата на асансьора пред нас. С него можем да се качим до другия перон на метростанцията. Можем също да ползваме ескалатора, както и стълбите. Те са на около 30 крачки по тротоара вдясно и вляво от вратата на асансьора.


  4. жащи околности


   В близост до тази метростанция няма значими обекти. Можем да отбележим единствено наличието на спирка на градския транспорт. От нея можем да хванем автобус № 10. Той идва от кв. Бусманци, минава през ж.к. ”Дружба 1” и Гара Искър, след което стига до кв. ”Димитър Миленков”. Спирката е разположена на тротоара под перона в посока от "Летище София" към "Обеля".

   За да стигнем до нея, когато слезем от влакчето на този перон, имаме 2 възможности. Първата е да слезем с асансьора. След това тръгваме надясно по тротоара. След 2-3 крачки тротоарът свършва. Пресичаме асфалтова алея. Тя води към портал на обект на електропреносната мрежа вдясно от нас. Напред стигаме до тротоар с лек наклон нагоре. На 2-3 крачки напред от началото на тротоара има стълб за пътни знаци. След още няколко крачки достигаме спирката. В предния й край има уширение. Там е покритото пространство с ескалатора към едното фоайе на станцията. Другата ни възможност е да слезем по стълбите. В този случай завиваме на 180 градуса надясно и продължаваме напред по тротоара. Минаваме покрай асансьора и продължаваме напред по вече описания път.

   Ако идваме от перона в посока към "Летище София", когато пресечем, завиваме наляво по тротоара. После продължаваме по вече описания път.

   Ако подминем уширението в предния край на спирката, напред по тротоара можем да стигнем до кръстовището с ул. "Неделчо Бончев". То обаче е на сравнително голямо разстояние. Там можем да завием надясно по тротоара. Така ще достигнем до друга спирка на автобус № 10. На нея спира и автобус № 14.


  5. стигане до метростанцията


До станцията можем да стигнем със споменатия вече автобус № 10. В тази част от маршрута му той се движи по ул. "Неделчо Бончев". Когато достигне кръстовището с ул. "Подпоручик Йордан Тодоров", автобусът завива надясно. После се движи по едното платно на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров", подминава входа на станцията, продължава още около 100 метра, прави обратен завой и се връща по другото платно на улицата. Така достига спирка "Метростанция Софийска Света гора". Тя е до входа към перона в посока към "Обеля". В предния край на спирката има уширение. То е вдясно от нас. Ако влезем в него, след 2-3 крачки завиваме надясно. Пред нас има покрито и оградено пространство. Продължаваме напред около 5-6 крачки. Достигаме широка релефна маркировка. На няколко крачки след нея е ескалаторът. Той е с фотоклетка. Задвижването му е предшествано от звуков сигнал. Изкачваме се с него. Стигаме до площадка. Продължаваме около 7-8 крачки напред по нея. Вдясно от нас е вратата на входа към перона в посока "Обеля".

За да ползваме асансьора, тръгваме към задната част на спирката. Минаваме покрай стълб за пътни знаци, пресичаме асфалтова алея и продължаваме още 2- 3 крачки напред по тротоара. Вратата на асансьора е вляво от нас. Вдясно от нас е пешеходната пътека за преминаване на отсрещния тротоар. Там е асансьорът към фоайето на другия перон. От него можем да хванем влакче към "Летище София".

Ако се качим в асансьора вляво от нас, горе излизаме във фоайе. Касата за билети е пред нас. Турникетите за влизане са на 7-8 крачки от нас, под лек диагонал напред и надясно. Когато минем през тях, пред нас е релсовият път, а перонът продължава вляво и вдясно от нас.

Ако не се качим с асансьора вляво от нас, а пресечем двете платна на улицата от дясната ни страна, достигаме другия асансьор. Вратата е точно срещу нас. Когато се качим с асансьора във фоайето, вдясно от нас е автоматът за билети. Срещу нас е помещението на охраната. Турникетите за влизане са на 7-8

крачки от нас, под лек диагонал напред и наляво.

До станцията можем да стигнем и пеша от автобусна спирка ”Гара Искър”. Тя се намира след кръстовището на ул. "Неделчо Бончев" и ул. "Подпоручик Йордан Тодоров". На нея спират автобуси № 10 и № 14. Когато слезем на спирката, тръгваме по тротоара в обратна посока на движението на автобуса. Стигаме до кръстовището. Завиваме надясно по тротоара на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров". Малко след кръстовището релсовият път излиза на повърхността и продължава по естакадата. Изминаваме сравнително голямо разстояние. В зависимост от това по кой от двата тротоара на улицата вървим, достигаме ескалатора към входа на единия или другия перон. На тротоара преди ескалатора има широка релефна маркировка. Ескалаторът е с фотоклетка и се движи само нагоре. Ако сме дошли по десния тротоар, когато се качим с ескалатора, входът на станцията ще е вляво от нас. Ако сме дошли по левия тротоар, входът ще е вдясно след горния край на ескалатора. Турникетите за влизане и в двата случая са на 5-6 крачки напред от входната врата.

За да ползваме асансьора, без значение по кой от двата тротоара идваме, подминаваме ескалатора. Продължаваме още около 30 крачки напред по тротоара. Достигаме релефна маркировка и лек наклон надолу. Тук от едната ни страна ще е вратата на асансьора, а от другата - автомобилното платно. С асансьора се качваме във фоайето. Турникетите за влизане на перона са на 7-8 крачки, под лек диагонал напред и вляво или съответно вдясно.

 1. МEТРОСТАНЦИЯ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ


  Метростанция "Летище София" се явява крайна станция за единия лъч на линия 1. Тя се намира след станция "Софийска Света гора". Станция "Летище София" е наземна.

  Тя е с островен перон. На него няма колони. По средата на перона има 4 групи пейки, между които има 3 кашпи. Във всяка група има 2 пейки с по 4 седалки. Те са разположени асиметрично, а не гръб до гръб. Кашпите са високи около метър и половина. В тях има декоративни дръвчета бонсай, оградени от естествена зелена растителност. От двете срещуположни страни на кашпите също има по една пейка от тръбно-метален тип, на която могат да седнат двама-трима души. Между първата и втората пейка откъм изхода има информационно табло. Ограничителната линия по двете дължини на перона е с релефна маркировка. Тя свършва точно преди края на перона. След нея започва импровизиран парапет с няколко декоративни пана.

  Станцията има един-единствен изход, който служи и за вход. Той не се намира в подлез. Перонът и фоайето са на едно и също ниво. Поради това между тях няма стълби, ескалатор и асансьор.


  1. Изход към Терминал 2


   Слизаме на станция "Летище София". Тръгваме по перона в посока на движението на влакчето, без значение на кой от двата релсови пътя е спряло то. Достигаме края на перона. Турникетите за излизане са напред, на около 10 крачки от последната пейка. Най-десният турникет е за колички. Минаваме през тях. Стоим във външната част на фоайето. То е с кръгла форма. В средата му, на около 10 крачки напред от турникетите, има голяма скулптура на Орфей. Прозорците на фоайето също са големи. Те предлагат панорамен изглед към пистата на летището и към поддържани тревни площи и алеи - част от просторен парк, който ще се намира на около 20 метра под нивото на метростанцията. Във фоайето има 3 пейки с по 5 седалки всяка.

   От турникетите за излизане тръгваме под лек диагонал напред и надясно. Така се приближаваме към прозорците. Скулптурната фигура остава вляво от нас. След около 15 крачки тръгваме по диагонал напред и наляво. По този начин избягваме сблъсък със статуята на Орфей. След около 15 крачки завиваме надясно. Тръгваме по лек наклон нагоре. По протежението му, до стените с

   големи прозорци вляво и вдясно от нас, има парапет. Достигаме изхода на станцията, който е и неин вход. Вратата е с фотоклетка. Излизаме през нея. Продължаваме по диагонал напред и надясно по тротоара. Така стигаме до сградата на Терминал 2. Тя е вдясно от нас. Продължаваме напред покрай нея. След около 50 метра стигаме до спирка на градския транспорт. Тя е начална за автобуси с номера 84 и 384. След спирката е един от входовете на терминала. Напред по тротоара можем да стигнем до втория вход към него. В края на сградата на Терминал 2 има друга спирка на градския транспорт за същите автобуси. След нея те поемат по различни маршрути. Автобус № 84 минава през Терминал 1, продължава към ж.к. ”Дружба 1” и ж.к. ”Младост 1”, а после достига до ул. "Ген. Гурко", в близост до метростанция "Софийски университет "Св. Климент Охридски". Автобус № 384 продължава към ж.к. ”Дружба 1” и супермаркет "Практикер" в ”Дружба 2”.


  2. Достигане до метростанцията


   Кацаме на Терминал 2 на летище София. Излизаме във фоайето за пристигащи полети. Тук имаме две възможности. Можем да излезем навън и да тръгнем наляво по тротоара към входа на метростанция "Летище София". Можем също да тръгнем наляво през сградата на Терминал 2. Така ще стигнем до фоайето за заминаващи полети. От него можем да излезем на тротоара, в близост до спирката на градския транспорт, която е крайна за автобуси с номера 84 и 384. По този начин използваме сградата на терминала почти като топла връзка с метростанцията.

   До метростанцията можем също да стигнем с автобуси с номера 84 и 384. Слизаме на последната спирка по маршрута им. Тя е в началото на сградата на Терминал 2 на летище София. Тръгваме надясно по тротоара, тоест в обратна посока на движението на автобуса. След около 50 метра достигаме сградата на метростанцията. Тръгваме по лек диагонал напред и надясно към единствения вход. Влизаме през вратата с фотоклетка. Вървим по лек наклон надолу. След около 15 метра вляво и вдясно от нас има автомати за билети. Касата за билети е вдясно от нас, под ъгъл 90 градуса от десния автомат. Вляво от нея са турникетите за влизане. Вляво от тях са тези за излизане. Най-вляво е турникетът за колички. Минаваме през турникетите. Продължаваме напред по перона. Вляво или вдясно от нас е спряло или ще спре влакче, което после ще поеме обратно към "Обеля".

 2. МЕТРОСТАНЦИЯ АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ


  Метростанция "Александър Малинов" се намира след метростанция "Младост 1" в посока към "Бизнес парк" и след метростанция "Академик Александър Теодоров-Балан" в посока към "Обеля". Метростанцията е разположена под бул. "Александър Малинов", между бул. "Андрей Ляпчев" и улиците "Св. Киприян" и "Филип Аврамов". Тя е с два странични перона, на които няма колони. Ограничителната линия към пероните е тактилна лента.


  1. Изход към улиците "Св. Киприян" и "Филип Аврамов"


   Слизаме от влакчето, пътуващо от "Обеля" към "Бизнес парк" и тръгваме наляво, тоест по посока на досегашното ни движение. Пред нас е изходът към ул. "Св. Киприян" и ж.к. ”Младост 2”. Достигаме до стълби с 1 междинна площадка. Вдясно от тях има ескалатор, който работи само нагоре, а вляво - малко след началото на стълбите, между тях и релсовия път, е асансьорът. Стълбите, ескалаторът и асансьорът извеждат във вътрешното фоайе. Ако от горния край на стълбите завием наляво на 90 градуса, ще преминем зад касата и след двайсетина крачки сме при стълбите за другия перон, които са на 90 градуса вляво от нас. Турникетите за излизане от перона, на който бяхме, са на десетина крачки право напред след стълбите и ескалатора.

   Минаваме през турникетите за излизане. Изходът е на няколко крачки право напред. Вратата му е с фотоклетка. Вече сме в подлеза.


   1. Маршрут 1


    Тръгваме надясно. След около десет-петнайсет крачки достигаме до асансьор, който е на дясната стена на подлеза и стълби, които са срещу него на лявата. Стълбите са с 2 междинни площадки. Рампи и ескалатори няма при нито един от изходите в подлезите на метростанцията.

    Стълбите и асансьорът извеждат на тротоара на бул. "Александър Малинов", който е от лявата ни страна. Стоим с лице към метростанция "Александър Балан". Вратата на асансьора се отваря към гърба на стълбищната клетка. Изкачваме се по стълбите и продължаваме напред. След двайсетина метра достигаме до автобусна спирка "Метростанция Александър Малинов". Тук спират автобуси с номера 76 към ж.к. ”Младост” 2 и 4; 111 към

    Околовръстното шосе и ж.к. ”Люлин” 1 и 2; 305 към ж.к. ”Младост” 2 и 3.

    Вдясно от нас са жилищни блокове на ж.к. ”Младост 2”.

    След като се изкачим на тротоара по стълбите или с асансьора, можем да тръгнем в обратна посока и ще достигнем до пресечката на "Александър Малинов" с ул. "Св. Киприян". Има озвучен светофар. Преди края на тротоара на кръстовището има тактилна лента и лек наклон надолу. След пресичането отново има тактилна лента и наклон нагоре, а леко вляво е заведение "Макдоналдс".


   2. Маршрут 2


    Връщаме се в подлеза при изхода от метростанцията. Тръгваме наляво. Минаваме покрай входа към външното фоайе и изхода от другия перон. В края на тунела вляво от нас има асансьор, а вдясно са стълбите с две междинни площадки. Те извеждат на тротоар на бул. "Александър Малинов", само че сега той се пада от дясната ни страна.

    Асансьорът излиза на повърхността на десетина крачки зад стълбищната клетка. На трийсетина метра напред от стълбите вляво е Метро сити - търговски и бизнес център с различни магазини, както и офиси на различни банки. Ако от горния край на стълбите тръгнем в обратна посока, след като ги заобиколим и минем покрай асансьора, ще достигнем кръстовището на бул. "Александър Малинов" с ул. "Филип Аврамов".

    Да се опитаме да си представим пространствено разположението на бул. "Александър Малинов" и улиците "Св. Киприян" и "Филип Аврамов". Заставаме на кръстовището на тротоара на "Ал. Малинов" с лице към Цариградско шосе и с гръб към "Младост 4". Пред нас е улица, която наляво от булеварда се нарича "Св. Киприян", а надясно от него е "Филип Аврамов". Всъщност става дума за една и съща улица, условно разделена от булеварда на две с различни имена. И така стигаме до кръстовището на "Александър Малинов" и "Филип Аврамов". Завиваме надясно по "Филип Аврамов". След двайсетина метра достигаме спирка "Метростанция Александър Малинов" на автобус 113 към ”Младост 4”; автобус 213 към ”Младост 4”; автобус 314 към ”Младост” 3 и 4 и кино "Арена".


  2. Изход към бул. "Андрей Ляпчев"


   Връщаме се на перона, на който слязохме от влакчето, идващо от "Обеля" и

   пътуващо към "Бизнес парк". Този път тръгваме надясно. Достигаме началото на стълбите за изхода към ж.к. ”Младост 1” и бул. "Андрей Ляпчев". Те са с 1 междинна площадка и 2 парапета. Вляво от тях има ескалатор, който работи само нагоре, а вдясно - асансьор. Нямат тактилна лента. Извеждат във вътрешното фоайе. Турникетите за излизане са на десетина крачки след стълбите. Ако от асансьора или стълбите завием надясно на 90 градуса, след около 20 крачки минаваме зад касата и достигаме до стълбите за другия перон, които са вдясно от нас на 90 градуса. По пътя си трябва да внимаваме за колона, която е на 2 крачки вляво от парапета на стълбите. Такава колона има и на 2-3 крачки вдясно от другите стълби, по които излязохме във вътрешното фоайе. Минаваме през турникетите за излизане и сме във външното фоайе. Изходът от метростанцията е по десен диагонал. Всъщност изходите са два, с фотоклетки на вратите, те същевременно са и входове.


   1. Маршрут 1


    Вече сме в подлеза. От изхода тръгваме направо. След двайсетина метра достигаме Т-образно разклонение. Завиваме надясно и след двайсетина крачки достигаме до края на тунела и друго Т-образно разклонение със стълби вляво и вдясно на 90 градуса. Вдясно те са с 2 междинни площадки и 2 парапета. Няма асансьор. Стълбите извеждат на тротоар на бул. "Александър Малинов". В края им има тактилна лента. Стоим с лице към ул. "Филип Аврамов", а зад гърба ни е кръстовището на булевардите "Александър Малинов" и "Андрей Ляпчев". От стълбите тръгваме напред. След около 50 метра е спирка "Метростанция Александър Малинов" на автобус № 76 към Орлов мост и ж.к. "Гоце Делчев"; автобус 111 към "Младост 1"; автобус 113 към "Младост 1"; автобус 213 към Орлов мост и Централна гара; автобус 305 към Румънско посолство и Централна гара и автобус 314 към "Младост 1".

    Връщаме се при изхода от станцията. Отново тръгваме направо. След двайсетина метра достигаме Т-образно разклонение. Завиваме надясно и след двайсетина крачки достигаме до края на тунела, където се озоваваме при другото Т-образно разклонение. Този път обаче тръгваме по ръкава към стълбите вляво. Указателна табела уведомява, че отиваме към хипермаркет "Била". Стигаме до стълби с 2 междинни площадки. Асансьорът е вдясно от тях. Изкачваме се по стълбите и стоим с лице към Цариградско шосе, а зад гърба ни е кръстовището на булевардите "Александър Малинов" и "Андрей Ляпчев". От горния край на стълбите можем да завием надясно под ъгъл 180

    градуса, да преминем покрай стълбищната клетка и асансьора и после да тръгнем наляво. Изминаваме стотина метра и достигаме входа на хипермаркета. В близост до този изход от подлеза няма спирки на наземния градски транспорт.


   2. Маршрут 2


    Връщаме се на изхода от станцията. Тръгваме направо. Стигаме до отбелязаното по-горе първо Т-образно разклонение. Сега тръгваме по ръкава наляво. След двайсетина крачки достигаме до друго Т-образно разклонение със стълби вляво и вдясно от основния ръкав. Тръгваме към стълбите вдясно. Изминаваме двайсетина метра и стигаме долния им край. Асансьорът е вляво от тях. Стълбите са с 2 междинни площадки. Те ни извеждат на кръстовището на булевардите "Андрей Ляпчев" и "Александър Малинов", само че на отсрещния тротоар на "Александър Малинов". Стоим с лице към Цариградско шосе. "Александър Малинов" е от дясната ни страна, а "Андрей Ляпчев" е зад гърба ни. От стълбите тръгваме напред по тротоара на бул. "Андрей Ляпчев" и след около 50 м можем да завием по пътека вляво, която ще ни изведе до офис на банка ДСК. От горния край на стълбите можем да тръгнем и в обратната посока. Заобикаляме отдясно стълбищната клетка и ескалатора и стигаме кръстовището. Тръгваме надясно по тротоара на "Андрей Ляпчев". Стигаме до спирка "Метростанция Александър Малинов" на автобус № 88, идващ от ж.к. "Дружба 2" и пътуващ към Зоопарка.

    Връщаме се на площадката в подлеза и тръгваме към стълбите вляво. Пред нас има указателна табела, че отиваме към "Макдоналдс". Изкачваме се по стълбите, които са с 2 междинни площадки. Вдясно от тях е асансьорът. Излизаме от другата страна на кръстовището на двата булеварда. Асансьорът е зад гърба на стълбищната клетка, а вратата му се отваря към бул. "Андрей Ляпчев". Вляво от вратата на асансьора има седем високи тръби - отдушници. Ако искаме да тръгнем от асансьора по левия тротоар на "Андрей Ляпчев", трябва да минем покрай тръбите и да завием наляво. Минаваме по тесен проход между тях и мантинелата, която не ни позволява да излезем на платното на булеварда. След като заобиколим тръбите, можем да тръгнем наляво покрай стълбищната клетка. Ако продължим в тази посока ще стигнем до кръстовището на "Александър Малинов" с ул. "Св. Киприян". Малко преди кръстовището е споменатият вече "Макдоналдс". До левия тротоар на "Андрей Ляпчев" можем да стигнем и от горния край на стълбите. Заобикаляме ги

    отдясно и тръгваме към кръстовището. Когато стигнем до него, можем да завием наляво и да тръгнем по тротоара на "Андрей Ляпчев". След около 50 метра вляво от нас е бензиностанция на Шел. Много внимателно пресичаме асфалтираното платно, защото то е изход от бензиностанцията и след трийсетина метра стигаме на спирка "Метростанция Александър Малинов" на автобус № 88 от Зоопарка към ж.к. "Дружба" 1 и 2.

    До същите изходи от метростанцията, респективно до същите обекти извън нея, можем да достигнем и ако слезем на другия перон, тоест на перона, на който спират влакчетата от "Бизнес парк" към "Обеля".

    Изход от този перон към бул. "Андрей Ляпчев". Слизаме и тръгваме наляво. Стигаме до стълби с 1 междинна площадка. Асансьорът е вляво от тях. Ескалаторът е вдясно, но работи само надолу. Турникетите за излизане са на няколко крачки в права посока от стълбите. Изходът от станцията е по лек ляв диагонал от тези турникети.


  3. Изход към ул. "Филип Аврамов".


   Слизаме на същия перон. Тръгваме надясно. Достигаме стълби с 1 междинна площадка. Вдясно от тях на 6 крачки напред е асансьорът. Вляво има ескалатор, който работи само надолу. Турникетите за излизане са на десетина крачки напред след стълбите. Изходът е на няколко крачки след тях. Когато излезем, наляво е кръстовището на бул. "Александър Малинов" с ул. "Филип Аврамов", а надясно - на булеварда и ул. "Св. Киприян".


  4. Достигане до метростанцията


   Ако идваме с автобус № 76 от ж.к. "Гоце Делчев"; автобус 111 от "Младост 1" и автобус 305 от Централна гара, трябва да слезем на спирка "Метростанция Александър Малинов". Тръгваме в обратна на досегашното ни движение посока и вървим около двайсетина метра, преди да достигнем началото на стълбите към подлеза на метростанцията. Слизаме по тях в подлеза и продължаваме до отсрещната стена. Завиваме надясно. Вървим покрай стената и след петнайсетина крачки минаваме покрай изхода. Следващата врата е тази на входа. Той е разположен между двата изхода. Когато влезем във входа, касата е право напред на десетина крачки. От двете й страни са турникетите за влизане - вляво към перона за "Бизнес парк", вдясно към перона за "Обеля". От

   турникетите за влизане до началото на стълбите за перона към "Бизнес парк" има десетина крачки по ляв диагонал. От турникетите за влизане до стълбите за перона към "Обеля" има също десетина крачки, само че по десен диагонал.

   Същия вход на метростанцията ще използваме и ако слезем на спирка "Метростанция Александър Малинов" на автобус 113, пътуващ от "Младост 1", автобус 213 от Централна гара, автобус 314 от "Младост 1". Когато слезем на спирката, трябва да тръгнем в обратна на досегашното ни движение посока и да вървим напред, докато стигнем кръстовището на бул. "Александър Малинов" и ул. "Филип Аврамов". Вървим внимателно, тъй като тротоарът е с велоалея. На кръстовището завиваме наляво и тръгваме покрай асансьора и стълбищната клетка. Когато достигнем горния край на стълбите, се обръщаме обратно и слизаме по тях в подлеза. Щом се спуснем в подлеза, трябва да продължим няколко крачки напред и след това да завием наляво. Придържаме се към дясната стена на подлеза. Минаваме покрай изхода и стигаме вратата на входа.

   Другия вход на станцията ще използваме, ако слезем на спирка "Метростанция Александър Малинов" на автобус 76, идващ от "Младост 4"; автобус 111 от Люлин; автобус 113 от ж.к. "Младост 4"; автобус 213 също от "Младост 4";

   автобус 305 от "Младост 3"; автобус 314 от Камбаните и "Младост 4". Когато слезем на спирката, трябва да продължим по посока на досегашното ни движение, докато достигнем началото на стълбите, преди което има тактилна лента. Спускаме се по тях и след 5-6 крачки напред завиваме наляво. Изминаваме още двайсетина крачки и и стигаме до тунел пак вляво. Тръгваме по него и стигаме до входа на станцията, който е срещу нас. Когато влезем във външното фоайе, касата е на десетина метра право напред. Вляво и вдясно от нея са турникетите за слизане към пероните. Вляво е перонът към "Обеля", а вдясно - към "Бизнес парк". От турникетите за влизане до началото на стълбите към перона в посока "Обеля" има десетина крачки по ляв диагонал. За перона към "Бизнес парк" след турникетите за влизане до началото на стълбите има десетина крачки по десен диагонал.

   Същия вход на метростанцията ще използваме и ако слезем на спирка "Метростанция Александър Малинов" от автобус 88, идващ от "Дружба 2". Трябва да тръгнем в обратна на досегашното ни движение посока, докато достигнем кръстовището на булевардите "Александър Малинов" и "Андрей Ляпчев". Малко преди самото кръстовище трябва да завием наляво. Ще минем покрай асансьора и продължавайки напред по бул. "Александър Малинов", ще

   преминем и покрай стълбищната клетка. Когато стигнем горния край на стълбите, трябва да завием на 180 градуса вдясно. Когато слезем, продължаваме направо около 25 м, после завиваме наляво като се придържаме към отсрещната стена и след двайсетина крачки напред завиваме надясно и тръгваме по ръкава, който ни води до входа на станцията.

   От автобус № 88 можем да слезем и на срещуположната страна на бул. "Андрей Ляпчев". Спирката също се нарича "Метростанция Александър Малинов". Автобусът идва от Зоопарка. Когато слезем, тръгваме по посока на досегашното ни движение. След около 30 метра пресичаме пряка, която е изход от бензиностанцията на Шел, намираща се вдясно от нас. След още 50 метра достигаме кръстовището на булевардите "Андрей Ляпчев" и "Александър Малинов". Стигаме тръбите-отдушници и асансьора и когато ги подминем, завиваме надясно покрай стълбищната клетка. При горния край на стълбите се обръщаме на 180 градуса надясно и слизаме в подлеза. След няколко крачки напред трябва да завием вдясно и вървейки покрай стената, да стигнем до следващото отклонение вдясно. Тръгваме по него и ще стигнем до вече описания вход на станцията.

 3. МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД. АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ-БАЛАН


  Метростанция "Акад. Александър Теодоров-Балан" се намира след метростанция "Александър Малинов" в посока от "Обеля" към метростанция "Бизнес парк" и след метростанция "Бизнес парк" в посока към "Обеля". Разположена е под булевард "Александър Малинов", като единият й вход е откъм кръстовището на булеварда с улиците "Проф. Александър Теодоров- Балан" и "Д-р Атанас Москов", а другият е в близост до хипермаркет "Хит".

  Метростанция "Александър Теодоров-Балан" е с два странични перона. Ограничителната линия към релсовия път е тактилна лента.

  Слизаме от влакчето в посока от "Бизнес парк" към "Обеля" и тръгваме наляво, тоест в посоката на досегашното ни движение. Достигаме до стълби с 1 междинна площадка и 2 парапета. Вдясно от тях има ескалатор с фотоклетка, който работи само нагоре. Вляво, на 5-6 крачки след началото на стълбите, има асансьор, който също като стълбите и ескалатора извежда във вътрешното фоайе. От асансьора трябва да изминем 5-6 крачки напред до края на стълбите, които са вдясно от нас. Турникетите за излизане са на десетина крачки напред от стълбите и ескалатора. Ако от асансьора или стълбите завием наляво на 90 градуса, минаваме зад касата и можем да стигнем до началото на стълбите за другия перон, които са вляво от нас на 90 градуса. Ако преди тях завием наляво, след 5-6 крачки достигаме до асансьора, който може да ни свали на другия перон.

  След турникетите за излизане изходът е на 7 крачки напред. Вратата е с фотоклетка.


  1. Изход към улиците "Проф. Александър Теодоров- Балан" и "Д-р Атанас Москов"


   1. Маршрут 1


    Вече сме в подлеза. Тръгваме надясно и след малко стигаме до Т-образно разклонение. Още веднъж завиваме надясно и след петнайсетина крачки достигаме до стълби с 2 междинни площадки. Вляво от тях след 3-4 крачки напред има асансьор. Стълбите извеждат на кръстовището на бул. "Александър Малинов" и ул. "Д-р Атанас Москов". Стоим на тротоара на "Александър

    Малинов" в посока към Бизнес парка, а зад гърба ни е кръстовището с ул. "Д-р Атанас Москов". Пред нас е тротоарът на "Александър Малинов", по който можем да стигнем до другия изход от метростанцията, а като го подминем, да продължим по-нататък по същия булевард.

    От горния край на стълбите можем да тръгнем в обратна посока като заобиколим стълбищната клетка и асансьора. Ще достигнем до ул. "Д-р Атанас Москов". Тръгваме по десния й тротоар. След около 50 метра достигаме до спирка "Метростанция Акад. Александър Теодоров-Балан" на автобус № 4 към ”Младост 3”, Горубляне, Панчарево и Кокалянско ханче; автобус 305 към ”Младост 3”; автобус 413 към Бизнес парк и кино "Арена".

    Връщаме се в подлеза при Т-образното разклонение. Сега тръгваме наляво. След двайсетина крачки достигаме до стълби с 2 междинни площадки. Вдясно от тях има асансьор. Те извеждат на същото кръстовище, само че на отсрещния тротоар на ул. "Д-р Атанас Москов". От стълбите по лек ляв диагонал излизаме на тротоара на бул. "Александър Малинов". Тръгваме по тротоара надясно, тоест в посока към метростанция "Александър Малинов" и Цариградско шосе. След 30 метра сме на спирка "Метростанция Александър Балан" на автобус № 76 от ”Младост 4” към ж.к. "Гоце Делчев"; автобус 111 от ж.к. ”Люлин” към ”Младост 1”; автобус 305 от ”Младост 3” към Централна гара.


   2. Маршрут 2


    От изхода на метростанцията в подлеза тръгваме наляво. Минаваме покрай входа й, после покрай втория изход и двайсетина крачки след него достигаме до стълби с 2 междинни площадки и асансьор вляво от тях.

    Непосредствено преди долния край на стълбите под 90 градуса вдясно от нас започва друг ръкав на подлеза. Тръгваме по него. Ще усетим лек наклон нагоре. Стигаме до края на ръкава и завиваме наляво. След десетина крачки достигаме до стълби с 1 междинна площадка и асансьор вдясно от тях. Те ни извеждат на кръстовището на бул. "Александър Малинов" и ул. "Проф. Александър Теодоров-Балан". Вратата на асансьора горе се отваря към "Александър Малинов".

    От горния край на стълбите продължаваме напред по лек ляв диагонал и стигаме десния тротоар на ул. "Александър Балан". Тръгваме напред по тротоара. Кръстовището остава зад гърба ни. Изминаваме повече от 100 метра и стигаме до спирка "Блок 205" в ж.к. ”Младост 2” на автобус 4 от Кокалянско

    ханче и Панчарево към ”Младост 1”; автобус 413 от хипермаркет "Технополис" в ”Младост 4” към Дървеница, Дианабад, Румънско посолство и Централна гара.

    Връщаме се в подлеза при стълбите, до които достигнахме след като от изхода на станцията тръгнахме вляво. Както вече казахме, те са непосредствено след току-що описаното отклонение вдясно. Те също ни извеждат на кръстовището на бул. "Александър Малинов" и ул. "Проф. Александър Балан". В този случай сме на левия тротоар на улицата. Кръстовището и "Александър Малинов" са зад гърба ни. Можем да тръгнем напред по тротоара на "Александър Балан", но в тази посока няма нищо забележително. От горния край на стълбите можем да тръгнем по ляв диагонал и ще излезем на тротоара на "Александър Малинов". Тръгваме напред по тротоара в посока към другия изход от метростанцията и Бизнес парка. След съвсем малко разстояние стигаме до друга улица, която започва от булеварда и продължава в същата посока вдясно от него. Към този момент тази улица не е обозначена с име. Можем внимателно да я пресечем, защото на нея няма светофар и да продължим напред към другия изход от метростанцията. Вдясно от нас е началото на паркинга на хипермаркет "Хит". Връщаме се на тротоара на "Александър Малинов" преди да сме пресекли тази улица. Завиваме надясно и тръгваме по десния й тротоар. След около 50 метра стигаме друга автобусна спирка, която също се нарича "Метростанция Александър Балан". Тук спират автобус 76 от ж.к. "Гоце Делчев" към Бизнес парка и ”Младост 4” и автобус 111 от ”Младост 1” към ”Люлин” 1 и 2.


  2. Изход към хипермаркет "Хит"


   Връщаме се на перона, на който слязохме от влакчето, идващо от "Бизнес парк" и пътуващо към "Обеля". Сега тръгваме надясно. Достигаме до стълби с 1 междинна площадка. Вляво от тях има ескалатор с фотоклетка, който работи само надолу. Турникетите за излизане са напред спрямо стълбите и ескалатора. От горния край на стълбите можем да завием надясно. След като преминем зад касата, ще достигнем до стълбите и ескалатора за другия перон. След като се изкачим по стълбите и преминем през турникетите за излизане, изходът от станцията е след десетина крачки леко вдясно. Ако идваме от другия перон, той е леко вляво. И тук вратата е с фотоклетка. Излизаме в подлеза.

   1. Маршрут 1


    От вратата на изхода продължаваме напред около десетина метра и достигаме Т-образно разклонение. Тръгваме надясно по него. В края на тунела има паркинг за велосипеди, а вляво от нас има стълби и ескалатор. Стълбите са с 2 междинни площадки. Ескалаторът е с фотоклетка и работи само нагоре. Стълбите и ескалаторът ни извеждат на десния тротоар на "Александър Малинов". Стоим с лице към метростанция "Бизнес парк". Вдясно от нас е големият паркинг на хипермаркет "Хит". В паркинга влизаме след като изминем двайсетина крачки напред, завием надясно и изкачим десетина стъпала.


   2. Маршрут 2


    От споменатото Т-образно разклонение тръгваме наляво. След двайсетина крачки достигаме края на тунела и стълби и ескалатор вдясно от нас. Стълбите са с 2 междинни площадки. Ескалаторът е вляво от тях, с фотоклетка и работи само нагоре. Излизаме на левия тротоар на новоизграденото платно на бул. "Александър Малинов" в посока към Бизнес парка. Напред няма нищо забележително. Няколко крачки след горния край на стълбите вляво от нас започва асфалтирана алея, която извежда към жилищни блокове и ул. "Д-р Атанас Москов".

    До същите изходи и маршрути можем да достигнем и ако слезем на перона, на който спират влакчетата, идващи от "Обеля" и пътуващи към "Бизнес парк". В този случай, след като слезем от влакчето, до изхода към хипермаркет "Хит" ще достигнем като тръгнем наляво, тоест в посока на досегашното ни движение, а до изхода към кръстовището на "Александър Малинов" с улиците "Александър Балан" и "Д-р Атанас Москов" ще достигнем като тръгнем надясно, тоест в обратна на досегашното ни движение посока.


  3. Достигане до метростанцията


   Ако се движим с автобус № 76 от ”Младост 4”, автобус 111 от ”Люлин” 1 и 2, или автобус 305 от ”Младост 3”, трябва да слезем на спирка "Метростанция Александър Балан". Спирката се намира на десния тротоар на бул. "Александър Малинов" в посока към Цариградско шосе след кръстовището на булеварда с ул. "Д-р Атанас Москов". Тръгваме в обратна на досегашното ни движение посока. Вървим около 30 метра и преди да достигнем кръстовището,

   тръгваме по лек ляв диагонал, докато достигнем стълбите, водещи в подлеза. Асансьорът е на двайсетина крачки зад тях, като трябва да заобиколим стълбите отляво. Спускаме се в подлеза, вървим 20 крачки напред и завиваме надясно на 90 градуса. Придържаме се към лявата стена на подлеза. Преминаваме покрай изхода, а след него достигаме и входа. Касата за билети е на десетина крачки срещу входа. През турникетите, които са вляво от нас преминаваме, за да достигнем до перона в посока от "Бизнес парк" към ”Обеля”, а през тези, които са вдясно - за да достигнем до перона от "Обеля" към "Бизнес парк". Турникетите за влизане към пероните са от двете страни на касата за билети. Между турникетите за влизане и стълбите към пероните има колони.

   До същия вход на метростанцията можем да стигнем и ако пътуваме с автобус

   № 4 от ”Младост 1”, автобус 305 от Централна гара, автобус 413 също от Централна гара, Дианабад, Дървеница. Слизаме на спирка "Метростанция Акад. Александър Балан". Спирката се намира на десния тротоар на ул. "Д-р Атанас Москов". Кръстовището с "Александър Малинов" е зад гърба ни. От спирката тръгваме в обратна на движението ни посока. След петдесетина метра достигаме кръстовището на ул. "Д-р Атанас Москов" и бул. "Александър Малинов". Асансьорът е право пред нас, вратата му е вляво под ъгъл 90 градуса. Завиваме наляво и тръгваме по тротоара на "Александър Малинов". Минаваме покрай стълбищната клетка. Когато достигнем горния край на стълбите, правим завой на 180 градуса вляво и тръгваме надолу по тях. В подлеза завиваме наляво и след десетина крачки минаваме покрай изхода, а след това стигаме и до входа на станцията.

   До този вход можем да стигнем и от спирката на автобус № 4, идващ от Кокалянско ханче, Панчарево и Горубляне или автобус 413, идващ от хипермаркет "Технополис" в ”Младост 4”. Трябва да слезем след като автобусът пресече "Александър Малинов" и спре на спирка "Блок 205" в ж.к. ”Младост 2”, която се намира на десния тротоар на ул. "Александър Балан" и да тръгнем в обратна на досегашното ни движение посока. След стотина метра приближаваме до кръстовището. Преди него, под лек ляв диагонал достигаме до стълбите към подлеза на метростанцията. Асансьорът е зад тях, близо до булеварда. Спускаме се в подлеза. Изминаваме десетина крачки напред и завиваме надясно на 90 градуса. Вървим по ръкава, който е с лек наклон надолу. Стигаме края на този ръкав. Вдясно от нас има изкачващи се стълби, а вляво е основният ръкав на подлеза. Тръгваме по него като се придържаме към

   дясната стена. Преминаваме покрай изхода от станцията и след десетина крачки сме пред входа към външното й фоайе.

   Отново до същия вход можем да стигнем и ако пътуваме с автобус № 76 от ж.к. "Гоце Делчев" към ”Младост 2” и автобус 111 от ”Младост 1” към Люлин. Слизаме на спирка, която също като останалите се нарича "Метростанция Академик Александър Балан". Тази спирка се намира на улицата, започваща от бул. "Александър Малинов" като перпендикулярна на "Александър Балан". От лявата й страна е паркингът на хипермаркет "Хит". Улицата завива надясно покрай паркинга и става успоредна на "Александър Малинов". Минава зад хипермаркет "Хит" и още един търговски център, след което завива наляво и се включва в новото платно на "Александър Малинов". Слизаме от автобуса и тръгваме в обратна на досегашното ни движение посока. Стигаме до началото на споменатата улица и тръгваме наляво по тротоара на бул. "Александър Малинов". Изминаваме двайсетина метра и преди да достигнем кръстовището под ляв диагонал се насочваме към стълбите за подлеза към станцията. Слизаме в подлеза, продължаваме напред като се придържаме към дясната стена. След петнайсетина крачки минаваме покрай изхода вляво от нас, а след още десетина достигаме входа на метростанцията.

   В близост до другия вход на метростанцията няма спирки на наземния градски транспорт. В подлеза, през който можем да стигнем до входа, се влиза от две стълбища, които се намират на двата тротоара на новото платно на бул. "Александър Малинов". Вървим по тротоара на булеварда като идваме откъм Бизнес парка и се движим в посока към Цариградско шосе. Стълбите и на двата тротоара са срещу нас. Ако слезем по тези, които са на десния тротоар в посоката на движението ни, след като сме в подлеза, трябва да тръгнем наляво. Вървим покрай дясната стена и стигаме отклонение вдясно. Тръгваме по него и след десетина метра сме пред входа на станцията. Ако идваме по левия тротоар от същата посока, след като слезем по стълбите трябва да завием надясно. Когато достигнем отклонението, което в този случай ще се падне откъм лявата ни страна, тръгваме по него и стигаме входа на станцията.

   Касата за билети е пред нас. Вляво и вдясно от нея са турникетите за влизане към пероните. Вляво е перонът, на който спират влакчетата, пътуващи към "Бизнес парк", а вдясно - към "Обеля".

 4. МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК


  Метростанция "Бизнес парк" е крайна станция на единия от двата лъча по линия 1 на софийското метро. Намира се в ж.к. „Младост 4”, под кръстовището на бул. "Александър Малинов" и улиците "Самара" и "Архитект Богдан Томалевски", в близост до големия търговски и офис комплекс "Бизнес парк".

  Както и на други места, особено по протежение на бул. "Александър Малинов", така и тук двете улици всъщност са една и съща, условно разделена на две от булеварда. Така, ако стоим на кръстовището с гръб към Цариградско шосе, вдясно от булеварда започва ул. "Арх. Богдан Томалевски", а вляво - "Самара". Тоест, ако вървим по десния тротоар на "Александър Малинов", ще пресечем "Богдан Томалевски", а по левия - "Самара".

  От станцията се излиза в два подлеза - по един от двете страни на кръстовището. Те са разположени перпендикулярно под "Александър Малинов". Всеки подлез има по два изхода, разположени от четирите страни на кръстовището. И четирите изхода извеждат на тротоара на "Александър Малинов" и са с лице към Цариградско шосе.

  Метростанцията е с два странични перона, от които за момента функционира само единият. Ограничителната линия е тактилна лента.


  1. Изход към "Младост 4"


   Слизаме на перона и тръгваме наляво, тоест в обратна на досегашното ни движение посока. До фоайето можем да достигнем само с ескалатор, който се активира с фотоклетка. Има три ленти, като обикновено дясната е в посока нагоре. Лентите могат да променят посоката си на движение според интензивността на пътникопотока. Турникетите за излизане са на 7-8 крачки след ескалатора, напред по лек ляв диагонал. На няколко крачки след тях е изходът от станцията. Вратата е с фотоклетка. Излизаме в подлеза.


   1. Маршрут 1


    Тръгваме надясно. Според указателната табела на стената в тази посока са ж.к. "Младост 4" и ул. "Самара". Пътят ни е с лек наклон нагоре. След като наклонът свърши, завиваме наляво на 90 градуса и след още двайсетина крачки достигаме до стълби с една междинна площадка. В началото и в края им има

    тактилни ленти. Излизаме на широк тротоар. Зад гърба ни е ул. "Самара", а вляво от нас - бул. "Александър Малинов". Тръгваме напред по булеварда и след 30-40 м достигаме до спирка "Метростанция Бизнес парк" на автобус 76 от "Младост 4" към ж.к. "Гоце Делчев" и автобус 111 от "Люлин" 1 и 2 към "Младост 1".

    Връщаме се при горния край на стълбите. Можем да завием надясно на 180 градуса, да преминем покрай стълбищната клетка и да стигнем до кръстовището на "Александър Малинов" и ул. "Самара". Тръгваме по "Самара" по тротоара вляво. След двайсетина крачки трябва да внимаваме да не се препънем в някой от поставените на тротоара 3 метални цилиндъра с височина около 70 см. Продължаваме напред и достигаме до малка пряка, която е изход от бензиностанция на Лукойл. Преди нея също има три метални цилиндъра, с които се ограничават възможностите за паркиране на тротоара. Пресичаме изхода от бензиностанцията и след няколко крачки достигаме спирка "Метростанция Бизнес парк" на автобус 111 от "Младост 1" към ж.к. "Люлин" 1 и 2; автобус 112 от кв. Горубляне към вилна зона "Малинова долина" и Околовръстен път.

    Връщаме се на кръстовището на бул. "Александър Малинов" и ул. "Самара". То е с неозвучен светофар, наклон на тротоара надолу и тактилна лента преди автомобилното платно. След пресичането също има тактилна лента и наклон нагоре. Срещу нас е началото на комплекса Бизнес парк. Ако след пресичането на улицата продължим напред, ще тръгнем покрай оградата на Бизнес парка и след около стотина метра ще стигнем до стълбите на подлеза, водещ към другия изход от метростанцията.


   2. Маршрут 2


    Връщаме се в подлеза при изхода от метростанцията. Сега тръгваме наляво. Според табелата на стената, вървим към ул. "Арх. Богдан Томалевски" и ж.к. "Младост 4". След десетина крачки минаваме покрай входа на метростанцията. Продължаваме напред по коридор с лек наклон нагоре и след 30 крачки достигаме до стълби вдясно от нас на 90 градуса. Те са с 1 междинна площадка и тактилни ленти в началото и края им. Излизаме на площадка, като вдясно от нас има малко пространство с тревна площ, а след него е тротоарът на "Александър Малинов". Пред нас няма обекти, заслужаващи внимание. Вляво се вижда Академията на МВР. Завиваме на 180 градуса наляво и заобикаляме стълбищната клетка. Стигаме до тротоара на ул. "Арх. Богдан Томалевски".

    Има специализирана маркировка с наклон надолу и тактилна лента. Наклон нагоре и тактилна лента има и на отсрещния тротоар на улицата. Пресичаме я и продължаваме по тротоара на "Александър Малинов" напред. След петдесетина метра минаваме покрай автобусна спирка, а след още толкова стигаме и до изхода от подлеза, който обслужва другия изход от метростанцията.


  2. Изход към Бизнес парка и "Младост 4"


   Слизаме на перона и тръгваме надясно, тоест по посока на досегашното ни движение. Малко преди края на перона на стената вляво от нас се появява уширение, в края на което има асансьор. На десетина крачки след него достигаме до ескалатор с фотоклетка и три ленти. От ескалатора турникетите за излизане са на 10 крачки право напред. Изходът е на 5 крачки след турникетите за излизане, като вратата му е с фотоклетка. Когато излезем в подлеза, пред нас има табела - наляво за Бизнес парка, надясно за "Младост 4".

   Връщаме се при уширението на перона и влизаме в асансьора. Той ни изкачва на нивото на подлеза в не особено широк коридор встрани от основното фоайе. Тръгваме напред по лек наклон нагоре. След като наклонът свърши, завиваме на 90 градуса вдясно. След още няколко крачки напред пред нас има турникет, който служи както за влизане към асансьора, респективно към перона, така и за излизане от него. Пригоден е и за пропускане на колички. Близо до дясната ни ръка на нивото, на което се чекират транспортните документи - карти и билети, има бутон за изход, с който се предизвиква отварянето на турникета отвътре навън. След още няколко крачки напред завиваме наляво на 90 градуса. Преминаваме покрай касата за билети, която е вляво от нас. Изходът е на още 15 крачки право напред.


   1. Маршрут 1


    Тръгваме надясно в подлеза. След десетина крачки минаваме покрай входа на метростанцията. Следва другият изход, който не се използва. Продължаваме по коридор с лек наклон нагоре. В края му наклонът свършва, а вдясно от нас има стълби. Вляво от долния край на стълбите има асансьор. Стълбите са с 2 междинни площадки. Излизаме на тротоара на "Александър Малинов". Намираме се на левия тротоар и сме с лице към "Богдан Томалевски" и Цариградско шосе. Тръгваме напред по тротоара и след петдесетина метра

    достигаме спирка "Метростанция Бизнес парк" на автобус № 111 от ж.к. "Младост 1" към ж.к. "Люлин" 1 и 2; автобус 314 от ж.к. "Младост" 1, 3 и 4 до кино "Арена" и ж.к. "София парк"; автобус 413 от Централна гара към хипермаркет "Технополис" в "Младост 4". След още толкова метри стигаме до ул. "Богдан Томалевски" на кръстовището с "Александър Малинов". Изходите от подлеза, който е в задния край на метростанцията, излизат в непосредствена близост до кръстовището. За разлика от тях изходите от подлеза, който се намира след изхода в предния край на станцията, са отдалечени на около сто метра от кръстовището. Връщаме се при изхода от подлеза, който е след пресечката с "Богдан Томалевски". Както вече казахме, при този изход има и асансьор. Той извежда на същия тротоар на булеварда, на който ни извеждат и стълбите, само че се намира на десетина крачки зад стълбищната клетка и вратата му се отваря към гърба й. От вратата на асансьора трябва да тръгнем по лек ляв диагонал, за да не се сблъскаме със стълбищната клетка. Попадаме на тясна пътека, вдясно от която е страничната стена на стълбите, а вляво има висока стена. Изравняваме се с горния край на стълбите, но за да можем да продължим напред, трябва да се изнесем на две-три крачки вдясно, защото ако продължим по пътеката, по която дойдохме, ще се сблъскаме със къса стеничка, изградена точно срещу пътеката, по която идваме от асансьора.


   2. Маршрут 2


    Връщаме се в подлеза при изхода от метростанцията. Тръгваме наляво. Веднага след като излезем от изхода, вляво от нас има три стъпала, които ни извеждат на площадка в началото на коридор с лек наклон нагоре. Можем обаче да подминем стъпалата и след края им пак вляво да тръгнем по наклонена рампа, която е успоредна на тях. Тя извежда на същата площадка, малко след мястото, на което достигнахме, когато се изкачихме по трите стъпала. На горното ниво на рампата правим завой наляво и тръгваме по коридор с лек наклон нагоре. На стената има табела, че вървим към хотел "Холидей ин". Продължаваме напред. След трийсетина крачки на стената вдясно от нас се появява уширение, в началото на което има асансьор. Той извежда на тротоара на "Александър Малинов", зад гърба на стълбите, по които предстои и ние да се изкачим. Те започват на десетина метра след началото на уширението за асансьора, имат 2 междинни площадки и тактилни ленти в началото и края им. Вдясно от асансьора и стълбите е оградата на Бизнес парка. От стълбите тръгваме напред по десния тротоар на булеварда по лек наклон надолу. След около стотина метра достигаме кръстовището на бул.

    "Александър Малинов" и ул. "Самара". По пътя ни вдясно от нас и извън оградата на Бизнес парка има голям Център за обслужване на клиенти на Софийска вода. След сградата започва паркинг с телена ограда, който продължава до кръстовището. По средата на този тротоар има поставени няколко стълба за уличното осветление. На кръстовището можем да завием наляво и да пресечем на светофар бул. "Александър Малинов", или да продължим направо и да пресечем ул. "Самара". В този случай ще се озовем зад гърба на стълбите, по които излязохме от първия описан от нас изход. Ако на светофара не пресичаме наляво или напред, а тръгнем вдясно по тротоара на ул. "Самара", след около 40 метра ще достигнем до спирка "Метростанция Бизнес парк" на автобус 76 от ж.к. "Гоце Делчев" към "Младост 4". Спирката се намира точно срещу бензиностанцията на Лукойл.

    Връщаме се при горния край на стълбите на този изход. Обръщаме се назад и ги заобикаляме отдясно. Минаваме и покрай асансьора. Движим се така, че се отдалечаваме от кръстовището зад нас. След двайсетина метра достигаме до неголяма улица, водеща наляво от булеварда. Тази пресечка всъщност е Вход 2 на Бизнес парка. На десетина метра след пресечката сме на спирка "Метростанция Бизнес парк" на автобус 111 от "Люлин" 1 и 2 към "Младост 1"; автобус 112 от вилна зона "Малинова долина" към Горубляне; автобус 314 от затворения комплекс "София парк" към ”Младост 1”; автобус 413 от хипермаркет "Технополис" в "Младост 4" към Централна гара.


  3. Достигане до метростанцията


Можем да го направим като слезем на спирка "Метростанция Бизнес парк" от автобус 76, идващ от "Младост 4" или автобус 111, идващ от ж.к. "Люлин" 1 и

2. Тази спирка е на бул. "Александър Малинов" в посока напред от първия изход, който описахме. Слизаме от автобуса и тръгваме надясно в посока, обратна на досегашното ни движение. Входът за подлеза е на 30-40 метра пред нас. По стълбите слизаме в подлеза. Продължаваме десетина метра напред, после завиваме надясно на 90 градуса и по наклон надолу вървим още двайсетина крачки. Минаваме покрай изхода вляво от нас и след него стигаме входа. Касата за билети е на десетина метра напред и вляво от входа. Между нея и входа са турникетите за влизане. От тях до ескалатора има 6-7 крачки по десен диагонал. Ако ползваме автобус 76, идващ от ж.к. "Гоце Делчев" и пътуващ към "Младост 4", можем да слезем на спирка "Метростанция Бизнес парк", която се намира срещу бензиностанцията на Лукойл. Тръгваме в обратна

на досегашното ни движение посока и вървим по тротоар с лек наклон нагоре до кръстовището на бул. "Александър Малинов" и ул. "Самара". На това място завиваме надясно, пресичаме "Самара" и продължаваме напред. Минаваме покрай стълбищната клетка. Стълбите са вляво от нас под ъгъл 180 градуса. По тях се спускаме в подлеза и продължаваме по маршрута, който вече описахме, до входа на метростанцията.

Ако пътуваме с автобус 111 от "Младост 4" или автобус 112 от кв. Горубляне, трябва да слезем на спирка "Метростанция Бизнес парк". Това е спирката при бензиностанцията на Лукойл. Тръгваме по посока на досегашното ни движение и достигаме пряката, която е изход от бензиностанцията. Продължаваме по тротоара и минаваме между трите метални цилиндъра. По-нататък трябва да се разминем с още три такива и накрая да достигнем кръстовището. Малко преди него трябва да завием надясно и под лек ляв диагонал да стигнем до стълбищната клетка. Минаваме покрай нея, така че страничната й стена да остане от лявата ни страна. В началото на стълбите се обръщаме на 180 градуса и се спускаме в подлеза. Оттам продължаваме по познатия ни вече маршрут. Ако пътуваме с автобус 111 от "Младост 1", автобус 314 също от "Младост 1" или автобус 413 от Централна гара, трябва да слезем на спирка "Метростанция Бизнес парк". Това е спирката, която се намира на десния тротоар на "Александър Малинов" в посока от Цариградско шосе към "Младост 4". Ако идваме пеша от метростанция "Александър Балан" и вървим по десния тротоар на "Александър Малинов", ще стигнем до пресечката с "Богдан Томалевски". Ако я пресечем и продължим да вървим по десния тротоар на булеварда, след около 50 метра ще стигнем до тази спирка. След като слезем от автобуса, трябва да продължим още около 50 метра в посоката на досегашното ни движение и ще достигнем до входа на подлеза, който се намира на отсрещния тротоар спрямо оградата на Бизнес парка. Когато се спуснем в подлеза, срещу стълбите е вратата на асансьора. От тях трябва да завием наляво на 90 градуса, а от асансьора - надясно под същия ъгъл. Тръгваме по коридор с наклон надолу и вървим около 40 метра до входа на метростанцията, който е вляво от нас. Когато влезем във фоайето, трябва да имаме предвид, че работи само десният перон. Турникетите за влизане са вдясно от нас, след автомат за билети. Касата е след турникетите за влизане, естествено от външната им страна. За да стигнем до ескалатора, трябва да минем покрай касата, така че тя да остане от лявата ни страна. От входа можем да продължим напред, минавайки покрай турникетите за влизане, без да се възползваме от тях. След това да преминем и покрай касата за билети. Подминаваме я и след 15 крачки достигаме до

разклонения вляво и вдясно. Тръгваме по отклонението вдясно. Стигаме до турникет, който е пригоден и за колички. За да го преминем, трябва да се чекираме, както при другите турникети. След него продължаваме няколко крачки направо и преди да се блъснем в отсрещната стена, завиваме наляво. Спукаме се по лек наклон надолу и стигаме до вратата на асансьора, който ще ни свали на перона.

Ако пътуваме с автобус 111 от "Люлин" 1 и 2, автобус 112 от "Малинова долина", автобус 314 от ж.к. "София парк", автобус 314 от "Технополис" или кино "Арена”, трябва да слезем на спирка "Метростанция Бизнес парк". Това е спирката, която се намира до оградата на Бизнес парка. На десетина метра след нея е пресечката, която обозначихме като Вход 2 на Бизнес парка. Продължаваме по посока на досегашното ни движение. След пресечката изминаваме още около 30 метра и първо достигаме до асансьора вляво от нас. За да слезем по стълбите, след като преминем покрай асансьора трябва да продължим още трийсетина крачки напред. Подминаваме стълбищната клетка, така че тя да остане от лявата ни страна. Стигаме началото на стълбите и правим завой на 180 градуса. Вече можем да слезем в подлеза. От стълбите продължаваме напред. Вървим около 30 метра по лек наклон надолу. Ако се придържаме към лявата стена на коридора, в края му можем да завием надясно и по споменатата в началото рампа да се спуснем до нивото, на което се намират изходът и входът на метростанцията. Ако се придържаме към дясната стена, преди края на коридора ще усетим тактилна лента. Тогава също трябва да завием надясно и след като слезем по две стъпала, ще се окажем на място, на което вдясно от нас е изходът, а на десетина крачки напред е входът на метростанцията. Турникетите за слизане към перона са вдясно от входа.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЦПСИ - Приоритети и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България

СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ – ПРИОРИТЕТИ“

Email: labourforblind@gmail.com


http://www.labourforblind.bg/


Тел. +359 2 943 44 89